Create Invoice

MEDIKA, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MEDIKA, štátny podnik
Status In liquidation
PIN 00437697
TIN 2020325692
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat MEDIKA, štátny podnik
Bojnická 10
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00437697 TIN: 2020325692
 • Registered seat: MEDIKA, štátny podnik, Bojnická 10, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.03.2001Nové obchodné meno:
   MEDIKA, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   28.02.2001Zrušené obchodné meno:
   MEDIKA, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   PhMr. Zuzana Reinprechtová Bystrický rad 31 Zvolen
   16.09.1999Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Zuzana Reinprechtová Bystrický rad 31 Zvolen
   15.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elemír Vida - riaditeľ Ondavská 8 Bratislava
   22.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elemír Vida - riaditeľ Ondavská 8 Bratislava
   21.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Rybanský - riaditeľ Haanova 46 Bratislava
   19.05.1998Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod - nákup a predaj tovarov
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   doplnková výroba humánnych liečivých prípravkov, galenických foriem liečiv, polotovarov a infúznych roztokov
   18.05.1998Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod - nákup a predaj tovarov
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   25.03.1997Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod - nákup a predaj tovarov
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   24.03.1997Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   05.03.1997Nové predmety činnosti:
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   prevádzkovanie konsignačných skladov
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Stanislav Rybanský - riaditeľ Haanova 46 Bratislava
   04.03.1997Zrušeny predmety činnosti:
   zásobovanie zdravotníckych zariadení humánnymi a veterinárnymi liečivami, laboratórnymi potrebami, okrem veterinárnych imunobiologických prípravkov, pre iné zariadenia než zdravotnícke len v rozsahu a s obmedzeniami podľa právnych predpisov
   doplnková výroba liečivých prípravkov, galenických foriem liečiv, polotovarov a infúznych roztokov
   nákup, uskladňovanie súborov podľa úprav príslušných orgánov
   zaisťovanie dodávok liečiv, diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb pre zdravotnícke zariadenia v podnikoch zahraničného obchodu
   realizácia dodávok zdravotníckej techniky a ostatnej technológie pre zdravotnícku investičnú výstavbu v schválenom rozsahu
   Štátny podnik Medika vykonáva iné činnosti súvisiace so zaistením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce. Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 18.10.1990, č.j. 13/7825/ 132/90, reg.č. 108003147 v tomto rozsahu: Dovoz farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, výrobkov zdravotníckych, zdravotných materiálov, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky, vrátane náhradných dielov, komponentov prevádzkových materiálov na ich prevádzku, pre potreby zdravotníckych zariadení v SR
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmlúv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v Slovenskej republike vrátane zabezpečenia technického servisu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním alebo obstarávaním technicko poradenskej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Stanislav Rybanský - ekonomický námestník, zástupca riad Haanova 46 Bratislava
   Prom.farm. Viera Žilincová - riaditeľka Hrebendova 18 Bratislava
   18.01.1993Nový štatutárny orgán:
   Prom.farm. Viera Žilincová - riaditeľka Hrebendova 18 Bratislava
   17.01.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Prom.farm. Tibor Pavlík-Novolský Žukovova 58 Bratislava
   01.04.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Rybanský - ekonomický námestník, zástupca riad Haanova 46 Bratislava
   31.03.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Pospíšil - obchodný námestník, prvý zástupca r Baltská 11 Bratislava
   Ing. Stanislav Rybanský - ekonomický námestník, druhý zástupc Hočiminova 46 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   MEDIKA, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   zásobovanie zdravotníckych zariadení humánnymi a veterinárnymi liečivami, laboratórnymi potrebami, okrem veterinárnych imunobiologických prípravkov, pre iné zariadenia než zdravotnícke len v rozsahu a s obmedzeniami podľa právnych predpisov
   doplnková výroba liečivých prípravkov, galenických foriem liečiv, polotovarov a infúznych roztokov
   nákup, uskladňovanie súborov podľa úprav príslušných orgánov
   zaisťovanie dodávok liečiv, diagnostickej zdravotníckej techniky a zdravotníckych potrieb pre zdravotnícke zariadenia v podnikoch zahraničného obchodu
   realizácia dodávok zdravotníckej techniky a ostatnej technológie pre zdravotnícku investičnú výstavbu v schválenom rozsahu
   Štátny podnik Medika vykonáva iné činnosti súvisiace so zaistením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce. Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 18.10.1990, č.j. 13/7825/ 132/90, reg.č. 108003147 v tomto rozsahu: Dovoz farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, výrobkov zdravotníckych, zdravotných materiálov, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky, vrátane náhradných dielov, komponentov prevádzkových materiálov na ich prevádzku, pre potreby zdravotníckych zariadení v SR
   maloobchodný predaj originálne balených čajov, farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho voľnopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmlúv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v Slovenskej republike vrátane zabezpečenia technického servisu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním alebo obstarávaním technicko poradenskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Prom.farm. Tibor Pavlík-Novolský Žukovova 58 Bratislava
   RNDr. Jozef Pospíšil - obchodný námestník, prvý zástupca r Baltská 11 Bratislava
   Ing. Stanislav Rybanský - ekonomický námestník, druhý zástupc Hočiminova 46 Bratislava