Create Invoice

Ing. Stahl Gesellschaft m.b.H. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ing. Stahl Gesellschaft m.b.H.
Status Destroyed
PIN 00332017
Date create 07 September 1992
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Ing. Stahl Gesellschaft m.b.H.
82412
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00332017
 • Registered seat: Ing. Stahl Gesellschaft m.b.H., 82412, Bratislava
 • Date create: 07 September 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.09.2000Zrušené obchodné meno:
   Ing. Stahl Gesellschaft m.b.H. organizačná zložka Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Javorina, Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Zrušeny predmety činnosti:
   propagácia vlastných výrobkov a služieb ponúkaných firmou na československom trhu
   sprostredkovávanie zmlúv medzi firmou a československými osobami oprávnenými k zahranično-hospodárskej činnosti včítane poskytovania a prijímania komerčných a technických údajov týkajúcich sa dodávok a odberu tovaru a povahy poskytovaných služieb
   sledovanie plnenia zmlúv uzavretých medzi firmou a československými osobami oprávnenými vykonávaním zahranično-hospodárskej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Kronec Jeséniova 40 Bratislava
   16.01.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Kronec Jeséniova 40 Bratislava
   15.01.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Karovič - vedúci Javorina, Vlčie Hrdlo Bratislava
   08.09.1992Nové obchodné meno:
   Ing. Stahl Gesellschaft m.b.H. organizačná zložka Bratislava
   Nové sidlo:
   Javorina, Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   propagácia vlastných výrobkov a služieb ponúkaných firmou na československom trhu
   sprostredkovávanie zmlúv medzi firmou a československými osobami oprávnenými k zahranično-hospodárskej činnosti včítane poskytovania a prijímania komerčných a technických údajov týkajúcich sa dodávok a odberu tovaru a povahy poskytovaných služieb
   sledovanie plnenia zmlúv uzavretých medzi firmou a československými osobami oprávnenými vykonávaním zahranično-hospodárskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Karovič - vedúci Javorina, Vlčie Hrdlo Bratislava