Create Invoice

Stavebné závody, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stavebné závody, štátny podnik
PIN 00490903
Date create 01 July 1988
Company category Štátny podnik
Registered seat Stavebné závody, štátny podnik
Kvetná 13
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00490903
 • Registered seat: Stavebné závody, štátny podnik, Kvetná 13, Bratislava
 • Date create: 01 July 1988
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Pavol Štofko Sedmokráskova 10 Bratislava 05.03.1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.03.1990Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Pavol Štofko - poverený výkonom funkcie riaditeľa Sedmokráskova 10 Bratislava
   04.03.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava
   10.02.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Oliver Réti Liptovská 6 Bratislava
   09.02.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Alexander Manyhart Kukučínova 16 Bratislava
   01.07.1988Nové obchodné meno:
   Stavebné závody, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárske uspokojenie potrieb socialistickej spoločnosri dodávkami stavebných prác a sluužieb v oblasti:
   kopplexnej bytovej výstavby
   výstavby investícií podmieňujúcich koppllexnú bytovú výstavbu a
   účelovej výstavby odborov pozemného a inžinierského staviteľstva.
   Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom. časovom a objemovom rozsahu a lokalizácie vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu.
   Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle Zákona o štátnom podniku, Hospodárskeho zákonníka aďalšich právnych predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Alexander Manyhart Kukučínova 16 Bratislava