Create Invoice

Elektroakustika, štátny podnik, Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Elektroakustika, štátny podnik, Bratislava
Status Destroyed
PIN 00211231
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Elektroakustika, štátny podnik, Bratislava
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00211231
 • Registered seat: Elektroakustika, štátny podnik, Bratislava, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.06.2008Zrušené obchodné meno:
   Elektroakustika, štátny podnik, Bratislava v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov
   kovoobrábanie
   galvanizácia kovov
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba a opravy elektrických prístrojov pre domácnosť
   nákup a predaj výrobkov z plastov, výrobkov spotrebnej elektroniky, elektronického ma- teriálu a dielov, strojov a prístrojov
   vyhotovovanie fotokópií z prinesených dokumentov
   lakovníctvo
   výroba výrobkov z plastických látok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   24.05.1995Nové obchodné meno:
   Elektroakustika, štátny podnik, Bratislava v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   23.05.1995Zrušené obchodné meno:
   Elektroakustika, štátny podnik, Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Jančo - riaditeľ: Cígeľská 10 Bratislava
   15.02.1995Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov
   kovoobrábanie
   galvanizácia kovov
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba a opravy elektrických prístrojov pre domácnosť
   nákup a predaj výrobkov z plastov, výrobkov spotrebnej elektroniky, elektronického ma- teriálu a dielov, strojov a prístrojov
   vyhotovovanie fotokópií z prinesených dokumentov
   lakovníctvo
   výroba výrobkov z plastických látok
   14.02.1995Zrušeny predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti:
   1. výskum, vývoj, výroba a odbyt, montáž profesionálnych elektroakustických študi- ových zariadení pre spracovanie a záznam nízkofrekvenčných signálov a zariadení pre drôtovú telekomuniáciu, najmä pre úpravu, prepojovanie a prenos signálov, včítane príslušenstva
   zariadením pre ozvučenie priestorov
   elektrotechnických vedeckých, laboratórnych a prevádzkových prístrojov včítane pre účely ekologické
   strojov na spracovanie informácií, najmä záznamových, reprodukčných, zabezpečovacích pre dispečerskú službu, riadiace procesy a pre informatiku
   konštrukčných prvkov, dielov a elektronic- kých súčiastok
   silnoprúdových zariadení na rozvod nízkeho napätia
   2. projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
   3. výkon vyšších dodávateľských funkcií
   Povinný predmet činnosti:výskum, vývoj, výroba a odbyt profesionálnych elektroakustických štúdiových zariadení pre spracovanie a záznam nízkofrekvenčných signálov a zariadení pre drôtovú te- lekomunikáciu
   20.09.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jančo - riaditeľ: Cígeľská 10 Bratislava
   19.09.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Karol Bergmann Szaboóva 11 Bratislava
   Ing. Jozef Jančo - zástupca riaditeľa Cígeľská 10 Bratislava
   25.08.1994Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Jozef Jančo - zástupca riaditeľa Cígeľská 10 Bratislava
   24.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   02.04.1992Nové obchodné meno:
   Elektroakustika, štátny podnik, Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti:
   1. výskum, vývoj, výroba a odbyt, montáž profesionálnych elektroakustických študi- ových zariadení pre spracovanie a záznam nízkofrekvenčných signálov a zariadení pre drôtovú telekomuniáciu, najmä pre úpravu, prepojovanie a prenos signálov, včítane príslušenstva
   zariadením pre ozvučenie priestorov
   elektrotechnických vedeckých, laboratórnych a prevádzkových prístrojov včítane pre účely ekologické
   strojov na spracovanie informácií, najmä záznamových, reprodukčných, zabezpečovacích pre dispečerskú službu, riadiace procesy a pre informatiku
   konštrukčných prvkov, dielov a elektronic- kých súčiastok
   silnoprúdových zariadení na rozvod nízkeho napätia
   2. projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
   3. výkon vyšších dodávateľských funkcií
   Povinný predmet činnosti:výskum, vývoj, výroba a odbyt profesionálnych elektroakustických štúdiových zariadení pre spracovanie a záznam nízkofrekvenčných signálov a zariadení pre drôtovú te- lekomunikáciu
   01.04.1992Zrušené obchodné meno:
   TESLA Elektroakustika, štátny podnik
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti: 1.Výskum, vývoj, výroba a odbyt, montáž -profesionálnych elektroakutických študiových zariadení pre spracovanie a záznam nízkofrekvenčných signálov a zariadení pre drôtovú telekominukaciu, najmä pre úpravu, prepojovanie a prenos signálov, včítane príslušenstva -zariadením pre ozvučenie priestorov -elektrotenických vedeckých, laboratórnych a prevádzkových prístrojov včítane pre účely ekologické -strojov na spracovanie informácií, najmä záznamových, reprodukčných, zabezpečovacích pre dispečerskú službu, riadice procesy a pre informatiku -konštrukčných prvkov, dielov a elektronických súčiastok -silnoprúdových zariadení na rozvod nízkeho napätia
   2.projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
   3.výkon vyšších dodávateľských funkcií
   Povinný predmet činnosti: -výskum, vývoj, výroba a odbyt profesionálnych elektroakustických štúdiových zariadení pre spracovanie a záznam nízkofrekvenčných signálov a zariadení pre drôtovú telekomunikáciu
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   TESLA Elektroakustika, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti: 1.Výskum, vývoj, výroba a odbyt, montáž -profesionálnych elektroakutických študiových zariadení pre spracovanie a záznam nízkofrekvenčných signálov a zariadení pre drôtovú telekominukaciu, najmä pre úpravu, prepojovanie a prenos signálov, včítane príslušenstva -zariadením pre ozvučenie priestorov -elektrotenických vedeckých, laboratórnych a prevádzkových prístrojov včítane pre účely ekologické -strojov na spracovanie informácií, najmä záznamových, reprodukčných, zabezpečovacích pre dispečerskú službu, riadice procesy a pre informatiku -konštrukčných prvkov, dielov a elektronických súčiastok -silnoprúdových zariadení na rozvod nízkeho napätia
   2.projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
   3.výkon vyšších dodávateľských funkcií
   Povinný predmet činnosti: -výskum, vývoj, výroba a odbyt profesionálnych elektroakustických štúdiových zariadení pre spracovanie a záznam nízkofrekvenčných signálov a zariadení pre drôtovú telekomunikáciu
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Karol Bergmann Szaboóva 11 Bratislava