Create Invoice

Štátny majetok Stupava š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Štátny majetok Stupava š.p.
Status Destroyed
PIN 00190152
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Štátny majetok Stupava š.p.
Stupava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00190152
 • Registered seat: Štátny majetok Stupava š.p., Stupava
 • Date create: 01 July 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.05.1997Zrušené obchodné meno:
   Štátny majetok Stupava š.p.
   Zrušené sidlo:
   Stupava
   Zrušeny predmety činnosti:
   základná - povinná činnosť: v súlade so zameraním a úlohami štátneho plánu zabezpečuje prednostný rozvoj poľnohospodárskej výroby, chráni a využíva pôdu a ostatné výrobné prostriedky a zdroje na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby, pričom jej efektívnosť a intenzitu zvyšuje uplatňovaním vedecko-technických poznetkov a pokrokových spôsobov a foriem organizácie práce a riadenia, V daných podmienkach sa v rastlinnej výrobe popri výrobe obilovín a krmovín zameriava na výrobu viniča, ovocia, hlávkovej kapusty - nositeľom systému pestovania kapusty a v živočíšnej výrobe na chov HD, ošípaných a odchov odstavčiat pre vlastný výkrm a predaj drobnochovateľom.
   Ostatná hospodárska činnosť: vykonáva technické služby, spracovanie, skladovanie poľnohospodárskych produktov, výrobu granulovaných krmív, stavebnú činnosť, kovovýrobu, opravy chladičov motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov vykonáva obchodnú činnosť chov a výlov rýb.
   prevádzkovanie porážkarne jatočných zvierat, opracovanie bravčového a hovädzieho mäsa, výrobu mäsových výrobkov, vrátane predaja
   spracovanie mlieka a výroba syrov pre malospotrebiteľov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Miroslav Jankovich - zástupca riaditeľa Jilemnického Stupava
   Ing Milan Oravec - riaditeľ Ružinov 1875 Bratislava
   04.02.1994Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie porážkarne jatočných zvierat, opracovanie bravčového a hovädzieho mäsa, výrobu mäsových výrobkov, vrátane predaja
   spracovanie mlieka a výroba syrov pre malospotrebiteľov
   07.05.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing Milan Oravec - riaditeľ Ružinov 1875 Bratislava
   06.05.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Pavol Grúber - riaditeľ
   28.08.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing Pavol Grúber - riaditeľ
   27.08.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Vladimír Mindoš - riaditeľ Devínska cesta 15 Stupava
   25.11.1991Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Miroslav Jankovich - zástupca riaditeľa Jilemnického Stupava
   Ing Vladimír Mindoš - riaditeľ Devínska cesta 15 Stupava
   24.11.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Vladimír Mindoš Devínska cesta 15 Stupava
   11.10.1990Nové predmety činnosti:
   Ostatná hospodárska činnosť: vykonáva technické služby, spracovanie, skladovanie poľnohospodárskych produktov, výrobu granulovaných krmív, stavebnú činnosť, kovovýrobu, opravy chladičov motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov vykonáva obchodnú činnosť chov a výlov rýb.
   10.10.1990Zrušeny predmety činnosti:
   Ostatná hospodárska činnosť: vykonáva technické služby, spracovanie, skladovanie poľnohospodárskych produktov, výrobu granulovaných krmív, stavebnú činnosť, kovovýrobu, opravy chladičov motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
   07.12.1988Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   06.12.1988Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Štátny majetok Stupava š.p.
   Nové sidlo:
   Stupava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   základná - povinná činnosť: v súlade so zameraním a úlohami štátneho plánu zabezpečuje prednostný rozvoj poľnohospodárskej výroby, chráni a využíva pôdu a ostatné výrobné prostriedky a zdroje na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby, pričom jej efektívnosť a intenzitu zvyšuje uplatňovaním vedecko-technických poznetkov a pokrokových spôsobov a foriem organizácie práce a riadenia, V daných podmienkach sa v rastlinnej výrobe popri výrobe obilovín a krmovín zameriava na výrobu viniča, ovocia, hlávkovej kapusty - nositeľom systému pestovania kapusty a v živočíšnej výrobe na chov HD, ošípaných a odchov odstavčiat pre vlastný výkrm a predaj drobnochovateľom.
   Ostatná hospodárska činnosť: vykonáva technické služby, spracovanie, skladovanie poľnohospodárskych produktov, výrobu granulovaných krmív, stavebnú činnosť, kovovýrobu, opravy chladičov motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Vladimír Mindoš Devínska cesta 15 Stupava