Create Invoice

ZDROJ Bratislava, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ZDROJ Bratislava, š.p.
Status In liquidation
PIN 00500496
Date create 01 January 1989
Company category Štátny podnik
Registered seat ZDROJ Bratislava, š.p.
Prievozská 6
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00500496
 • Registered seat: ZDROJ Bratislava, š.p., Prievozská 6, Bratislava
 • Date create: 01 January 1989
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.08.1990Nové obchodné meno:
   ZDROJ Bratislava, š.p. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   07.08.1990Zrušené obchodné meno:
   ZDROJ Bratislava, š.p.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Eduard Marianek - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa, Landauova 26 Bratislava
   JUDr. Ivan Strnad Rybalkova 5 Bratislava
   13.06.1989Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Eduard Marianek - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa, Landauova 26 Bratislava
   12.06.1989Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   28.04.1989Nové sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   JUDr. Ivan Strnad Rybalkova 5 Bratislava
   27.04.1989Zrušené sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava
   30.12.1988Nové obchodné meno:
   ZDROJ Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základný predmet činnosti podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovaním súvisiacich služieb. Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä:
   maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť v sortimente potravinárskeho a doplnkového tovaru
   výrobu lahôdkarskych, cukrárenských a iných potravinárskych výrobkov a polotovarov
   poskytovanie služieb súvisiacich s: maloobchodnou činnosťou, veľkoobchodnou činnosťou, reštauračnou činnosťou, laboratórnou činnosťou
   nákup tovaru z dovozu prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR:
   priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
   výrobu propagačných prostriedkov a poskytovanie aranžérskych služieb
   veľkoobchodný predaj organizácie spotrebných družstiev a iným odberateľom
   realizáciu pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnika stanovený predmet činnosti prekročiť
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava