Create Invoice

Poľnohospodárske družstvo Vysoká pri Morave - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poľnohospodárske družstvo Vysoká pri Morave
Status Destroyed
PIN 00190799
TIN 2020579847
Date create 15 March 1991
Company category Družstvo
Registered seat Poľnohospodárske družstvo Vysoká pri Morave
Hlavná Vysoká pri Morave
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00190799 TIN: 2020579847
 • Registered seat: Poľnohospodárske družstvo Vysoká pri Morave, Hlavná Vysoká pri Morave
 • Date create: 15 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.09.2008Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Vysoká pri Morave
   Zrušené sidlo:
   Hlavná Vysoká pri Morave
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-vývoz odpadu zo septikov a žúmp
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba betónu
   prenájom nebytových priestorov
   prenájom strojov a mechanizmov
   výroba hier a hračiek
   obchodná činnosť
   výroba krmovín
   výroba a odbyt potravinárskych výrobkov
   pohostinstvo a ubytovanie
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Mindoš - predseda Devínska cesta 15 Stupava
   JUDr. Alojz Fischer - podpredseda Galbavého 1 Bratislava
   Ing. Viktor Tegelhoff - člen Osloboditeľská 8 Bratislava
   Valéria Dvoranová - člen Hlavná 6 Vysoká pri Morave
   Jozef Kavický - člen Krížna 393 Vysoká pri Morave
   Stanislav Plica - člen Ďurgalova 16 Bratislava
   Milan Galla - člen 188 Záhorská Ves
   02.08.1996Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-vývoz odpadu zo septikov a žúmp
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Mindoš - predseda Devínska cesta 15 Stupava
   JUDr. Alojz Fischer - podpredseda Galbavého 1 Bratislava
   Ing. Viktor Tegelhoff - člen Osloboditeľská 8 Bratislava
   Valéria Dvoranová - člen Hlavná 6 Vysoká pri Morave
   Jozef Kavický - člen Krížna 393 Vysoká pri Morave
   Stanislav Plica - člen Ďurgalova 16 Bratislava
   Milan Galla - člen 188 Záhorská Ves
   01.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Valéria Dvoranová - člen Hlavná 6 Vysoká pri Morave
   JUDr. Alojz Fischer - podpredseda Galbavého 1 Bratislava
   Michal Haluza - člen Hlavná 8 Vysoká pri Morave
   Jozef Kavický - člen Krížna 393 Vysoká pri Morave
   Ing. Vladimír Mindoš - predseda Devínska cesta 15 Stupava
   Jozef Podešva - člen Nám. oslobodenia 4 Vysoká pri Morave
   Ing. Viktor Tegelhof - člen Osloboditeľská 8 Bratislava
   27.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Mindoš - predseda Devínska cesta 15 Stupava
   26.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Ščepán - predseda Atletická 14 Trnava
   26.10.1993Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Vysoká pri Morave
   Nové sidlo:
   Hlavná Vysoká pri Morave
   Nové predmety činnosti:
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba betónu
   prenájom nebytových priestorov
   prenájom strojov a mechanizmov
   výroba hier a hračiek
   obchodná činnosť
   výroba krmovín
   výroba a odbyt potravinárskych výrobkov
   pohostinstvo a ubytovanie
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Valéria Dvoranová - člen Hlavná 6 Vysoká pri Morave
   JUDr. Alojz Fischer - podpredseda Galbavého 1 Bratislava
   Michal Haluza - člen Hlavná 8 Vysoká pri Morave
   Jozef Kavický - člen Krížna 393 Vysoká pri Morave
   Jozef Podešva - člen Nám. oslobodenia 4 Vysoká pri Morave
   Ing. Alojz Ščepán - predseda Atletická 14 Trnava
   Ing. Viktor Tegelhof - člen Osloboditeľská 8 Bratislava
   25.10.1993Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo
   Zrušené sidlo:
   Vysoká pri Morave
   Zrušeny predmety činnosti:
   kooperácia s inými podnikmi za účelom využitia kapacít družstva, pokiaľ to je pre družstvo výhodné.
   prenájom objektov (skladov)
   výroba stavebných výrobkov
   predaja potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
   stravovania
   ubytovania
   obchodná činnosť v oblasti:
   nákup výrobkov a materiálu na zabezpečenie tejto činnosti
   stavebná činnosť
   príprava pôdy, sejba, ochrana a zber úrody
   doprava nákladnými autami
   práce a služby pre členov a ostatných občanov
   výroba, odbyt a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Allojz Fischer - podpredseda Galbavého 1 Bratislava
   Jozef Podešva - člen predstavenstva Vysoká pri Morave
   26.10.1992Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Allojz Fischer - podpredseda Galbavého 1 Bratislava
   Jozef Podešva - člen predstavenstva Vysoká pri Morave
   25.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Markovič , CSc. - predseda Mehringová 12 Bratislava
   Ambróz Višváder - podpredseda 213 Záhorská Ves
   15.03.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo
   Nové sidlo:
   Vysoká pri Morave
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kooperácia s inými podnikmi za účelom využitia kapacít družstva, pokiaľ to je pre družstvo výhodné.
   prenájom objektov (skladov)
   výroba stavebných výrobkov
   predaja potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
   stravovania
   ubytovania
   obchodná činnosť v oblasti:
   nákup výrobkov a materiálu na zabezpečenie tejto činnosti
   stavebná činnosť
   príprava pôdy, sejba, ochrana a zber úrody
   doprava nákladnými autami
   práce a služby pre členov a ostatných občanov
   výroba, odbyt a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Markovič , CSc. - predseda Mehringová 12 Bratislava
   Ambróz Višváder - podpredseda 213 Záhorská Ves