Create Invoice

Bytový podnik, štátny podnik Malacky - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Bytový podnik, štátny podnik Malacky
Status Destroyed
PIN 00180181
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Bytový podnik, štátny podnik Malacky
Gottwaldovo námestie 2545/53
Malacky
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00180181
 • Registered seat: Bytový podnik, štátny podnik Malacky, Gottwaldovo námestie 2545/53, Malacky
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.03.1992Zrušené obchodné meno:
   Bytový podnik, štátny podnik Malacky
   Zrušené sidlo:
   Gottwaldovo námestie 2545/53 Malacky
   Zrušeny predmety činnosti:
   preberať nové štátne-komunálne domy a byty s príslušnou technickou vybavenosťou v mestách okresu Bratislava-vidiek do prevádzky a správy
   udržovať a prevádzať zverený štátny bytový fond, vč. strojného zariadenia a vybavenia domov
   zabezpečovať prevádzku, opravy a údržbu vlastných tepelných zariadení pre výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
   zabezpečovať správu, údržbu opravy vč. výmeny konštrukčných prvkov vlastného bytového a nebytového fondu
   zabezpečovať pre užívateľov vlastného bytového fondu služby spojené s užívaním bytov podľa platných predpisov
   vykonávať z vlastných voľných kapacít drobné opravy pre užívateľov na ich náklad za úhradu
   v rámci daných vlastných možností poskytovať služby v rozsahu predmetu činnosti pre obyvateľstvo a organizácie na ich náklad za úhradu
   zabezpečovať v rámci vymedzeného predmetu činnosti tiež nevyhnutné práce havarijného charakteru, nutné v dôležitom obecnom záujme, ktoré možno uložiť podľa zákona o NV
   združovať prostriedky a voľné kapacity v rámci zabezpečovania úloh na úseku bytového hospodárstva, rozvoja výrobno-technickej a materiálovej základne podniku a jeho ekonomicko-sociálneho rozvoja
   zabezpečovať v spolupráci s NV, prípadne užívateľmi rekonštrukciu, modernizáciu a adaptáciu vlastného domového a bytového fondu podľa kapacitných a finančných možností
   spolupracovať s NV, občianskými výbormi, UO KSS, domovými komisiami a dôverníkmi pre rozvoj účasti užívateľov bytov a nebytových priestorov na správe a údržbe vlastného bytového a nebytového fondu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ján Čierny Nálepkova 2234 Malacky
   Ing. Jozef Landl - technický námestník, 2. zástupca riaditeľa Gottwaldovo nám. 2419 Malacky
   Ing. Jozef Petrušek - ekonomický námestník, I. zástupca riaditeľa L. Zúbka 3 Malacky
   03.01.1990Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Landl - technický námestník, 2. zástupca riaditeľa Gottwaldovo nám. 2419 Malacky
   Ing. Jozef Petrušek - ekonomický námestník, I. zástupca riaditeľa L. Zúbka 3 Malacky
   02.01.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Bytový podnik, štátny podnik Malacky
   Nové sidlo:
   Gottwaldovo námestie 2545/53 Malacky
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   preberať nové štátne-komunálne domy a byty s príslušnou technickou vybavenosťou v mestách okresu Bratislava-vidiek do prevádzky a správy
   udržovať a prevádzať zverený štátny bytový fond, vč. strojného zariadenia a vybavenia domov
   zabezpečovať prevádzku, opravy a údržbu vlastných tepelných zariadení pre výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
   zabezpečovať správu, údržbu opravy vč. výmeny konštrukčných prvkov vlastného bytového a nebytového fondu
   zabezpečovať pre užívateľov vlastného bytového fondu služby spojené s užívaním bytov podľa platných predpisov
   vykonávať z vlastných voľných kapacít drobné opravy pre užívateľov na ich náklad za úhradu
   v rámci daných vlastných možností poskytovať služby v rozsahu predmetu činnosti pre obyvateľstvo a organizácie na ich náklad za úhradu
   zabezpečovať v rámci vymedzeného predmetu činnosti tiež nevyhnutné práce havarijného charakteru, nutné v dôležitom obecnom záujme, ktoré možno uložiť podľa zákona o NV
   združovať prostriedky a voľné kapacity v rámci zabezpečovania úloh na úseku bytového hospodárstva, rozvoja výrobno-technickej a materiálovej základne podniku a jeho ekonomicko-sociálneho rozvoja
   zabezpečovať v spolupráci s NV, prípadne užívateľmi rekonštrukciu, modernizáciu a adaptáciu vlastného domového a bytového fondu podľa kapacitných a finančných možností
   spolupracovať s NV, občianskými výbormi, UO KSS, domovými komisiami a dôverníkmi pre rozvoj účasti užívateľov bytov a nebytových priestorov na správe a údržbe vlastného bytového a nebytového fondu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ján Čierny Nálepkova 2234 Malacky