Create Invoice

Unigal, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Unigal, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00228176
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Unigal, štátny podnik
Cesta na Senec 1
83107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00228176
 • Registered seat: Unigal, štátny podnik, Cesta na Senec 1, 83107, Bratislava
 • Date create: 01 July 1988
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.06.2004Zrušené obchodné meno:
   Unigal, štátny podnik v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Cesta na Senec 1 Bratislava 831 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   vedecko-výskumná a vývojová činnosť v chove hydiny a ostatných druhov úžitkových vtákov zo všetkých hľadísk, najmä z hľadiská genetiky a reprodukcie, výživy, fyziológie, technológie a ekonomiky, ďalej v oblasti spracovania hydiny a výrobkov naväzujúcich na výrobné odvetvie, najmä vývoja technológií a hodnotenia kvality hydiny odvetvie, najmä vývoja technologií a hodnotenia kvality hydiny a výrobkov
   normalizačná, edičná, vydavateľská, reklamná, poradenskí a aplikačná činnosť
   šľachtenie, rozmnožovanie, liahnutie a výkrm hydiny a nákup poľnohospodárskych a iných produktov a zvierat pre túto činnosť, vrátane nákupu jatočnej hydiny, drobných hospodárskych zvierat, vajec, zveriny, peria a ich priemyselné spracovanie
   jatočné opracovanie hydiny a výroba produktov z hydiny a vajec z vlastných a nakúpe- ných surovín
   výroba krmnych zmení pre hydinu a chemických prísad a preparátov pre potravinársku výrobu
   výroba a montáž strojov a technologických zariadení a náhradných dielov pre hydinárske odvetvie a nadväzných činností
   servisná, inžinierska a stavebná činnosť a poskytovanie služieb vrátane výpočtovej techniky
   neverejná cestná doprava a osôb
   obchodná činnosť so zameraním na vnútorný obchod a zahraničný trh s výrobkami všetkého druhu, okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   prevádzkovanie bytového hospodárstva, rekreačných zariadení, závodných jedálni a maloobchodných zariadení
   výroba vaječných konzerv
   výroba výrobkov z peria a vlny
   dobyt výrobkov na domácom trhu z vlastnej a cudzej produkcie
   zahranično-obchodná činnosť, mimo komodít na ktoré treba osobitné oprávnenie
   dohodobé skladovanie hydiny, vajec, zveriny a výrobkov a nich
   poskytovanie služieb iným organizáciam v mraziarenských skladoch
   produkcia jatočnej hydiny
   spracovanie a zúžitkovanie a integracia so špecializovanými producentmi hydiny a vajec
   obchodná činnosť, prevádzkovanie závodných jedálni a bufetov, ubytovacích a rekreačných zariadení
   spravovanie podnikových bytov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   25.08.1994Nové obchodné meno:
   Unigal, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   24.08.1994Zrušené obchodné meno:
   Unigal, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. .Milan Chabroň - riaditeľ Račianska 36 Bratislava
   Ing .Václav Krátky - prvý zástupca riaditeľa Bagarova 10 Bratislava
   Ing. Stanislav Zelený - druhý zástupca riadite-ľa Záleska 25 Ivánka pri Dunaji
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Unigal, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Cesta na Senec 1 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vedecko-výskumná a vývojová činnosť v chove hydiny a ostatných druhov úžitkových vtákov zo všetkých hľadísk, najmä z hľadiská genetiky a reprodukcie, výživy, fyziológie, technológie a ekonomiky, ďalej v oblasti spracovania hydiny a výrobkov naväzujúcich na výrobné odvetvie, najmä vývoja technológií a hodnotenia kvality hydiny odvetvie, najmä vývoja technologií a hodnotenia kvality hydiny a výrobkov
   normalizačná, edičná, vydavateľská, reklamná, poradenskí a aplikačná činnosť
   šľachtenie, rozmnožovanie, liahnutie a výkrm hydiny a nákup poľnohospodárskych a iných produktov a zvierat pre túto činnosť, vrátane nákupu jatočnej hydiny, drobných hospodárskych zvierat, vajec, zveriny, peria a ich priemyselné spracovanie
   jatočné opracovanie hydiny a výroba produktov z hydiny a vajec z vlastných a nakúpe- ných surovín
   výroba krmnych zmení pre hydinu a chemických prísad a preparátov pre potravinársku výrobu
   výroba a montáž strojov a technologických zariadení a náhradných dielov pre hydinárske odvetvie a nadväzných činností
   servisná, inžinierska a stavebná činnosť a poskytovanie služieb vrátane výpočtovej techniky
   neverejná cestná doprava a osôb
   obchodná činnosť so zameraním na vnútorný obchod a zahraničný trh s výrobkami všetkého druhu, okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   prevádzkovanie bytového hospodárstva, rekreačných zariadení, závodných jedálni a maloobchodných zariadení
   výroba vaječných konzerv
   výroba výrobkov z peria a vlny
   dobyt výrobkov na domácom trhu z vlastnej a cudzej produkcie
   zahranično-obchodná činnosť, mimo komodít na ktoré treba osobitné oprávnenie
   dohodobé skladovanie hydiny, vajec, zveriny a výrobkov a nich
   poskytovanie služieb iným organizáciam v mraziarenských skladoch
   produkcia jatočnej hydiny
   spracovanie a zúžitkovanie a integracia so špecializovanými producentmi hydiny a vajec
   obchodná činnosť, prevádzkovanie závodných jedálni a bufetov, ubytovacích a rekreačných zariadení
   spravovanie podnikových bytov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. .Milan Chabroň - riaditeľ Račianska 36 Bratislava
   Ing .Václav Krátky - prvý zástupca riaditeľa Bagarova 10 Bratislava
   Ing. Stanislav Zelený - druhý zástupca riadite-ľa Záleska 25 Ivánka pri Dunaji