Create Invoice

Štátny majetok Senec, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Štátny majetok Senec, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00190144
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Štátny majetok Senec, štátny podnik
Senec
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00190144
 • Registered seat: Štátny majetok Senec, štátny podnik, Senec
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.08.2002Zrušené obchodné meno:
   Štátny majetok Senec, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Senec
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ základná činnosť v súlade so zameraním a úlohami štátneho plánu zabezpečuje predovšetkým rozvoj poľnohospodárskej výroby, chráni a využíva všetku pôdu a ostatné výrobné prostriedky a zdroje na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby, pričom jej efektívnosť a intenzitu zvyšuje uplatňovaním vedecko-technických poznatkov a pokrokových spôsobov a foriem organizácie práce a riadenia. V daných podmienkach sa v rastlinnej výrobe popri výrobe obilovín a krmovín zameriava na výrobu ovocia, hrozna a škôlkárskych materiálov viniča a ovocia
   b/ ostatná hospodárska činnosť - vyrába oceľové stožiare, paletové nadstavby, brúsky na kosy žacích strojov, teplovodné vložky do ústredného kúrenia /vrátane ich údržby, najmä pre poľnohospodárske a potravinárske podniky/, atypický nábytok a kompletizuje interiéry socialistických organizácií
   vykonáva stavebnú činnosť /najmä štukatérstvo/, opravy a údržbu kamenárskych výrobkov, reštaurátorské a umelecko-remeselné práce a práce výtvarnej povahy v súlade a v rozsahu osobitného povolenia Ministerstva kultúry SSR /zákon SNR číslo 7/1958 Zb./, nákladnú autodopravu a údržbu cestných komunikácií.
   vývoz a dovoz tovaru
   11.07.1995Nové obchodné meno:
   Štátny majetok Senec, štátny podnik v likvidácii
   10.07.1995Zrušené obchodné meno:
   Štátny majetok Senec, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Odo Kolembus - riaditeľ nám. 1. mája 45 Senec
   15.05.1992Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Odo Kolembus - riaditeľ nám. 1. mája 45 Senec
   14.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vladimír Gabriška - doterajší riaditeľ Švermova 16 Senec
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Štátny majetok Senec, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Senec
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   a/ základná činnosť v súlade so zameraním a úlohami štátneho plánu zabezpečuje predovšetkým rozvoj poľnohospodárskej výroby, chráni a využíva všetku pôdu a ostatné výrobné prostriedky a zdroje na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby, pričom jej efektívnosť a intenzitu zvyšuje uplatňovaním vedecko-technických poznatkov a pokrokových spôsobov a foriem organizácie práce a riadenia. V daných podmienkach sa v rastlinnej výrobe popri výrobe obilovín a krmovín zameriava na výrobu ovocia, hrozna a škôlkárskych materiálov viniča a ovocia
   b/ ostatná hospodárska činnosť - vyrába oceľové stožiare, paletové nadstavby, brúsky na kosy žacích strojov, teplovodné vložky do ústredného kúrenia /vrátane ich údržby, najmä pre poľnohospodárske a potravinárske podniky/, atypický nábytok a kompletizuje interiéry socialistických organizácií
   vykonáva stavebnú činnosť /najmä štukatérstvo/, opravy a údržbu kamenárskych výrobkov, reštaurátorské a umelecko-remeselné práce a práce výtvarnej povahy v súlade a v rozsahu osobitného povolenia Ministerstva kultúry SSR /zákon SNR číslo 7/1958 Zb./, nákladnú autodopravu a údržbu cestných komunikácií.
   vývoz a dovoz tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vladimír Gabriška - doterajší riaditeľ Švermova 16 Senec