Create Invoice

Cevaservis, štátny podnik - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Cevaservis, štátny podnik
Status Destroyed
PIN 00500666
Date create 01 April 1990
Company category Štátny podnik
Registered seat Cevaservis, štátny podnik
Stupava
Contact Information
Phone(s) +421260252111, +421265934559, +421260252222
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00500666
 • Registered seat: Cevaservis, štátny podnik, Stupava
 • Date create: 01 April 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Cevaservis, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Stupava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti:
   výroby náhradných dielov, výrobných strojov a zariadení pre cementársky priemysel
   výroby investičných celkov a ďalšie dodávateľské práce pre investičnú výstavbu
   výkonu opráv a rekonštrukcií výrobných zariadení cementárenského a príbuzných výrobných odborov
   výkonu záručného a pozáručného servisu zariadení na výrobu tlakového vzduchu
   výkonu stredných a generálnych opráv zariadení na výrobu tlakového vzduchu, ich montáže a uvádzanie do prevádzky
   metrologickej činnosti v odbore tlakov, teplôt, elektrických veličín
   skúšok dielektrických ochranných pomôcok
   opravy akumulátorových batérií a usmerňovačov
   činnosti konsignačného skladu a ním podmienenej obchodnej činnosti
   bezdemontážna diagnostika rotačných strojov a zariadení, tribotechniky a výkonu inžinierskej geodézie.
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čudrnák - riaditeľ Bárdošova 25 Bratislava
   Ing. Eduard Ryba - vedúci ekonomického útvaru, prvý zástupca riaditeľa Budovateľská 7 Stupava
   25.02.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čudrnák - riaditeľ Bárdošova 25 Bratislava
   Ing. Eduard Ryba - vedúci ekonomického útvaru, prvý zástupca riaditeľa Budovateľská 7 Stupava
   24.02.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Svetozár Prokeš Busovateľská 963 Stupava
   01.04.1990Nové obchodné meno:
   Cevaservis, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Stupava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti:
   výroby náhradných dielov, výrobných strojov a zariadení pre cementársky priemysel
   výroby investičných celkov a ďalšie dodávateľské práce pre investičnú výstavbu
   výkonu opráv a rekonštrukcií výrobných zariadení cementárenského a príbuzných výrobných odborov
   výkonu záručného a pozáručného servisu zariadení na výrobu tlakového vzduchu
   výkonu stredných a generálnych opráv zariadení na výrobu tlakového vzduchu, ich montáže a uvádzanie do prevádzky
   metrologickej činnosti v odbore tlakov, teplôt, elektrických veličín
   skúšok dielektrických ochranných pomôcok
   opravy akumulátorových batérií a usmerňovačov
   činnosti konsignačného skladu a ním podmienenej obchodnej činnosti
   bezdemontážna diagnostika rotačných strojov a zariadení, tribotechniky a výkonu inžinierskej geodézie.
   V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Svetozár Prokeš Busovateľská 963 Stupava