Create Invoice

STAVOPROJEKT BRATISLAVA, projektovo-inžinierska organizácia, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAVOPROJEKT BRATISLAVA, projektovo-inžinierska organizácia, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00179981
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat STAVOPROJEKT BRATISLAVA, projektovo-inžinierska organizácia, štátny podnik
Cukrová 14
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00179981
 • Registered seat: STAVOPROJEKT BRATISLAVA, projektovo-inžinierska organizácia, štátny podnik, Cukrová 14, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   STAVOPROJEKT BRATISLAVA, projektovo-inžinierska organizácia, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti:
   výkon funkcie generálneho prejektanta
   spracúvanie územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov
   projektovanie stavieb komplexnej bytovej výstavby
   projektovanie vyšších typov technickej a občianskej vybavenosti miest
   projektovanie ekologických inžinierskych a energatických zariadení
   projektovanie generálnych opráv, modernizácie a rekonštrukcií, vrátane pamiatkovo chránených objektov
   projektovanie výstav, interiérov, parkových úprav a drobnej architektúry
   spracúvanie projektových podkladov a dodávateľskej dokumentácie pre dodávateľské organizácie
   vývojové a experimentálne projektovanie a typizácia
   vykonávanie prieskumných geodetických inžiniersko-geologických a hydrogeologických prác súvisiacich s územno-plánovacou, prípravnou a projektovou dokumentáciou stavieb
   konzultačné a poradenské služby v odbore investičnej výstavby, posudzovanie užívateľských zámerov v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskej činnosti v príprave a realizácii stavieb
   rozvoj automatizovaných systémov riadenia a projektovania
   plánografické, knihárske, modelárske a fototechnické práce
   vykonávanie odborných expertíz a posudkov v oblasti projektovej a inžinierskej činnosti
   Povinný predmet činnosti:
   projektovanie stavieb komplexnej bytovej výstavby v Bratislave
   spracúvanie územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov v Bratislave
   projektovanie generálnych opráv, modernizácie a rekonštrukcie,vrátane pamiatkovo chránených objektov v Bratislave
   konzultačné a poradenské služby v odbore investičnej výstavby, posudzovanie užívateľských zámerov investičnej výstavby, pre organizácie v Bratislave
   projektové práce pre zahraničie prostredníctvom oprávnenej organizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Peter Danko - riaditeľ štátneho podniku Pluhova 15 Bratislava
   23.10.1991Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Peter Danko - riaditeľ štátneho podniku Pluhova 15 Bratislava
   22.10.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. arch. Peter Želman , CSc. Nám. Hraničiarov 6/a Bratislava
   06.02.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Peter Želman , CSc. Nám. Hraničiarov 6/a Bratislava
   05.02.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Rybár , CSc. Slepá 11 Bratislava
   12.09.1989Nové predmety činnosti:
   projektové práce pre zahraničie prostredníctvom oprávnenej organizácie
   11.09.1989Zrušeny predmety činnosti:
   projektové práce prostredníctvom oprávnenej organizácie
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   STAVOPROJEKT BRATISLAVA, projektovo-inžinierska organizácia, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti:
   výkon funkcie generálneho prejektanta
   spracúvanie územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov
   projektovanie stavieb komplexnej bytovej výstavby
   projektovanie vyšších typov technickej a občianskej vybavenosti miest
   projektovanie ekologických inžinierskych a energatických zariadení
   projektovanie generálnych opráv, modernizácie a rekonštrukcií, vrátane pamiatkovo chránených objektov
   projektovanie výstav, interiérov, parkových úprav a drobnej architektúry
   spracúvanie projektových podkladov a dodávateľskej dokumentácie pre dodávateľské organizácie
   vývojové a experimentálne projektovanie a typizácia
   vykonávanie prieskumných geodetických inžiniersko-geologických a hydrogeologických prác súvisiacich s územno-plánovacou, prípravnou a projektovou dokumentáciou stavieb
   konzultačné a poradenské služby v odbore investičnej výstavby, posudzovanie užívateľských zámerov v investičnej výstavbe
   projektové práce prostredníctvom oprávnenej organizácie
   vykonávanie inžinierskej činnosti v príprave a realizácii stavieb
   rozvoj automatizovaných systémov riadenia a projektovania
   plánografické, knihárske, modelárske a fototechnické práce
   vykonávanie odborných expertíz a posudkov v oblasti projektovej a inžinierskej činnosti
   Povinný predmet činnosti:
   projektovanie stavieb komplexnej bytovej výstavby v Bratislave
   spracúvanie územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov v Bratislave
   projektovanie generálnych opráv, modernizácie a rekonštrukcie,vrátane pamiatkovo chránených objektov v Bratislave
   konzultačné a poradenské služby v odbore investičnej výstavby, posudzovanie užívateľských zámerov investičnej výstavby, pre organizácie v Bratislave
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Rybár , CSc. Slepá 11 Bratislava