Create Invoice

Bytový podnik Petržalka, miestny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytový podnik Petržalka, miestny podnik
Status Destroyed
PIN 00179426
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Bytový podnik Petržalka, miestny podnik
Haanova 10
85223
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00179426
 • Registered seat: Bytový podnik Petržalka, miestny podnik, Haanova 10, 85223, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.09.2001Zrušené obchodné meno:
   Bytový podnik Petržalka, miestny podnik
   Zrušené sidlo:
   Haanova 10 Bratislava 852 23
   Zrušeny predmety činnosti:
   spravovanie zvereného bytového a domového fondu, zabezpečenie jeho prevádzky, obsta- ranie údržby, opráv a služieb spojených s ubytovaním;
   služby poskytované obyvateľstvu a organizáciam spojené s bývaním;
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ľudmiľa Janošovová Rovniankova 9 Bratislava
   14.04.1994Nové sidlo:
   Haanova 10 Bratislava 852 23
   Nové predmety činnosti:
   spravovanie zvereného bytového a domového fondu, zabezpečenie jeho prevádzky, obsta- ranie údržby, opráv a služieb spojených s ubytovaním;
   služby poskytované obyvateľstvu a organizáciam spojené s bývaním;
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ľudmiľa Janošovová Rovniankova 9 Bratislava
   13.04.1994Zrušené sidlo:
   Haanova 10 Bratislava 851 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   služby poskytované obyvateľstvu a organizáciám v objektoch spravovaných Bytovým podnikom V. š.p. súvisiace s bývaním zabezpečiť dodávku tepla, teplej a studenej vody prevádzkovanie technického zariadenia /výťahy, práčky, odstredivky, žehliace stroje, zariadenia pre príjem televíznych signálov/ preventívne prehliadky bytov čistota a poriadok, dozor v obytných domoch organizácia a účasť na spolupráci s občianskymi komisiami iné platené služby obyvateľstvu spojené so skvalitňovaním bývania
   Povinný predmet činnosti
   opravy a údržba bytového a domového fondu
   služby poskytované obyvateľstvu a organizáciám spojené s bývaním
   údržba rozvodov studenej vody obyvateľstvu a organizáciám
   údržba rozvodov tepla, teplej úžitkovej vo- dy v objetkoch spravovaných Bytovým podnikom V. š.p.
   údržba domov a bytov poskytovanie drobných opráv bytov za úpla- tu v zmysle Vyhlášky č.45/64 Zb. poskytovanie opráv pohotovostnou havárijnou službou poskytovanie opráv organizáciám za úplatu v rámci nájmného pomeru
   Zodpovednosť za správu bytového a domového fondu, zabezpečenie jeho prevádzky, údržby, opráv a služieb spojených s bývaním, z toho:
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Jozef Potoček Estónska 26 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Bytový podnik Petržalka, miestny podnik
   Nové sidlo:
   Haanova 10 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   služby poskytované obyvateľstvu a organizáciám v objektoch spravovaných Bytovým podnikom V. š.p. súvisiace s bývaním zabezpečiť dodávku tepla, teplej a studenej vody prevádzkovanie technického zariadenia /výťahy, práčky, odstredivky, žehliace stroje, zariadenia pre príjem televíznych signálov/ preventívne prehliadky bytov čistota a poriadok, dozor v obytných domoch organizácia a účasť na spolupráci s občianskymi komisiami iné platené služby obyvateľstvu spojené so skvalitňovaním bývania
   Povinný predmet činnosti
   opravy a údržba bytového a domového fondu
   služby poskytované obyvateľstvu a organizáciám spojené s bývaním
   údržba rozvodov studenej vody obyvateľstvu a organizáciám
   údržba rozvodov tepla, teplej úžitkovej vo- dy v objetkoch spravovaných Bytovým podnikom V. š.p.
   údržba domov a bytov poskytovanie drobných opráv bytov za úpla- tu v zmysle Vyhlášky č.45/64 Zb. poskytovanie opráv pohotovostnou havárijnou službou poskytovanie opráv organizáciám za úplatu v rámci nájmného pomeru
   Zodpovednosť za správu bytového a domového fondu, zabezpečenie jeho prevádzky, údržby, opráv a služieb spojených s bývaním, z toho:
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Jozef Potoček Estónska 26 Bratislava