Create Invoice

SEMEX š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SEMEX š.p.
Status Destroyed
PIN 00492663
Date create 20 January 1992
Company category Štátny podnik
Registered seat SEMEX š.p.
Fosterova 20
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00492663
 • Registered seat: SEMEX š.p., Fosterova 20, Bratislava
 • Date create: 20 January 1992
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.02.1992Zrušené obchodné meno:
   SEMEX š.p.
   Zrušené sidlo:
   Fosterova 20 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum ,novošľachtenie a udržovacie šľachtenie ovocných rastlín, jahodníka,koreninových tastlín
   výroba zeleninových osív a sadby, ovocných a okrasných podpníkova ich osivá, ovocných a okrasných skôlkárskych výpestkov, okrasných rastlín, jahodníka, liečivých rastlín a osiva aromatických rastlín na vlastných ekonómiach a zmluvne u vybraných poľnohospodárskych podnikov a drobných pestovateľov
   nákup, čistenie a úprava a skladovanie zeleninových a kvetinových osív a sadby, nákup ovocných a okrasných podpníkov a ich osív, ovocných a okrasných výpestkov
   zabezpečuje výrobu doplnkového sortimentu rastlín
   dovoz a vývoz zeleninových a kv etinových osív a sadby, ovocných výpestkov, podpníkov, ich osív, ovocných a okrasných škôlkárskych výpestkov, jahodníka, liečivých rastlín a východiskového množiteľského materiálu
   zahranično-obchodná činnosť, vývoz a dovoz vecí pre vlastnú potrebu i pre cudzie organizácie
   nakupuje, odbytuje a vo vlastnej maloobchodnej sieti predá va: osivá tráv a ďatelovín, k ozeleňovaniu verejných a úžitkových plôchako aj osivo a sadbu iných plodín, - rašelinu, substráty a zeminy pre záhradnícke účely výrobky chemického a gumárenského odvetvia používané v záhradníctve,-priemyselné hnojivá, prípravky na ochranu rastlín, -stroje ,drobnú mechanizáciu a náradie,vrátane náhradných súčiastok
   výrobky priemyslu umelých hmôt priemyslu stavebných hmôt, drevospracujúceho priemyslu, priemyslu celulozy a papiera, sklárskeho priemyslu, porcelánu a keramiky, textilného priemyslu pre záhradnícke účely
   potravinárske výrobky z prebytku poľnohospodárskych podnikov
   inžiniersku a projekčnú činnosť ovocných a okrasných sadov, vetrolamov a verejnej zelene
   technicko-technologické poradenstvo pre špecializované poľnohospodárske podniky
   vykonáva poľnohospodársku výrobu na vlastných účelových zariadeniach, vrátane poľnej výroby obilovín,strukovín,technických plodín
   výroba osív zeleniny, kukurice, krmnej repy, a poľných plodín
   výroba a predaj ovocných výlpestkov
   výroba a predaj zeleniny
   chov hovädzieho dobytka, výroba mäsa a mlieka
   výroba bravčového mäsa.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Michal Duda , CSc - riaditeľ
   20.01.1992Nové obchodné meno:
   SEMEX š.p.
   Nové sidlo:
   Fosterova 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výskum ,novošľachtenie a udržovacie šľachtenie ovocných rastlín, jahodníka,koreninových tastlín
   výroba zeleninových osív a sadby, ovocných a okrasných podpníkova ich osivá, ovocných a okrasných skôlkárskych výpestkov, okrasných rastlín, jahodníka, liečivých rastlín a osiva aromatických rastlín na vlastných ekonómiach a zmluvne u vybraných poľnohospodárskych podnikov a drobných pestovateľov
   nákup, čistenie a úprava a skladovanie zeleninových a kvetinových osív a sadby, nákup ovocných a okrasných podpníkov a ich osív, ovocných a okrasných výpestkov
   zabezpečuje výrobu doplnkového sortimentu rastlín
   dovoz a vývoz zeleninových a kv etinových osív a sadby, ovocných výpestkov, podpníkov, ich osív, ovocných a okrasných škôlkárskych výpestkov, jahodníka, liečivých rastlín a východiskového množiteľského materiálu
   zahranično-obchodná činnosť, vývoz a dovoz vecí pre vlastnú potrebu i pre cudzie organizácie
   nakupuje, odbytuje a vo vlastnej maloobchodnej sieti predá va: osivá tráv a ďatelovín, k ozeleňovaniu verejných a úžitkových plôchako aj osivo a sadbu iných plodín, - rašelinu, substráty a zeminy pre záhradnícke účely výrobky chemického a gumárenského odvetvia používané v záhradníctve,-priemyselné hnojivá, prípravky na ochranu rastlín, -stroje ,drobnú mechanizáciu a náradie,vrátane náhradných súčiastok
   výrobky priemyslu umelých hmôt priemyslu stavebných hmôt, drevospracujúceho priemyslu, priemyslu celulozy a papiera, sklárskeho priemyslu, porcelánu a keramiky, textilného priemyslu pre záhradnícke účely
   potravinárske výrobky z prebytku poľnohospodárskych podnikov
   inžiniersku a projekčnú činnosť ovocných a okrasných sadov, vetrolamov a verejnej zelene
   technicko-technologické poradenstvo pre špecializované poľnohospodárske podniky
   vykonáva poľnohospodársku výrobu na vlastných účelových zariadeniach, vrátane poľnej výroby obilovín,strukovín,technických plodín
   výroba osív zeleniny, kukurice, krmnej repy, a poľných plodín
   výroba a predaj ovocných výlpestkov
   výroba a predaj zeleniny
   chov hovädzieho dobytka, výroba mäsa a mlieka
   výroba bravčového mäsa.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Michal Duda , CSc - riaditeľ