Create Invoice

Výskumný, vývojový a inžiniersky podnik slu- žieb, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Výskumný, vývojový a inžiniersky podnik slu- žieb, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00396222
Date create 01 July 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat Výskumný, vývojový a inžiniersky podnik slu- žieb, štátny podnik
Mlynské Nivy 61
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00396222
 • Registered seat: Výskumný, vývojový a inžiniersky podnik slu- žieb, štátny podnik, Mlynské Nivy 61, Bratislava
 • Date create: 01 July 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.01.1994Zrušené obchodné meno:
   Výskumný, vývojový a inžiniersky podnik slu- žieb, štátny podnik "v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   riešenie výskumných a vývojových úloh, vrátane výroby prototypov, najmä pre podniky miestnej výroby a služieb, podniky bytového hospodárstva a ďalších
   výskumná činnosť v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
   výkon rezortnej skúšobne na skúšanie a posudzovanie akosti nábytku a bytových doplnkov, vyrábaných v organizáciach miestneho hospodárstva v SSR
   riadenie technickej normalizácia výrobkov prác a služieb v miestnom hospodárstve v SSR
   výkon funkcie vedúceho medziodborového pra- coviska VTR pre koordináciu výskumných a vývojových prác a služieb v miestnom hosopodárstve v SSR
   výkon odborového informačného strediska vedeckých, technických a ekonomických informacií s gesciou: racionalizácia a oprava výrobkov kovospracujúceho priemyslu a výrobkov slaboprúdovej spotrebnej elektroniky, oprava, vývoj a výroba nábytku na zákazku v miestnom hospodárstve
   poradenská činnosť, najmä pre národné výbory a nimi založené organizácie
   zabezpečovanie vzdelávacích podujatí, najmä pre organizície poskytujúce služby obyvateľstvu
   poskytovanie nových druhov služieb v priskumných prevádzkárňach
   vydavateľská a nakladateľská činnosť účelovej tlače, najmä pre potreby národných výborov a nimi založené organizácií a zakladateľa
   sprostredkovanie prenosu informácií prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov, najmä oblasť služieb
   propagačná a reklamná činnosť, najmä pre oblasť služieb
   polygrafická činnosť, najmä pre potreby podnikov miestneho hospodárstva, vrátane zakladateľa
   predprojektová a projektová činnosť a interierova tvorba najmä pre stavby miestneho hospodárstva (podniky miestnej výroby a služieb, podniky bytového hospodárstva, podniky technických služieb) a ďalších bez obmedzenia pre zákazky v rámci miestneho hospodárstva s obmedzením do 5,0 mil. Kčs investičných nákladov na zákazku pre iných
   výstavnícka činnosť Interbeauty a pod.
   obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Karol Jankech - likvidátor Dunajská Lužná
   20.11.1992Nové obchodné meno:
   Výskumný, vývojový a inžiniersky podnik slu- žieb, štátny podnik "v likvidácii"
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Karol Jankech - likvidátor Dunajská Lužná
   19.11.1992Zrušené obchodné meno:
   Výskumný, vývojový a inžiniersky podnik slu- žieb, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Milan Lukáč Ševčenkova 22 Bratislava
   01.07.1989Nové obchodné meno:
   Výskumný, vývojový a inžiniersky podnik slu- žieb, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   riešenie výskumných a vývojových úloh, vrátane výroby prototypov, najmä pre podniky miestnej výroby a služieb, podniky bytového hospodárstva a ďalších
   výskumná činnosť v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
   výkon rezortnej skúšobne na skúšanie a posudzovanie akosti nábytku a bytových doplnkov, vyrábaných v organizáciach miestneho hospodárstva v SSR
   riadenie technickej normalizácia výrobkov prác a služieb v miestnom hospodárstve v SSR
   výkon funkcie vedúceho medziodborového pra- coviska VTR pre koordináciu výskumných a vývojových prác a služieb v miestnom hosopodárstve v SSR
   výkon odborového informačného strediska vedeckých, technických a ekonomických informacií s gesciou: racionalizácia a oprava výrobkov kovospracujúceho priemyslu a výrobkov slaboprúdovej spotrebnej elektroniky, oprava, vývoj a výroba nábytku na zákazku v miestnom hospodárstve
   poradenská činnosť, najmä pre národné výbory a nimi založené organizácie
   zabezpečovanie vzdelávacích podujatí, najmä pre organizície poskytujúce služby obyvateľstvu
   poskytovanie nových druhov služieb v priskumných prevádzkárňach
   vydavateľská a nakladateľská činnosť účelovej tlače, najmä pre potreby národných výborov a nimi založené organizácií a zakladateľa
   sprostredkovanie prenosu informácií prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov, najmä oblasť služieb
   propagačná a reklamná činnosť, najmä pre oblasť služieb
   polygrafická činnosť, najmä pre potreby podnikov miestneho hospodárstva, vrátane zakladateľa
   predprojektová a projektová činnosť a interierova tvorba najmä pre stavby miestneho hospodárstva (podniky miestnej výroby a služieb, podniky bytového hospodárstva, podniky technických služieb) a ďalších bez obmedzenia pre zákazky v rámci miestneho hospodárstva s obmedzením do 5,0 mil. Kčs investičných nákladov na zákazku pre iných
   výstavnícka činnosť Interbeauty a pod.
   obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing.Milan Lukáč Ševčenkova 22 Bratislava