Create Invoice

Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, čný podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, čný podnik
Status In liquidation
PIN 00190870
Date create 28 December 1966
Company category Družstvo
Registered seat Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, čný podnik
Tolstého 7
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00190870
 • Registered seat: Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, čný podnik, Tolstého 7, Bratislava
 • Date create: 28 December 1966
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.09.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, spoločný podnik - likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   02.09.1991Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, spoločný podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Kráľ - predseda Mikulášska 21 Bratislava
   11.02.1991Nové predmety činnosti:
   podnik je spoločným podnikom pre odbyt výrobkov, pre dodávky potrieb, pre zavádzanie najnovších poznatkov vedy a techniky do praxe a zároveň vykonáva všetky formy propagátorskej činnosti za úplatu ako pre členské, tak pre iné právnické a fyzické osoby
   dodáva suroviny a výrobné zariadenia, technické poznatky a potreby pre činnosť členských organizácií a iných právnických a fyzických osôb v rámci tejto činnosti kooperujúce. Sprostredkováva práce pre mechanizmy, kúpu, predaj a prenájom hnuteľných a nehnuteľných majetkov
   vykonáva konzultačnú činnosť a enginnering za úhradu
   podnik uzatvára s právnickými a fyzickými osobami zmluvy o dodávke a odbere výrobkov, prác a služieb a podieľa sa na kooperačnej výrobe všetkého druhu
   podnik vykonáva svoju činnosť na celom území ČSFR
   podnik pri svojej činnosti sa bude riadiť touto zmluvou a platnými právnymi predpismi. Vnútornú organizáciu podniku spravuje jeho štatút
   10.02.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čižmár - podpredseda Hlavná 20 Ivánka pri Dunaji
   18.01.1989Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, spoločný podnik
   17.01.1989Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, spoločný poľnohospodársky podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lauko - podpredseda Febr. víťazstva Malacky
   Ing. Matej Lopušný Púpavova 22 Bratislava
   Ing. Jakub Novák - predseda Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Ladislav Tajcnár Matičná 42 Bratislava
   14.08.1986Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lauko - podpredseda Febr. víťazstva Malacky
   Ing. Matej Lopušný Púpavova 22 Bratislava
   Ing. Ladislav Tajcnár Matičná 42 Bratislava
   13.08.1986Zrušeny štatutárny orgán:
   Augustín Krasňanský - podpredseda Štúrova 24 Pezinok
   Ing. Ján Lauko Feburárového víťazstva 2331 Malacky
   Ing. Cyril Moravčík 487 Láb
   01.07.1986Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Čižmár - podpredseda Hlavná 20 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Miroslav Kráľ - predseda Mikulášska 21 Bratislava
   30.06.1986Zrušeny predmety činnosti:
   POZ Bratislava na základe potrieb svojich členov a v súlade s perspektívnymi úlohami rozvoja JRD a ŠM v obvode VPS Bratislava, ako aj predpismi o predaji poľnohospodárskych prebytkov-výrobkov, bude zabezpečovať odbyt týchto nezmluvných produktov prostredníctvom týchto útvarov a zariadení:
   a/ obchodný dom JRD a ŠM v Bratislave
   b/ obchodná sieť JRD a ŠM v okrese i mimo okresu
   c/ útvar pre export a import
   d/ útvar pre presun hospodárskych zvierat
   e/ útvar pre služby poľnohospodárskym závodom, ako napr. miešanie krmív a hnojív, spracovanie ovocia a zeleniny, ako aj ostatných poľnohospodárskych výrobkov
   f/ útvar pre sprostredkovanie prác pre mechanizmy, kúpa a predaj mechanizmov, POZ celú svoju činnos vykonáva jak pre svojich členov, tak aj pre nečlenov
   Podnik v súlade s perspektívnymi úlohami rozvoja poľnohospodárskych podnikov ako aj s úlohou čís. 8 písm. B/ danou dňa 19.mája 1975 na operatívnej porade ministra poľnohospodárstva a výživy SSR, ďalej s predpismi o predaji poľnohospodárskych organizácií, pri ktorých nie sú určení monopolní, alebo dominantní odberateľa, prípadné u ktorých bude za dominantého odberateľa určený, a zavádza nové progresívne výrobky a racionalizačné novinky do poľnohospodárskej praxe.
   Uvedenú činnosť vykonáva prostredníctvom týchto útvarov a zariadení:
   a/ poľnohospodársky obchodný dom v Bratislave
   b/ obchodná sieť v okrese a mimo okresu
   c/ útvar na export a import prostredníctvom orpávnených organizácií zahraničného obchodu v súlade s úlohami stanovenými MPVž SSR-útvarom pre riadenie zahranično-obchodnej činnosti, jedná sa najmä o výrobky poľnohospodárskych podnikov, ktoré tieto produkujú v súlade s ustanovením § 13 zákona o poľnohospodárskom družstevníctve
   d/ útvar pre služby poľnohospodárskym organizáciám, najmä dodávky surovín a potrieb pre organizácie kooperujúce s podnikom podľa bodov a, c, e
   e/ útvaru pre zavádzanie najnovších poznatkov vedy a technniky do poľnohospodárskej praxe
   f/ útvar pre sprostredkovanie prác pre mechanizmy, kúpy a predaja mechanizmov
   Podnik uzavrie s poľnohospodárskymi organizáciami dvojstranné zmluvy o dodávke o odbere poľnohospodráskych výrobkov podľa súčasných platných predpisov. Podnik vykonáva svoju činnossť na celom území ČSSR, najmä však na území hlavného mesta SSR Bratislavy na území okresu Bratislava-vidiek.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Gajdoš Reichelova 61 Bratislava
   Koloman Ondruš 1/573 Dunajská Lužná
   Ing. Jozef Pöcs Andreja Mráza 6 Bratislava
   28.07.1985Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gajdoš Reichelova 61 Bratislava
   Augustín Krasňanský - podpredseda Štúrova 24 Pezinok
   Ing. Ján Lauko Feburárového víťazstva 2331 Malacky
   Koloman Ondruš 1/573 Dunajská Lužná
   27.07.1985Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Král - riaditeľ Mikulášska 21 Bratislava
   Gustáv Krasňanský Myslenice
   Mária Machánová 20 Hamuliakovo
   Štefan Štrbavý - podpredseda Zadunajská 68 Bratislava - Petržalka
   09.11.1976Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, spoločný poľnohospodársky podnik
   Nové sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   Podnik v súlade s perspektívnymi úlohami rozvoja poľnohospodárskych podnikov ako aj s úlohou čís. 8 písm. B/ danou dňa 19.mája 1975 na operatívnej porade ministra poľnohospodárstva a výživy SSR, ďalej s predpismi o predaji poľnohospodárskych organizácií, pri ktorých nie sú určení monopolní, alebo dominantní odberateľa, prípadné u ktorých bude za dominantého odberateľa určený, a zavádza nové progresívne výrobky a racionalizačné novinky do poľnohospodárskej praxe.
   Uvedenú činnosť vykonáva prostredníctvom týchto útvarov a zariadení:
   a/ poľnohospodársky obchodný dom v Bratislave
   b/ obchodná sieť v okrese a mimo okresu
   c/ útvar na export a import prostredníctvom orpávnených organizácií zahraničného obchodu v súlade s úlohami stanovenými MPVž SSR-útvarom pre riadenie zahranično-obchodnej činnosti, jedná sa najmä o výrobky poľnohospodárskych podnikov, ktoré tieto produkujú v súlade s ustanovením § 13 zákona o poľnohospodárskom družstevníctve
   d/ útvar pre služby poľnohospodárskym organizáciám, najmä dodávky surovín a potrieb pre organizácie kooperujúce s podnikom podľa bodov a, c, e
   e/ útvaru pre zavádzanie najnovších poznatkov vedy a technniky do poľnohospodárskej praxe
   f/ útvar pre sprostredkovanie prác pre mechanizmy, kúpy a predaja mechanizmov
   Podnik uzavrie s poľnohospodárskymi organizáciami dvojstranné zmluvy o dodávke o odbere poľnohospodráskych výrobkov podľa súčasných platných predpisov. Podnik vykonáva svoju činnossť na celom území ČSSR, najmä však na území hlavného mesta SSR Bratislavy na území okresu Bratislava-vidiek.
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Machánová 20 Hamuliakovo
   Ing. Cyril Moravčík 487 Láb
   Ing. Jakub Novák - predseda Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Jozef Pöcs Andreja Mráza 6 Bratislava
   08.11.1976Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske odbytové združenie JRD a ŠM v Bratislave
   Zrušené sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Drexler Sibírska 9 Bratislava
   František Kubrický
   Cyprian Sekera - predseda Záhradnícka 74 Bratislava
   Leonard Valúch Jakubov
   02.02.1970Nové predmety činnosti:
   POZ Bratislava na základe potrieb svojich členov a v súlade s perspektívnymi úlohami rozvoja JRD a ŠM v obvode VPS Bratislava, ako aj predpismi o predaji poľnohospodárskych prebytkov-výrobkov, bude zabezpečovať odbyt týchto nezmluvných produktov prostredníctvom týchto útvarov a zariadení:
   a/ obchodný dom JRD a ŠM v Bratislave
   b/ obchodná sieť JRD a ŠM v okrese i mimo okresu
   c/ útvar pre export a import
   d/ útvar pre presun hospodárskych zvierat
   e/ útvar pre služby poľnohospodárskym závodom, ako napr. miešanie krmív a hnojív, spracovanie ovocia a zeleniny, ako aj ostatných poľnohospodárskych výrobkov
   f/ útvar pre sprostredkovanie prác pre mechanizmy, kúpa a predaj mechanizmov, POZ celú svoju činnos vykonáva jak pre svojich členov, tak aj pre nečlenov
   01.12.1969Nové sidlo:
   Tolstého 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Král - riaditeľ Mikulášska 21 Bratislava
   30.11.1969Zrušené sidlo:
   Obrancov mieru 6/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Spišiak - riaditeľ Suchomlynská 35 Bratislava
   28.12.1966Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske odbytové združenie JRD a ŠM v Bratislave
   Nové sidlo:
   Obrancov mieru 6/a Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Drexler Sibírska 9 Bratislava
   Gustáv Krasňanský Myslenice
   František Kubrický
   Cyprian Sekera - predseda Záhradnícka 74 Bratislava
   Ing. Ivan Spišiak - riaditeľ Suchomlynská 35 Bratislava
   Štefan Štrbavý - podpredseda Zadunajská 68 Bratislava - Petržalka
   Leonard Valúch Jakubov