Create Invoice

MODRAN, štátny podnik Modra - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MODRAN, štátny podnik Modra
Status Destroyed
PIN 00180033
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat MODRAN, štátny podnik Modra
Šúrska 5
Modra
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00180033
 • Registered seat: MODRAN, štátny podnik Modra, Šúrska 5, Modra
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.10.2000Zrušené obchodné meno:
   MODRAN, štátny podnik Modra v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Šúrska 5 Modra
   Zrušeny predmety činnosti:
   projekčné práce ústredného vykurovania
   výroba a montáž oceľových konštrukcií, zámočnícke a klampiarske práce
   sústružnícke a frezárske práce, opravy vysoko a nízko zdvižných vozíkov
   vykonávanie kooperačných prác v drevospracujúcom, kovospracujúcom a kožiarenskom priemysle
   vykonávanie vodo a plynoinštalačných prác
   servis vybraných cudzích výrobkov
   vykonávanie dopravnej činnosti podľa § 1 vyhl. č. 58/80 Zb.
   vykonávanie obchodnej činnosti
   predaj nadnormatívnych a nepotrebných zásob podnikom, organizáciam a obyvateľstvu
   Povinný predmet činnosti:
   realizovať výrobu a montáž interiérov na základe objednávok v hospodárstve riadenom Okresným národným výborom Bratislava - vidiek
   výroba radiátorov a montáž ústredného kúrenia
   výroba, opravy a servis kotlov na tuhé palivá a plyn s výkonom do 50 kW
   výroba a opravy sedlárskych, brašnárskych, kožušníckych výrobkov a galantérneho tovaru
   oprava obuvi, šitie zvrškov obuvi
   výroba a opravy výrobkov konfekčného priemyslu
   výroba a opravy výrobkov textilného priemyslu
   projektovanie zariadení, interiérov, nábytku
   výroba, montáž a opravy drevených /z ostatných hmôt/ zvinovacích roliet
   vykonávanie stavebnostolárskych prác a ostatnej drevárskej výroby
   výroba a opravy nábytku z dreva, kovu a ostatných hmôt, včítane čalúneného nábytku
   montáž, opravy a servis plynospotrebičov s výkonom do 50 kW
   opravy a údržba kovového tovaru
   výroba, montáž, opravy a servis spoločných a individuálnych televíznych antén
   oprava, údržba a servis prístrojov rozhlasových a televíznych a ostatných prístrojov spotrebnej elektroniky, multiservisná činnosť
   oprava a údržba strojov a jemnej mechaniky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   30.08.1993Nové obchodné meno:
   MODRAN, štátny podnik Modra v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   29.08.1993Zrušené obchodné meno:
   MODRAN, štátny podnik Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Henrich Balejník - námestník pre ekono-mický úsek, zástupca riaditeľa Dukelská 37 Modra
   Ing. Štefan Holubčík - likvidátor Kalinčiakova 2 Modra
   26.04.1990Nový štatutárny orgán:
   Ing. Henrich Balejník - námestník pre ekono-mický úsek, zástupca riaditeľa Dukelská 37 Modra
   05.04.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Štefan Holubčík - likvidátor Kalinčiakova 2 Modra
   04.04.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Viliam Košnár Modra
   30.12.1988Nové obchodné meno:
   MODRAN, štátny podnik Modra
   Nové sidlo:
   Šúrska 5 Modra
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   projekčné práce ústredného vykurovania
   výroba a montáž oceľových konštrukcií, zámočnícke a klampiarske práce
   sústružnícke a frezárske práce, opravy vysoko a nízko zdvižných vozíkov
   vykonávanie kooperačných prác v drevospracujúcom, kovospracujúcom a kožiarenskom priemysle
   vykonávanie vodo a plynoinštalačných prác
   servis vybraných cudzích výrobkov
   vykonávanie dopravnej činnosti podľa § 1 vyhl. č. 58/80 Zb.
   vykonávanie obchodnej činnosti
   predaj nadnormatívnych a nepotrebných zásob podnikom, organizáciam a obyvateľstvu
   Povinný predmet činnosti:
   realizovať výrobu a montáž interiérov na základe objednávok v hospodárstve riadenom Okresným národným výborom Bratislava - vidiek
   výroba radiátorov a montáž ústredného kúrenia
   výroba, opravy a servis kotlov na tuhé palivá a plyn s výkonom do 50 kW
   výroba a opravy sedlárskych, brašnárskych, kožušníckych výrobkov a galantérneho tovaru
   oprava obuvi, šitie zvrškov obuvi
   výroba a opravy výrobkov konfekčného priemyslu
   výroba a opravy výrobkov textilného priemyslu
   projektovanie zariadení, interiérov, nábytku
   výroba, montáž a opravy drevených /z ostatných hmôt/ zvinovacích roliet
   vykonávanie stavebnostolárskych prác a ostatnej drevárskej výroby
   výroba a opravy nábytku z dreva, kovu a ostatných hmôt, včítane čalúneného nábytku
   montáž, opravy a servis plynospotrebičov s výkonom do 50 kW
   opravy a údržba kovového tovaru
   výroba, montáž, opravy a servis spoločných a individuálnych televíznych antén
   oprava, údržba a servis prístrojov rozhlasových a televíznych a ostatných prístrojov spotrebnej elektroniky, multiservisná činnosť
   oprava a údržba strojov a jemnej mechaniky
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Viliam Košnár Modra