Create Invoice

Bytový podnik IV., mestský podnik Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytový podnik IV., mestský podnik Bratislava
Status Destroyed
PIN 00179400
Date create 01 July 1989
Company category Obecný podnik
Registered seat Bytový podnik IV., mestský podnik Bratislava
Líčšie údolie 59
84204
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00179400
 • Registered seat: Bytový podnik IV., mestský podnik Bratislava, Líčšie údolie 59, 84204, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.03.1994Zrušené obchodné meno:
   Bytový podnik IV., mestský podnik Bratislava v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Líčšie údolie 59 Bratislava 842 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   29.05.1992Nové obchodné meno:
   Bytový podnik IV., mestský podnik Bratislava v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   28.05.1992Zrušené obchodné meno:
   BYTOVÝ PODNIK IV., štátny podnik
   Zrušeny predmety činnosti:
   prednostné služby v opravách, údržbe a správe bytového, domového a energetického fondu na základe spoločenských požiadaviek a spoločenskej objednávky vyplývajúcej zo zabezpečenia vecných úloh volebného programu Národného frontu
   služby stavebnej a bytovej údržby pre socialistické organizácie a občanov
   ostatné služby platené užívateľmi bytov, socialistickými organizáciami a vlastníkmi rodinných domov
   vykonávanie zmených prác a výkopových prác pre socialistické organizácie a obyvateľstvo
   vykonávnie opráv, revíznych prehliadok a revíznych skúšok výťahov
   zabezpečovanie revíznej činnosti vyhradených technických zariadení
   montáž a opravy STA
   vykonávanie softwaru pre osobné mikropočítače
   technicko-poradenskú a servisnú činnosť.
   Povinný predmet činnosti:
   správa bytového fondu, zabezpečovanie jeho prevádzky, údržby a opráv
   zabezpečovanie služieb spojených s bývaním
   poskytovanie platených služieb občanom s cieľom skvalitniť starostlivosť o bytový fond a plne uspokojovať oprávnené požiadavky užívateľov bytov.
   verejná cestná doprava-osobná taxislužba na území hlavného mesta SR Bratislavy.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. František Janík Borská 3 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   BYTOVÝ PODNIK IV., štátny podnik
   Nové sidlo:
   Líčšie údolie 59 Bratislava 842 04
   Nová právna forma:
   Obecný podnik
   Nové predmety činnosti:
   prednostné služby v opravách, údržbe a správe bytového, domového a energetického fondu na základe spoločenských požiadaviek a spoločenskej objednávky vyplývajúcej zo zabezpečenia vecných úloh volebného programu Národného frontu
   služby stavebnej a bytovej údržby pre socialistické organizácie a občanov
   ostatné služby platené užívateľmi bytov, socialistickými organizáciami a vlastníkmi rodinných domov
   vykonávanie zmených prác a výkopových prác pre socialistické organizácie a obyvateľstvo
   vykonávnie opráv, revíznych prehliadok a revíznych skúšok výťahov
   zabezpečovanie revíznej činnosti vyhradených technických zariadení
   montáž a opravy STA
   vykonávanie softwaru pre osobné mikropočítače
   technicko-poradenskú a servisnú činnosť.
   Povinný predmet činnosti:
   správa bytového fondu, zabezpečovanie jeho prevádzky, údržby a opráv
   zabezpečovanie služieb spojených s bývaním
   poskytovanie platených služieb občanom s cieľom skvalitniť starostlivosť o bytový fond a plne uspokojovať oprávnené požiadavky užívateľov bytov.
   verejná cestná doprava-osobná taxislužba na území hlavného mesta SR Bratislavy.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. František Janík Borská 3 Bratislava