Create Invoice

Villa Vino Rača - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name Villa Vino Rača
PIN 00190268
TIN 2020332138
VAT number SK2020332138
Date create 02 November 1949
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Villa Vino Rača
Pri vinohradoch 2
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 979 686 €
Profit 4 191 €
Contact Information
Website http://www.villavinoraca.sk
Phone(s) +421249202411, +421244883043, +421249202413, +421249202414, +421249202421, +421249202423, +421249202426, +421249202432
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 6,904,000
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,756,475
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 29,734
2. Software (013) - /073, 091A/ 29,734
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 4,046,498
A.II.1. Land (031) - /092A/ 2,343,478
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 605,740
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 615,789
4. Production units of permanent crops (025) - /085, 092A/ 432,849
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 27,724
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 20,918
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 680,243
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 636,759
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 43,484
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,127,757
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,069,085
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 211,209
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 661,115
3. Products (123) - /194/ 196,361
4. Animals (124) - /195/ 400
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 991,006
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 764,794
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 764,794
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 226,212
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 67,666
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,372
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 65,294
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 19,768
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 19,768
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 6,904,000
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,718,454
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,574,301
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,574,301
A.III. Other capital funds (413) 1,062,819
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 242,293
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 242,293
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 243,141
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 243,141
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 412,606
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -52,335
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 464,941
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 179,103
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 179,103
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,191
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,720,496
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,283,742
9. Liabilities from social fund (472) 12,365
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 1,133,402
12. Deferred tax liability (481A) 137,975
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,249,118
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 571,767
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 571,767
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 164,062
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 51,635
7. Liabilities from social insurance (336) 41,897
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86,392
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 333,365
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 40,418
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 40,418
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 147,218
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 465,050
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 45,011
4. Deferred income short-term (384A) 420,039
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,979,686
II. Revenues from sales of own products (601) 2,357,768
III. Revenues from sale of services (602, 606) 174,410
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -110,643
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 286,713
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 271,438
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,882,597
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 999,279
D. Services (účtová group of 51) 605,884
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 791,834
E.1. Wages and salaries (521, 522) 581,022
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 193,919
4. Social expenses (527, 528) 16,893
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 49,070
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 253,093
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 253,093
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 9,526
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173,911
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 97,089
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 816,372
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
XII. Foreign exchange gains (663) 8
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84,381
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 81,817
2. Other expense (562A) 81,817
O. Exchange rate losses (563) 254
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,310
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -84,372
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,717
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 8,526
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 5,646
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,191
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :00190268 TIN: 2020332138 VAT number: SK2020332138
 • Registered seat: Villa Vino Rača, Pri vinohradoch 2, 83106, Bratislava
 • Date create: 02 November 1949
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ján Krampl, CSc. predseda Pri kolíske 9156/64 Bratislava 831 06 19.06.2004
  Ing. Martin Krampl podpredseda Pri kolíske 62 Bratislava 831 06 17.07.2014
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl - podpredseda Pri kolíske 62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.07.2014
   21.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl - predseda Pri kolíske 62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.07.2014
   13.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl - predseda Pri kolíske 62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.07.2014
   12.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Emília Korčeková - člen L. Novomestského 25 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.06.2009
   08.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Klementisová - člen Kubačova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.06.2009
   19.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Klementisová - člen Kubačova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.06.2009
   JUDr. Emília Korčeková - člen L. Novomestského 25 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.06.2009
   18.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Čavojský - podpredseda Tomanova 135 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Stanislav Krampl - člen Závadská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   23.10.2007Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 2 Bratislava - Rača 831 06
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie výstav, prehliadok
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení
   nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
   demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
   22.10.2007Zrušené sidlo:
   Pri vinohradoch 2 Bratislava - Rača 835 20
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Luknár - člen Rostovská 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Klára Wittlingerová - člen Gen.Svobodu 12 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.06.2004
   22.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Pri kolíske 9156/64 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   21.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Olšová 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   19.06.2004Nové obchodné meno:
   Villa Vino Rača a.s.
   Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 2 Bratislava - Rača 835 20
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie hrozna
   spracovanie jadrového, kôstkového a bobuľového ovocia
   výroba a predaj vína
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   pohostinská činnosť
   verejná cestná nákladná doprava
   poľnohospodárska výroba, vrátane nákupu a predaja poľnohospodárskych produktov
   prenájom výrobných a nevýrobných priestorov, skladovanie výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Čavojský - podpredseda Tomanova 135 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Olšová 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Stanislav Krampl - člen Závadská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Viktor Luknár - člen Rostovská 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Klára Wittlingerová - člen Gen.Svobodu 12 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.06.2004