Create Invoice

IMPEX Bratislava, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IMPEX Bratislava, š.p.
Status Destroyed
PIN 00228150
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat IMPEX Bratislava, š.p.
Urxova 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00228150
 • Registered seat: IMPEX Bratislava, š.p., Urxova 1, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   IMPEX Bratislava, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti podniku je:
   vývoz a dovoz vecí formou výmen trhových fondov pre krytie potrieb čs.vnútorného trhu
   vývoz a dovoz vecí formou vývozu tovaru, zariadení a vybavení obchodnej siete a poskytovanie služieb v oblasti software zo zdrojov čs. vnútorného obchodu vo väzbe na dovoz trhových fondov pre krytie potrieb čs. vnútorného trhu, materiálov, zariadení obchodnej siete a prijímanie služieb formou stavebných výkonov pre rozvoj materiálno-technickej základne čs. vnútorného obchodu a jeho dodávateľov
   vývoz a dovoz vecí formou priamych výmen, trhových fondov s partnermi v krajinách RVHP
   vývoz propagačných výrobkov z produkcie reklamných podnikov čs. vnútorného obchodu
   dovoz propagačných výrobkov pre potreby čs. vnútorného obchodu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám formou výkonov reklamných podnikov vnútorného obchodu v oblasti propagácie spočívajúcich najmä v aranžérskych, výtvarných a grafických prácach, v spracovaní výstavných a reklamných scenárov a reklamných textov, propagačných filmoch a videoprogramoch
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR spočívajúcich: a) v propagácii ich tovaru a služieb formou
   prípravy a usporadúvania neperiodických predvádzacích výstaviek a módnych prehliadok
   poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb b) vo vykonávaní servisu a technicko- poradenskej činnosti vo vzťahu k tovaru dovážaného podnikom, c) vo výkonoch v oblasti odevného notárstva a výrobného desingu
   sprostredkovanie dovozu spotrebného tovaru obchodným a iným organizáciám prostredníctvom organizácií zahraničného obchodu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v zahraničí v rozsahu služieb podľa bodu 7. v priamej súvislosti na akcie usporadúvané v ČCSR
   zriaďovanie a prevádzkovanie čs.reštaurácií v zahraničí, vrátane vysielania odborných pracovníkov v odboru verejného stravovania na výkon práce v zahraničí
   propagácia vlastnej zahranično-obchodnej činnosti
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií
   na základe požiadaviek štátnych podnikov PRIOR, Drobný tovar, Domáce potreby, Drogérie vykonávanie pasovej a vízovej agendy
   komplexná veľkoobchodná a skladovacia činnosť tovaru z dovozu a na vývoz
   maloobchodný predaj tovaru, jeho úprava alebo spracovanie, poskytovanie služieb súvisiacich s predajom
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   zabezpečovanie združených činností v rozsahu poverenia štátnych podnikov PRIOR, prípadne iných organizácií v oblastiach
   nákup tovaru
   obchodná politika, propagícia a reklama
   ASR, informatika a ekonomika
   obchodno-technické a servisné služby
   príprava a realizácia investičných akcií
   registrácia a ochrana značky PRIOR z jednotného propagačného fondu
   dovoz spotrebného tovaru za devízové prostriedky uvoľnené z centrálneho devízového zdroja
   poskytovanie služieb formou TAXI-služby v rozsahu platných právnych predpisov, ktoré túto oblasť upravujú
   vývoz spotrebného tovaru do nesocialistických štátov dovezeného zo štátov RVHP v rámci hodnotovo-vyrovnaných výmen spotrebného tovaru s členskými štátmi RVHP
   dovoz tržných fondov z NSŠ v hodnote vyvezeného spotrebného tovaru podľa bodu 1 a 3 v rozsahu povolenia
   nákup spotrebného tovaru v členských štátoch RVHP v rámci hodnotovo vyrovnaných výmen spotrebného tovaru s členskými štátmi RVHP a jeho priamy predaj do NSŠ bez dovozu do ČSFR v rámci objemu uvedenom v bode 1 rozsahu povolenia.
   poskytovanie služieb formou požičiavania motorových vozidiel
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Dovalovský Ladislava Szántoa 27 Bratislava
   Ing. Vincent Lacko - námestník obchodnej činnosti, prvý zástupca riaditeľa K.Adlera č. 1 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   IMPEX Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti podniku je:
   vývoz a dovoz vecí formou výmen trhových fondov pre krytie potrieb čs.vnútorného trhu
   vývoz a dovoz vecí formou vývozu tovaru, zariadení a vybavení obchodnej siete a poskytovanie služieb v oblasti software zo zdrojov čs. vnútorného obchodu vo väzbe na dovoz trhových fondov pre krytie potrieb čs. vnútorného trhu, materiálov, zariadení obchodnej siete a prijímanie služieb formou stavebných výkonov pre rozvoj materiálno-technickej základne čs. vnútorného obchodu a jeho dodávateľov
   vývoz a dovoz vecí formou priamych výmen, trhových fondov s partnermi v krajinách RVHP
   vývoz propagačných výrobkov z produkcie reklamných podnikov čs. vnútorného obchodu
   dovoz propagačných výrobkov pre potreby čs. vnútorného obchodu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám formou výkonov reklamných podnikov vnútorného obchodu v oblasti propagácie spočívajúcich najmä v aranžérskych, výtvarných a grafických prácach, v spracovaní výstavných a reklamných scenárov a reklamných textov, propagačných filmoch a videoprogramoch
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR spočívajúcich: a) v propagácii ich tovaru a služieb formou
   prípravy a usporadúvania neperiodických predvádzacích výstaviek a módnych prehliadok
   poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb b) vo vykonávaní servisu a technicko- poradenskej činnosti vo vzťahu k tovaru dovážaného podnikom, c) vo výkonoch v oblasti odevného notárstva a výrobného desingu
   sprostredkovanie dovozu spotrebného tovaru obchodným a iným organizáciám prostredníctvom organizácií zahraničného obchodu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v zahraničí v rozsahu služieb podľa bodu 7. v priamej súvislosti na akcie usporadúvané v ČCSR
   zriaďovanie a prevádzkovanie čs.reštaurácií v zahraničí, vrátane vysielania odborných pracovníkov v odboru verejného stravovania na výkon práce v zahraničí
   propagácia vlastnej zahranično-obchodnej činnosti
   realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií
   na základe požiadaviek štátnych podnikov PRIOR, Drobný tovar, Domáce potreby, Drogérie vykonávanie pasovej a vízovej agendy
   komplexná veľkoobchodná a skladovacia činnosť tovaru z dovozu a na vývoz
   maloobchodný predaj tovaru, jeho úprava alebo spracovanie, poskytovanie služieb súvisiacich s predajom
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
   zabezpečovanie združených činností v rozsahu poverenia štátnych podnikov PRIOR, prípadne iných organizácií v oblastiach
   nákup tovaru
   obchodná politika, propagícia a reklama
   ASR, informatika a ekonomika
   obchodno-technické a servisné služby
   príprava a realizácia investičných akcií
   registrácia a ochrana značky PRIOR z jednotného propagačného fondu
   dovoz spotrebného tovaru za devízové prostriedky uvoľnené z centrálneho devízového zdroja
   poskytovanie služieb formou TAXI-služby v rozsahu platných právnych predpisov, ktoré túto oblasť upravujú
   vývoz spotrebného tovaru do nesocialistických štátov dovezeného zo štátov RVHP v rámci hodnotovo-vyrovnaných výmen spotrebného tovaru s členskými štátmi RVHP
   dovoz tržných fondov z NSŠ v hodnote vyvezeného spotrebného tovaru podľa bodu 1 a 3 v rozsahu povolenia
   nákup spotrebného tovaru v členských štátoch RVHP v rámci hodnotovo vyrovnaných výmen spotrebného tovaru s členskými štátmi RVHP a jeho priamy predaj do NSŠ bez dovozu do ČSFR v rámci objemu uvedenom v bode 1 rozsahu povolenia.
   poskytovanie služieb formou požičiavania motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Ján Dovalovský Ladislava Szántoa 27 Bratislava
   Ing. Vincent Lacko - námestník obchodnej činnosti, prvý zástupca riaditeľa K.Adlera č. 1 Bratislava