Create Invoice

Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00211290
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava
Contact Information
Email zakaznickalinka@spp.sk
Website http://www.spp.sk
Phone(s) +421262621111, +421850111363, +421850111565
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00211290
 • Registered seat: Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.06.2001Zrušené obchodné meno:
   Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 44/a Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, rozvod, doprava, skladovanie a dodávky vykurovacích plynov odberateľom
   tranzitná preprava zemného plynu
   riadenie plynárenskej sústevy SR a tranzitnej sústavy SR
   výskum a vývoj pre potreby plynárenského priemyslu
   poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby a prenosu dát podľa § 4 Zák. č. 110/1964
   overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska
   opravy a montáž meradiel
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho dalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie protikoróznych izolácií
   vykonávanie inžinierských stavieb
   revízie a skúšky tlakových nádob
   plynoinštalatérstvo
   revízie a skúšky plynových zariadení
   montáž a servis protikoróznych zariadení
   oprava plynospotrebičov
   geodetické práce
   elektroinštalatérstvo
   opravy a údržba motorových vozidiel
   montáž a opravy vyhradených motorových zariadení
   revízie e lektrických zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   prestavba motorových vozidiel na plynový pohon
   defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle oprávnenia
   vodoinštalatérstvo
   výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania - bez elektročastí
   individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky dvíhacích zariadení
   vstrelovanie expanznými prístrojmi
   kopírovacie služby
   prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   ubytovacie služby, školiace a rehabilitačne stredisko
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
   verejná cestná nákladná doprava
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť pri využívaní geotermálnej energie
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
   zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane plynov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou /antropogénne vplyvy/
   vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnych laboratórnych prác pre ložiskový prieskum
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušlachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v prevádzkových bodoch
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
   prevádzkovanie plniacich staníc na zemný plyn a propan-butan na pohon motorových vozidiel
   výroba regulačných staníc plynu a ich súčasti
   zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení /teelfónne prístroje, záznamníky, modemy a faxmodemy/ po rozhranie s jednou telekomunikačnou sieťou
   zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovanie stavieb vrátane stabilizácie zosuvných území
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
   požičiavanie motorových vozidiel
   umývanie motorových vozidiel
   výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami
   diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany - defektoskopické meranie
   prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
   opravy zdvíhacích zariadení
   veréjne stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb
   nákup a predaj vykurovacích plynov /zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike/
   prevádzka a údržba plynárenských zariadení /zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike/
   výroba a rozvod tepla
   výroba a rozvod elektriny
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava
   20.06.2001Nové predmety činnosti:
   výroba a rozvod tepla
   výroba a rozvod elektriny
   19.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj tepelnej energie
   10.08.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj vykurovacích plynov /zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike/
   prevádzka a údržba plynárenských zariadení /zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike/
   09.08.1999Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj vykurovacích plynov /záokn č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vykurovacích plynov - plynárenský zákon/
   prevádzka, údržba plynárenských zariadení /zákon č. 67/1960 Zb. - plynárenský zákon/
   01.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava
   31.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Braniša - poverený riadením Bieloruská 35 Bratislava
   29.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Braniša - poverený riadením Bieloruská 35 Bratislava
   28.01.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ducký Bajzová 12 Bratislava
   26.06.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
   opravy zdvíhacích zariadení
   21.03.1998Nové predmety činnosti:
   zisťovanie a overovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovanie stavieb vrátane stabilizácie zosuvných území
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
   požičiavanie motorových vozidiel
   umývanie motorových vozidiel
   výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami
   diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany - defektoskopické meranie
   veréjne stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ducký Bajzová 12 Bratislava
   20.03.1998Zrušeny predmety činnosti:
   zisťovanie a overovanie geologických podmienokna zriadenie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladnenie plynov, kvapalín a odpadov v príradných horninových štrukturách a podzemných priestoroch
   zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vlyvov na tieto činitel, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou, /antropogénne vplyvy/
   vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnyh laboratórnych prác pre ložiskový prieskum
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v predchádzajúcich bodoch
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
   veréjne stravovanie, poskytovanie reštavračných služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ducký - poverený riadením Bajzová 12 Bratislava
   02.04.1997Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení /teelfónne prístroje, záznamníky, modemy a faxmodemy/ po rozhranie s jednou telekomunikačnou sieťou
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ducký - poverený riadením Bajzová 12 Bratislava
   01.04.1997Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie plniacich staníc na zemný plyn propan-butan na pohon motorových vozidiel
   výroba regulačných staníc plynu a ich súčastí
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín, a odpadov v prírodných horninových štruktúracha podzemných priestoroch
   zisťovanie a hodnotenie geologckých činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou /antropogénne vplyvy/
   vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnych laboratórnych prác pre ložiskový prieskum
   otvárka, príprava, a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie aprevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
   osobytné zásahy do zemskej kôry
   zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Demko Votrubova 13 Bratislava
   28.10.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie plniacich staníc na zemný plyn propan-butan na pohon motorových vozidiel
   výroba regulačných staníc plynu a ich súčastí
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín, a odpadov v prírodných horninových štruktúracha podzemných priestoroch
   zisťovanie a hodnotenie geologckých činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou /antropogénne vplyvy/
   vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnych laboratórnych prác pre ložiskový prieskum
   otvárka, príprava, a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie aprevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
   osobytné zásahy do zemskej kôry
   zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
   28.06.1996Nové predmety činnosti:
   zisťovanie a overovanie geologických podmienokna zriadenie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladnenie plynov, kvapalín a odpadov v príradných horninových štrukturách a podzemných priestoroch
   zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane vlyvov na tieto činitel, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou, /antropogénne vplyvy/
   vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnyh laboratórnych prác pre ložiskový prieskum
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v predchádzajúcich bodoch
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
   prevádzkovanie plniacich staníc na zemný plyn a propan-butan na pohon motorových vozidiel
   výroba regulačných staníc plynu a ich súčasti
   20.03.1996Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
   zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane plynov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou /antropogénne vplyvy/
   vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnych laboratórnych prác pre ložiskový prieskum
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušlachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v prevádzkových bodoch
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
   23.02.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzka, údržba plynárenských zariadení /zákon č. 67/1960 Zb. - plynárenský zákon/
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť pri využívaní geotermálnej energie
   20.02.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Demko Votrubova 13 Bratislava
   19.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Demko Vyhorlatská 76 Košice
   04.12.1995Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tepelnej energie
   nákup a predaj vykurovacích plynov /záokn č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vykurovacích plynov - plynárenský zákon/
   veréjne stravovanie, poskytovanie reštavračných služieb
   výroba, rozvod, doprava, skladovanie a dodávky vykurovacích plynov odberateľom
   tranzitná preprava zemného plynu
   riadenie plynárenskej sústevy SR a tranzitnej sústavy SR
   výskum a vývoj pre potreby plynárenského priemyslu
   poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby a prenosu dát podľa § 4 Zák. č. 110/1964
   overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska
   opravy a montáž meradiel
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho dalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie protikoróznych izolácií
   vykonávanie inžinierských stavieb
   revízie a skúšky tlakových nádob
   plynoinštalatérstvo
   revízie a skúšky plynových zariadení
   montáž a servis protikoróznych zariadení
   oprava plynospotrebičov
   geodetické práce
   elektroinštalatérstvo
   opravy a údržba motorových vozidiel
   montáž a opravy vyhradených motorových zariadení
   revízie e lektrických zariadení
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   prestavba motorových vozidiel na plynový pohon
   defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle oprávnenia
   vodoinštalatérstvo
   výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania - bez elektročastí
   individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky dvíhacích zariadení
   vstrelovanie expanznými prístrojmi
   kopírovacie služby
   prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   ubytovacie služby, školiace a rehabilitačne stredisko
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
   verejná cestná nákladná doprava
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   03.12.1995Zrušeny predmety činnosti:
   výkup a predaj vykurovacích plynov a to: zemného plynu a skvapalneného propan-butanu
   výroba, rozvod, doprava, úprava, skladovanie a dodávky vykurovacích plynov odberateľom
   plnenie skvapalneného propa-butanu do tlakových fliaš
   prevádzka plniacich staníc na zemný plyn pre pohon motorových vozidiel
   prevádzka, údržba a správa plynárenských zariadení vrátane plniarní propan-butanu
   riadenie plynárenskej sústavy ČSFR v rámci združenej činnosti so štátnym podnikom Český plynárenský podnik Praha
   racionalizácia, znižovanie spotreby a energetickej náročnosti a služby v oblasti využívania vykurovacích plynov ČSFR
   výroba, montáž, opravy prístrojenskej techniky, vrátane slabo a silnoprúdových zariadení zo zameraním na spotreby plynárenského priemyslu
   opravy, montáž, montáž a rekonštrukcia tlakových zariadení
   výroba, montáž, a opravy plynárenských zariadení vrátane regulačných a meracích staníc, protikoróznych ochrán, špeciálnych priemyslových spotrebičov, tranzitných plynovodov, odberných plynárenských zariadení, priemyslových a domových inštalácií, opravy a cejchovania meracích zariadení vykurovacích plynov
   výskum a vývoj pre potreby plynárenského a naftového priemyslu
   strojárenská výroba a stavebnomontážna činnosť
   inžinierska a projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
   predaj plynových spotrebičov a výkonov strojárenskej výroby
   prevádzka vzdelávacích zariadení pre výchovu a výuku mládeže na robotnícke povolanie, prípadne ubytovanie a strava
   využívanie geometrálnej energie a postavenie pri realizácií tejto činnosti v zmysle uznesenia vlády SR č. 333/1990
   inžiniersko-investorská činnosť, zabezpečenie projektov v investičnej výstavbe so zameraním na využitie geotermálnej energie pri budovaní objektov, v poľnohospodárstve, priemysle, v balneológií na rekreačné účely a pre výrobu elekrickej energie
   poradenská konzultačná činnosť v oblasti využitia geotermálnych zdrojov
   špeciálne technologické - servisné práce na geotermálnych zariadeniach, opravaa údržba sond a geologicko- ložiskové inžinierstvo
   tranzitná preprava plynu a činnosť s ňou súvisiaca, na ktorú sa vzťahuje zákon č. 67/1990 Zb. o výrobe, rozvode a využití vykurovacích telies
   17.02.1995Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   16.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.11.1993Nové predmety činnosti:
   tranzitná preprava plynu a činnosť s ňou súvisiaca, na ktorú sa vzťahuje zákon č. 67/1990 Zb. o výrobe, rozvode a využití vykurovacích telies
   06.10.1992Nové predmety činnosti:
   inžiniersko-investorská činnosť, zabezpečenie projektov v investičnej výstavbe so zameraním na využitie geotermálnej energie pri budovaní objektov, v poľnohospodárstve, priemysle, v balneológií na rekreačné účely a pre výrobu elekrickej energie
   poradenská konzultačná činnosť v oblasti využitia geotermálnych zdrojov
   špeciálne technologické - servisné práce na geotermálnych zariadeniach, opravaa údržba sond a geologicko- ložiskové inžinierstvo
   23.04.1992Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Arpád Demko Vyhorlatská 76 Košice
   22.04.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ladislav Červenák - riaditeľ ul. 1. mája 6 Malacky
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 44/a Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výkup a predaj vykurovacích plynov a to: zemného plynu a skvapalneného propan-butanu
   výroba, rozvod, doprava, úprava, skladovanie a dodávky vykurovacích plynov odberateľom
   plnenie skvapalneného propa-butanu do tlakových fliaš
   prevádzka plniacich staníc na zemný plyn pre pohon motorových vozidiel
   prevádzka, údržba a správa plynárenských zariadení vrátane plniarní propan-butanu
   riadenie plynárenskej sústavy ČSFR v rámci združenej činnosti so štátnym podnikom Český plynárenský podnik Praha
   racionalizácia, znižovanie spotreby a energetickej náročnosti a služby v oblasti využívania vykurovacích plynov ČSFR
   výroba, montáž, opravy prístrojenskej techniky, vrátane slabo a silnoprúdových zariadení zo zameraním na spotreby plynárenského priemyslu
   opravy, montáž, montáž a rekonštrukcia tlakových zariadení
   výroba, montáž, a opravy plynárenských zariadení vrátane regulačných a meracích staníc, protikoróznych ochrán, špeciálnych priemyslových spotrebičov, tranzitných plynovodov, odberných plynárenských zariadení, priemyslových a domových inštalácií, opravy a cejchovania meracích zariadení vykurovacích plynov
   výskum a vývoj pre potreby plynárenského a naftového priemyslu
   strojárenská výroba a stavebnomontážna činnosť
   inžinierska a projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
   predaj plynových spotrebičov a výkonov strojárenskej výroby
   prevádzka vzdelávacích zariadení pre výchovu a výuku mládeže na robotnícke povolanie, prípadne ubytovanie a strava
   využívanie geometrálnej energie a postavenie pri realizácií tejto činnosti v zmysle uznesenia vlády SR č. 333/1990
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ladislav Červenák - riaditeľ ul. 1. mája 6 Malacky