Create Invoice

BYTOVÝ PODNIK II štátny podnik Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BYTOVÝ PODNIK II štátny podnik Bratislava
Status Destroyed
PIN 00179388
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat BYTOVÝ PODNIK II štátny podnik Bratislava
Mlynské nivy 61
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00179388
 • Registered seat: BYTOVÝ PODNIK II štátny podnik Bratislava, Mlynské nivy 61, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.06.1992Zrušené obchodné meno:
   BYTOVÝ PODNIK II štátny podnik Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 61 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti:
   preberanie obytných budov, iných objektov a nehnuteľného národného majetku podmieňujúceho ich prevádzku a hospodárenie s nimi
   vykonávanie a zabezpečovanie komplexnej obnovy, opráv a údržby budov, iných stavebných objektov, ich technologických súčastí
   výroba, dodávka a sprostredkovanie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody do domov, bytov a iných objektov
   vykonávanie stavebnej činnosti a poskytovanie služieb občanom za úhradu
   poskytovanie technicko-poradenských služieb súvisiacich so zavádzaním vedecko-technických poznatkov v oblasti bytového hospodárstva do praxe
   spolupráca s užívateľmi bytov pri organizovaní ich účasti na správe a údržbe bytového fondu, dodržiavanie domového poriadku a zásad socialistického spolunažívania
   zabezpečovanie úloh v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, udržiavanie poriadku a čistoty v domoch v hospodárstve podniku a v ich okolí /dvorov, vnútroblokových priestorov, údržbu zelene, schodnosť komunikácií a chodníkov/
   prevádzaka zariadení civilnej obrany v objektoch, ktoré sú v hospodárstve podniku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Štefan Zelinka Buďonného 27 Bratislava
   17.08.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Zelinka Buďonného 27 Bratislava
   16.08.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Tuček Trenčianska 28 Bratislava
   07.06.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Tuček Trenčianska 28 Bratislava
   06.06.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Skirkanič , CSc. Podháj 61 Bratislava
   30.10.1989Nové sidlo:
   Mlynské nivy 61 Bratislava
   29.10.1989Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   BYTOVÝ PODNIK II štátny podnik Bratislava
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti:
   preberanie obytných budov, iných objektov a nehnuteľného národného majetku podmieňujúceho ich prevádzku a hospodárenie s nimi
   vykonávanie a zabezpečovanie komplexnej obnovy, opráv a údržby budov, iných stavebných objektov, ich technologických súčastí
   výroba, dodávka a sprostredkovanie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody do domov, bytov a iných objektov
   vykonávanie stavebnej činnosti a poskytovanie služieb občanom za úhradu
   poskytovanie technicko-poradenských služieb súvisiacich so zavádzaním vedecko-technických poznatkov v oblasti bytového hospodárstva do praxe
   spolupráca s užívateľmi bytov pri organizovaní ich účasti na správe a údržbe bytového fondu, dodržiavanie domového poriadku a zásad socialistického spolunažívania
   zabezpečovanie úloh v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, udržiavanie poriadku a čistoty v domoch v hospodárstve podniku a v ich okolí /dvorov, vnútroblokových priestorov, údržbu zelene, schodnosť komunikácií a chodníkov/
   prevádzaka zariadení civilnej obrany v objektoch, ktoré sú v hospodárstve podniku
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Skirkanič , CSc. Podháj 61 Bratislava