Create Invoice

ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Business name ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
PIN 00190616
TIN 2020427035
VAT number SK2020427035
Date create 01 January 1973
Company category Družstvo
Registered seat ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
Košariská 192/42
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Sales and income 5 437 935 €
Profit 411 140 €
Contact Information
Phone(s) +421245980213, +421245980125, +421245980124, +421245981188
Mobile phone(s) +421903491138
Fax(es) 0245980125
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 6,763,760
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,702,517
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,702,517
A.II.1. Land (031) - /092A/ 1,092,184
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,279,305
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 946,558
5. Basic herd and draft animals (026) - /086, 092A/ 168,199
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 216,271
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,055,228
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,591,147
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,542
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 513,019
3. Products (123) - /194/ 874,518
4. Animals (124) - /195/ 158,068
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 929,034
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 115,761
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,761
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,100
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 812,173
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 535,047
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 15,200
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 519,847
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6,015
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 6,015
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 6,763,760
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,757,551
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 985,887
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 985,887
A.III. Other capital funds (413) 1,506,519
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 917,640
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 917,640
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,936,365
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,936,365
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 411,140
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 784,549
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 433,181
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 79,581
9. Liabilities from social fund (472) 234,302
12. Deferred tax liability (481A) 119,298
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 257,847
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 106,665
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,665
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,672
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 31,506
7. Liabilities from social insurance (336) 40,583
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,861
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,560
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 93,521
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 65,003
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 28,518
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 221,660
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 761
4. Deferred income short-term (384A) 220,899
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,840,563
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 5,437,935
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,572
II. Revenues from sales of own products (601) 3,693,162
III. Revenues from sale of services (602, 606) 137,669
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 56,809
V. Activation (účtová a group of 62) 104,295
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 551,719
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 892,709
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,908,242
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 519
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,900,368
D. Services (účtová group of 51) 735,471
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,360,000
E.1. Wages and salaries (521, 522) 954,106
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 337,034
4. Social expenses (527, 528) 68,860
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 130,223
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 615,741
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 615,741
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 150,471
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,449
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 529,693
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,357,149
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 87
2. Other interest income (662A) 87
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,418
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 9
2. Other expense (562A) 9
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,409
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,331
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 528,362
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 117,222
R.1. Income tax expense current (591, 595) 135,201
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -17,979
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 411,140
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016
 • PIN :00190616 TIN: 2020427035 VAT number: SK2020427035
 • Registered seat: ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, Košariská 192/42, 90042, Dunajská Lužná
 • Date create: 01 January 1973
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mária Zwingerová podpredseda Zdravotnícka 700/3 Dunajská Lužná 900 42 23.03.2012
  Ing. Rudolf Malinka člen Nezábudková 807/10 Bratislava 821 01 23.03.2012
  Vavrinec Jurányi člen 102 Kalinkovo 900 43 23.03.2012
  Roman Mihaliak člen Lipnická 446/30 Dunajská Lužná 900 42 07.05.2014
  Anton Patrnčiak predseda Lipová 1721/21 Dunajská Lužná 900 42 23.03.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Roman Mihaliak - člen predstavenstva Lipnická 446/30 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 07.05.2014
   11.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Anton Patrnčiak - predseda predstavenstva Lipová 1721/21 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mária Zwingerová - podpredseda predstavenstva Zdravotnícka 700/3 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ing. Rudolf Malinka - člen predstavenstva Nezábudková 807/10 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Vavrinec Jurányi - člen predstavenstva 102 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 23.03.2012
   05.05.2006Nové sidlo:
   Košariská 192/42 Dunajská Lužná 900 42
   12.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   miešanie krmív - výroba a predaj
   18.05.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárstve a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
   nákladná cestná doprava
   opravy strojov
   prevádzkovanie závlah
   výroba a následný predaj osív a sadív
   20.01.1994Nové obchodné meno:
   ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1973Nová právna forma:
   Družstvo