Create Invoice

Stavivá Bratislava, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stavivá Bratislava, š.p.
Status Destroyed
PIN 00399655
Date create 01 November 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Stavivá Bratislava, š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00399655
 • Registered seat: Stavivá Bratislava, š.p., Bratislava
 • Date create: 01 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Stavivá Bratislava, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti š.p. je odbytová a zásobovacia činnosť pre stavebné orghanizácie, maloobchodný predaj pre obyvateľov v oblasti stavebných látok, strojov a zariadení, výroba stavebných látok a dielcov, stavebno-montážna činnosť. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodárskum činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátnehom, plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Karol Izák - prevádzkovo-obchodný námestník, 1.zástupca riaditeľa Synekova 15 Bratislava
   Ing Jozef Kulák Saratovská 17 Bratislava
   24.04.1991Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Karol Izák - prevádzkovo-obchodný námestník, 1.zástupca riaditeľa Synekova 15 Bratislava
   23.04.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.11.1990Nové obchodné meno:
   Stavivá Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti š.p. je odbytová a zásobovacia činnosť pre stavebné orghanizácie, maloobchodný predaj pre obyvateľov v oblasti stavebných látok, strojov a zariadení, výroba stavebných látok a dielcov, stavebno-montážna činnosť. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodárskum činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátnehom, plánu alebo hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Kulák Saratovská 17 Bratislava