Create Invoice

Bytový podnik III, štátny podnik Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytový podnik III, štátny podnik Bratislava
Status Destroyed
PIN 00179396
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Bytový podnik III, štátny podnik Bratislava
Hálkova 11
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00179396
 • Registered seat: Bytový podnik III, štátny podnik Bratislava, Hálkova 11, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.03.1992Zrušené obchodné meno:
   Bytový podnik III, štátny podnik Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   správa bytového fondu v hraniciach vymedzených na území mestského obvodu Bratislava III
   preberanie domov, budov a pozemkov do správy a prevádzky
   realizovanie predaja domov a bytov do osobného vlastníctva a prevod správy iným organizáciám
   udržiavanie, vykonávanie opráv a prevádzkovanie bytového fondu vlastnými kapacitami a dodávateľmi včítane strojového zariadenia a vybavenia domov
   spolupráca s užívateľmi bytov pri ich účasti na správe a údržbe bytového fondu
   kontrola dodržiavania domového poriadku a zásad socialistického spolunažívania v domoch, organizovanie masovopolitickej práce medzi užívateľmi bytov
   prevádzkovanie vlastných zariadení na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
   plnenie úloh v oblasti modernizácie a rekonštrukcie domového a bytového fonu, zabezpečovanie realizácie úloh volebného programu NF
   uplatňovanie pohľadávok na nájomnom
   udržiavanie poriadku a čistoty v domoch a v ich okolí /chodníkov, dvorov a vnútroblokových priestorov komunikácií a zelene/, kde zodpovedá za údržbu a upratovanie
   vykonávanie drobných opráv pre užívateľov bytov na ich náklad
   rozvíjanie ďalších činností a služieb spojených so správou a prevádzkou bytového fondu /napr. poskytovanie služieb občanom podnikateľskou formou, kontajnerové hospodárstvo, prevádzka svojpomocných dispomibilných kapacít
   prevádzka a údržba zariadení civilnej obrany v objektoch, ktoré má v správe
   zabezpečovanie revíznej činnosti vlastných vyhradených technických zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Emília Hrabinská - ekonomická námestníčka, zástupca riaditeľa Kafendova 20 Bratislava
   Ing. Mária Tvrdá Bordáčova 6 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Bytový podnik III, štátny podnik Bratislava
   Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   správa bytového fondu v hraniciach vymedzených na území mestského obvodu Bratislava III
   preberanie domov, budov a pozemkov do správy a prevádzky
   realizovanie predaja domov a bytov do osobného vlastníctva a prevod správy iným organizáciám
   udržiavanie, vykonávanie opráv a prevádzkovanie bytového fondu vlastnými kapacitami a dodávateľmi včítane strojového zariadenia a vybavenia domov
   spolupráca s užívateľmi bytov pri ich účasti na správe a údržbe bytového fondu
   kontrola dodržiavania domového poriadku a zásad socialistického spolunažívania v domoch, organizovanie masovopolitickej práce medzi užívateľmi bytov
   prevádzkovanie vlastných zariadení na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
   plnenie úloh v oblasti modernizácie a rekonštrukcie domového a bytového fonu, zabezpečovanie realizácie úloh volebného programu NF
   uplatňovanie pohľadávok na nájomnom
   udržiavanie poriadku a čistoty v domoch a v ich okolí /chodníkov, dvorov a vnútroblokových priestorov komunikácií a zelene/, kde zodpovedá za údržbu a upratovanie
   vykonávanie drobných opráv pre užívateľov bytov na ich náklad
   rozvíjanie ďalších činností a služieb spojených so správou a prevádzkou bytového fondu /napr. poskytovanie služieb občanom podnikateľskou formou, kontajnerové hospodárstvo, prevádzka svojpomocných dispomibilných kapacít
   prevádzka a údržba zariadení civilnej obrany v objektoch, ktoré má v správe
   zabezpečovanie revíznej činnosti vlastných vyhradených technických zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Emília Hrabinská - ekonomická námestníčka, zástupca riaditeľa Kafendova 20 Bratislava
   Ing. Mária Tvrdá Bordáčova 6 Bratislava