Create Invoice

Stavebný podnik Pezinok, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stavebný podnik Pezinok, š.p.
Status Destroyed
PIN 00180050
Date create 01 January 1989
Company category Obecný podnik
Registered seat Stavebný podnik Pezinok, š.p.
Myslenická 1
Pezinok
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00180050
 • Registered seat: Stavebný podnik Pezinok, š.p., Myslenická 1, Pezinok
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.12.1991Zrušené obchodné meno:
   Stavebný podnik Pezinok, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Myslenická 1 Pezinok
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti:
   vykonávanie a dodávka stavebných a montážnych prác v odbore pozemnej a inžinierskej investičnej výstavby
   vykonávanie rekonštrukčných, adaptačných, údržbárskych, opravárenských, stavebných a montáž prác
   vykonávanie projekčných prác súvisiacich s činnosťou hore uvedenými
   výroba stavebných hmôt, prefabrikátov, výroba typických a atypických prvkov, výroba malty, betónu, ťažba štrku, výroba stolárskych, zámočníckych a klampiarskych prvkov
   revízna činnosť podľa vydaných oprávnení
   dopravná činnosť
   výchovná činnosť, teoretická a praktická výučba učňovského dorastu v zmysle platných právnych predpisov
   prevádzka podnikových, rekreačných a stravovacích zariadení
   oprava mechanizmov, strojov, nástrojov, dopravných prostriedkov a zariadení
   vykonávanie vybraných servisných služieb ktoré súvisia s hlavnou činnosťou
   údržba a generálna oprava železničných vlečiek
   prevádzkovanie píly pre stavebnú činnosť vykonávanie asfaltérskych prác
   budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií
   predaj nadnormatívnych a nepotrebných zásob podnikom, organizáciám a obyvateľstvu
   dodávky stavebných, montážnych prác pre IBV, modernizácia a opravy rodinných domov
   Povinný predmet činnosti
   realizovať investičnú výstavbu, dodávky stavebných a montážnych prác vrátane KBV a akcie "Z", rekonštrukcie, adaptácie, údržby a opravy stavieb a s tým súvisiaca predprojektová a projektová príprava v hodpodárstve riadenom Okresným národným výborom Bratislave-vidiek
   opravy energetických zariadení zabezpečovať prednostne pre organizácie riadené a spravované ONV Bratislava-vidiek, MsNV a MNV Bratislava-vidiek
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Lowy Markušova 4 Pezinok
   Jaroslav Pecník - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa Fr. Kráľa 29 Pezinok
   Dušan Žarský - výrobný námestník, zástupca riaditeľa Modranská 24 Vinosady
   07.09.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Jaroslav Pecník - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa Fr. Kráľa 29 Pezinok
   Dušan Žarský - výrobný námestník, zástupca riaditeľa Modranská 24 Vinosady
   06.09.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   11.08.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   10.08.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Stavebný podnik Pezinok, š.p.
   Nové sidlo:
   Myslenická 1 Pezinok
   Nová právna forma:
   Obecný podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti:
   vykonávanie a dodávka stavebných a montážnych prác v odbore pozemnej a inžinierskej investičnej výstavby
   vykonávanie rekonštrukčných, adaptačných, údržbárskych, opravárenských, stavebných a montáž prác
   vykonávanie projekčných prác súvisiacich s činnosťou hore uvedenými
   výroba stavebných hmôt, prefabrikátov, výroba typických a atypických prvkov, výroba malty, betónu, ťažba štrku, výroba stolárskych, zámočníckych a klampiarskych prvkov
   revízna činnosť podľa vydaných oprávnení
   dopravná činnosť
   výchovná činnosť, teoretická a praktická výučba učňovského dorastu v zmysle platných právnych predpisov
   prevádzka podnikových, rekreačných a stravovacích zariadení
   oprava mechanizmov, strojov, nástrojov, dopravných prostriedkov a zariadení
   vykonávanie vybraných servisných služieb ktoré súvisia s hlavnou činnosťou
   údržba a generálna oprava železničných vlečiek
   prevádzkovanie píly pre stavebnú činnosť vykonávanie asfaltérskych prác
   budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií
   predaj nadnormatívnych a nepotrebných zásob podnikom, organizáciám a obyvateľstvu
   dodávky stavebných, montážnych prác pre IBV, modernizácia a opravy rodinných domov
   Povinný predmet činnosti
   realizovať investičnú výstavbu, dodávky stavebných a montážnych prác vrátane KBV a akcie "Z", rekonštrukcie, adaptácie, údržby a opravy stavieb a s tým súvisiaca predprojektová a projektová príprava v hodpodárstve riadenom Okresným národným výborom Bratislave-vidiek
   opravy energetických zariadení zabezpečovať prednostne pre organizácie riadené a spravované ONV Bratislava-vidiek, MsNV a MNV Bratislava-vidiek
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Lowy Markušova 4 Pezinok