Create Invoice

Geodézia, š.p. Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Geodézia, š.p. Bratislava
Status Destroyed
PIN 00222569
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Geodézia, š.p. Bratislava
Pekná cesta 15
Bratislava
Contact Information
Email geodezia@geodezia-ba.sk
Website http://www.geodezia-ba.sk
Phone(s) +421244680672, +421244872955, +421244873814, +421244884082, +421244880669, +421244885142, +421244889669, +421244889771
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00222569
 • Registered seat: Geodézia, š.p. Bratislava, Pekná cesta 15, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Geodézia, š.p. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 15 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Podnik môže v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi uskutočňovať aj inú činnosť, pokiaš tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov
   Činnosti uvedené v písmenách a/ b/ d/ ch/ i/ sa podniku určujú ako povinný predmet činnosti, Podnikateľskú činnosť v rámci povinného predmetu činnosti podnik uskutočňuje v súlade s celospoločenský mi potrebami podľa objednávok zainteresovaných orgánov, organizácií a občanov.
   Podnik preberá v plnom rozsahu činnosť zrušenej štátnej hospodárskej organizácie Geodézia, n.p. Bratislava. Svoju podnikateľskú činnosť uskutočňuje v súlade so všeobecne závúznými právnymi predpismi najmä: - prácami na úseku e videncie nehnuteľností,- tvorbou a obnovou štátnych mapových diel, - tvorbou, obnovou a vydávaním kartografických diel pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií, - vyhotovovaním geometrických plánov, - tlačou kartografických diel a neperiodických publikácií ako aj rouzmnožovaním výsledkov geodetických a kartografických prác, - vytyčovaním hraníc pozemkov, - prácami na úseku inžinierskej geodézie, - exúpertíznou a poradenskou činnosťou v odbore geodézia, - službami pri objektivizácii a doplňaní základne noriem spotreby práce a ostatných technicko-hospodárskych noriem, - vyhotovovaním mikrigrafických médií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Stanislav Strečanský - riaditeľ Kadnárova 106 Bratislava
   Ing Jozef Timko - výrobný námestník, zástupca riaditeľa Gelnická 8 Bratislava
   27.03.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing Stanislav Strečanský - riaditeľ Kadnárova 106 Bratislava
   26.03.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Rudolf Hlavatý - riaditeľ Kadnárova Bratislava
   24.11.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Timko - výrobný námestník, zástupca riaditeľa Gelnická 8 Bratislava
   23.11.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   30.06.1989Nové obchodné meno:
   Geodézia, š.p. Bratislava
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 15 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Podnik môže v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi uskutočňovať aj inú činnosť, pokiaš tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov
   Činnosti uvedené v písmenách a/ b/ d/ ch/ i/ sa podniku určujú ako povinný predmet činnosti, Podnikateľskú činnosť v rámci povinného predmetu činnosti podnik uskutočňuje v súlade s celospoločenský mi potrebami podľa objednávok zainteresovaných orgánov, organizácií a občanov.
   Podnik preberá v plnom rozsahu činnosť zrušenej štátnej hospodárskej organizácie Geodézia, n.p. Bratislava. Svoju podnikateľskú činnosť uskutočňuje v súlade so všeobecne závúznými právnymi predpismi najmä: - prácami na úseku e videncie nehnuteľností,- tvorbou a obnovou štátnych mapových diel, - tvorbou, obnovou a vydávaním kartografických diel pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií, - vyhotovovaním geometrických plánov, - tlačou kartografických diel a neperiodických publikácií ako aj rouzmnožovaním výsledkov geodetických a kartografických prác, - vytyčovaním hraníc pozemkov, - prácami na úseku inžinierskej geodézie, - exúpertíznou a poradenskou činnosťou v odbore geodézia, - službami pri objektivizácii a doplňaní základne noriem spotreby práce a ostatných technicko-hospodárskych noriem, - vyhotovovaním mikrigrafických médií
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Rudolf Hlavatý - riaditeľ Kadnárova Bratislava