Create Invoice

Ovocinársky štátny majetok, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ovocinársky štátny majetok, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00228168
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Ovocinársky štátny majetok, štátny podnik
Stupava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00228168
 • Registered seat: Ovocinársky štátny majetok, štátny podnik, Stupava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.10.1993Zrušené obchodné meno:
   Ovocinársky štátny majetok, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Stupava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohopodársku výrobu - rastlinnú a živočíšnu
   pestuje, produkuje, skladuje a spracúva ovocie, zeleninu, sušené výrobky a jedlé huby, vyrába ovocné vína a ovocné mušty
   zabezpečuje výsadbu, rekonštrukciu a údržbu sadov, plantáží a parkov, vrátane projektovej pripravenosti a poskytovanie slu- žieb špeciálnou mechanizáciou na pôdnu dezinfekciu, ochranu a výživu rastlín, výsadbu a na zber ovocia i iným socialistickým organizáciam
   servisnú a opravárenskú činnosť strojov z dovozu pre špecializovanú výrobu drobného ovocia
   obchodnú činnosť v rámci predmetu činnosťi
   zahranično-ochodnú činnosť prostredníctvom podnikov zahraničného obchodu
   a rozmnožuje sadbový materiál ovocných drevín, jahôd a ostatných rastlín pre vlastnú potrebu a iné socialistické org. a drobných pestovateľov
   zariadenia pre špecializovanú záhradnícku výrobu, vrátane montáže zariadení pre výrobu strojov, náhradných dielov na stroje a zariadenia i pre iné socialistické org.
   stavebno-montážne práce, vrátane stavebnej výroby /výroba betónovej zmesi, betónových stľpikov do sadov a viníc a ďalších výrobkov z betónu, čistenie novostavieb, čistenie a hlbenie studní, výstavby oplotení, povrchové údržby a opravy ciest a chodníkov a spevňovanie svahov, výstavba lešení, údržba a rekonštrukcia fasád, striech, utesňovanie okien a natieranie konštrukcií/
   čistenie kanálov a nádraží PHM
   prevádzkovanie vlastných predajní, ubytovacích a stravovacích zariadení, vrátane poskytovania prísl. služieb
   nákup ovocia a zeleniny a ostatných poľnohospodárskych výrobkov,ň
   zahraničnoobchodnú činnosť prostredníctvom PZO:
   Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti udelilo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a Zák.č. 42/80 Zb. o poľnohospodárskych stykoch so zahraničním v znení neskorších zmien a doplnkov dňa 2.7.1990 pod č.j. 13/5481/133/90 v zmysle § 6 ods. 1 písm. a/ Zák.č. 42/1990 o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších zmien a doplnkov v tomto rozsahu:
   .Vývoz a produkcia organiz.: č.col.sadzobPoložka níka: --------------------------------------------- čerstvé prípadne sprsacované ovocie a zelenina: 0808105, 0808202, 0809209, 0809403, 0810100, 0810304, 0810908, - sadbový rastlinný materiál: 0601209, 0602205, 1212303 - záhradnické potreby a zariadenia: 8432295
   .Dovoz pre vlastnú potrebu č.col.sadzoborganizácie: níka: Položka --------------------------------------------- sadenice, rastliny, ovocné stromy, zákrsky a kry: 8601209, 0602205 - stroje a zariadenia na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby: 8432295, 8433607, 8433518, 8433909, 8435, 8435103, 8435901, - náhradné diely pre servisné a opravárenskú činnosť strojov z dovozu: 8435901, 8436291, 8436801, 8438609, 8438803, 8438901, - biologický materiál na skvalitnenie ovocia a zeleniny: 3102408 - chemické prosrieky na zabezpečenie ochrany a výživy rastlín: 3808106, 3808, 203, 3808301 - vykonáva sprostredkovateľskú činnosť /služby/ v oblasti zahranično-obchodnej činnosti ______________________________________
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Valter H E C K - riaditeľ Tr.L. Novomestského 35 Bratislava
   Ing. Vladimír Meško - zástupca riaditeľa,vedúci odborový referent obchodného útvaru
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Ovocinársky štátny majetok, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Stupava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   poľnohopodársku výrobu - rastlinnú a živočíšnu
   pestuje, produkuje, skladuje a spracúva ovocie, zeleninu, sušené výrobky a jedlé huby, vyrába ovocné vína a ovocné mušty
   zabezpečuje výsadbu, rekonštrukciu a údržbu sadov, plantáží a parkov, vrátane projektovej pripravenosti a poskytovanie slu- žieb špeciálnou mechanizáciou na pôdnu dezinfekciu, ochranu a výživu rastlín, výsadbu a na zber ovocia i iným socialistickým organizáciam
   servisnú a opravárenskú činnosť strojov z dovozu pre špecializovanú výrobu drobného ovocia
   obchodnú činnosť v rámci predmetu činnosťi
   zahranično-ochodnú činnosť prostredníctvom podnikov zahraničného obchodu
   a rozmnožuje sadbový materiál ovocných drevín, jahôd a ostatných rastlín pre vlastnú potrebu a iné socialistické org. a drobných pestovateľov
   zariadenia pre špecializovanú záhradnícku výrobu, vrátane montáže zariadení pre výrobu strojov, náhradných dielov na stroje a zariadenia i pre iné socialistické org.
   stavebno-montážne práce, vrátane stavebnej výroby /výroba betónovej zmesi, betónových stľpikov do sadov a viníc a ďalších výrobkov z betónu, čistenie novostavieb, čistenie a hlbenie studní, výstavby oplotení, povrchové údržby a opravy ciest a chodníkov a spevňovanie svahov, výstavba lešení, údržba a rekonštrukcia fasád, striech, utesňovanie okien a natieranie konštrukcií/
   čistenie kanálov a nádraží PHM
   prevádzkovanie vlastných predajní, ubytovacích a stravovacích zariadení, vrátane poskytovania prísl. služieb
   nákup ovocia a zeleniny a ostatných poľnohospodárskych výrobkov,ň
   zahraničnoobchodnú činnosť prostredníctvom PZO:
   Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti udelilo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a Zák.č. 42/80 Zb. o poľnohospodárskych stykoch so zahraničním v znení neskorších zmien a doplnkov dňa 2.7.1990 pod č.j. 13/5481/133/90 v zmysle § 6 ods. 1 písm. a/ Zák.č. 42/1990 o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších zmien a doplnkov v tomto rozsahu:
   .Vývoz a produkcia organiz.: č.col.sadzobPoložka níka: --------------------------------------------- čerstvé prípadne sprsacované ovocie a zelenina: 0808105, 0808202, 0809209, 0809403, 0810100, 0810304, 0810908, - sadbový rastlinný materiál: 0601209, 0602205, 1212303 - záhradnické potreby a zariadenia: 8432295
   .Dovoz pre vlastnú potrebu č.col.sadzoborganizácie: níka: Položka --------------------------------------------- sadenice, rastliny, ovocné stromy, zákrsky a kry: 8601209, 0602205 - stroje a zariadenia na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby: 8432295, 8433607, 8433518, 8433909, 8435, 8435103, 8435901, - náhradné diely pre servisné a opravárenskú činnosť strojov z dovozu: 8435901, 8436291, 8436801, 8438609, 8438803, 8438901, - biologický materiál na skvalitnenie ovocia a zeleniny: 3102408 - chemické prosrieky na zabezpečenie ochrany a výživy rastlín: 3808106, 3808, 203, 3808301 - vykonáva sprostredkovateľskú činnosť /služby/ v oblasti zahranično-obchodnej činnosti ______________________________________
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Valter H E C K - riaditeľ Tr.L. Novomestského 35 Bratislava
   Ing. Vladimír Meško - zástupca riaditeľa,vedúci odborový referent obchodného útvaru