Create Invoice

Komerčná investičná i.s. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Komerčná investičná i.s.
Status Destroyed
PIN 00507318
Date create 03 October 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Komerčná investičná i.s.
Záhradnícka 21
81107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00507318
 • Registered seat: Komerčná investičná i.s., Záhradnícka 21, 81107, Bratislava
 • Date create: 03 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.12.2004Zrušené obchodné meno:
   Komerčná investičná spoločnosť i.s., a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky právnických a fyzických osôb najmä predajom podielových listov a akcií, za účelom ich použitia na kolektívne investovanie: -do investičných projektov v tuzemsku a zahraničí, -do zakúpenia akcií iných akciových spoločností a kapitálových podielov iných subjektov, pričom vykonáva práva vyplývajúce z vlastníctva akcií a podielov, -kapitál investuje na základe prieskumu trhu a rozdeľuje ho do viacerých oblastí z dôvodov rozloženia rizika, spracúva pre vlastné investičné zámery, ako aj pre iné právne subjekty projektové štúdie (ekonomické rozbory uvažovaných investícií)
   spoločnosť vykonáva aj ďalšie činnosti bezprostredne súvisiace s činnosťami uvedenými v predchádzajúcom odseku, najmä spravuje finančné prostriedky jej zverené, zriaďuje a vytvára podielové fondy a za odplatu spravuje majetok v týchto fondoch
   podniká s majektom fondov vo svojom mene a na účet podielnikov, vykonáva akvizičnú činnosť a servis
   spoločnosť poskytuje a vykonáva podľa zmluve dohodnutého rozsahu služby pre investičné fondy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.12.1999Nové obchodné meno:
   Komerčná investičná spoločnosť i.s., a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.12.1999Zrušené obchodné meno:
   Komerčná investičná spoločnosť i.s., a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslav Husárik - člen S. Chalúpku 11 Stupava
   Ing. Zuzana Jenčová - predseda Šoltésovej 26 Bratislava
   Ing. Juraj Ujházy - člen Jilemníckeho 6 Svit
   30.06.1999Nové obchodné meno:
   Komerčná investičná spoločnosť i.s., a.s.
   29.06.1999Zrušené obchodné meno:
   COMMERCE - MEDIA INVEST TRUST, a.s. investičná spoločnosť Bratislava
   20.07.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   19.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Husárik - člen S. Chalúpku 11 Stupava
   Ing. Zuzana Jenčová - predseda Šoltésovej 26 Bratislava
   Ing. Juraj Ujházy - člen Jilemníckeho 6 Svit
   27.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Husárik - člen S. Chalúpku 11 Stupava
   Ing. Zuzana Jenčová - predseda Šoltésovej 26 Bratislava
   Ing. Juraj Ujházy - člen Jilemníckeho 6 Svit
   12.10.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslava Husárik - člen S. Chalúpku 11 Stupava
   Ing. Zuzana Jenčová - predseda Šoltésovej 26 Bratislava
   Ing. Juraj Ujházy - člen Jilemníckeho 6 Svit
   11.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Ing. Karol Hojo - predseda Gwerkovej 6 Bratislava
   Ing. Zuzana Jenčová Šoltésovej 26 Bratislava
   Ing. Alica Krššáková Lysákova 12 Bratislava
   Ing. Daniela Šajmírová Ľubovnianska 3 Bratislava
   Dr. Karel Hanka České družiny 1638/26 Praha Česká republika
   15.09.1993Nový štatutárny orgán:
   Dr. Ing. Karol Hojo - predseda Gwerkovej 6 Bratislava
   Ing. Zuzana Jenčová Šoltésovej 26 Bratislava
   Ing. Daniela Šajmírová Ľubovnianska 3 Bratislava
   Dr. Karel Hanka České družiny 1638/26 Praha Česká republika
   14.09.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Gálik Jedľová 1 Bratislava
   Dr. Ing. Karol Hojo Gwerkovej 6 Bratislava
   Dr. Blažej Slabý 437 Štefanov
   Dr. Karel Hanka - predseda České družiny 1638/26 Praha Česká republika
   19.04.1993Nové obchodné meno:
   COMMERCE - MEDIA INVEST TRUST, a.s. investičná spoločnosť Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky právnických a fyzických osôb najmä predajom podielových listov a akcií, za účelom ich použitia na kolektívne investovanie: -do investičných projektov v tuzemsku a zahraničí, -do zakúpenia akcií iných akciových spoločností a kapitálových podielov iných subjektov, pričom vykonáva práva vyplývajúce z vlastníctva akcií a podielov, -kapitál investuje na základe prieskumu trhu a rozdeľuje ho do viacerých oblastí z dôvodov rozloženia rizika, spracúva pre vlastné investičné zámery, ako aj pre iné právne subjekty projektové štúdie (ekonomické rozbory uvažovaných investícií)
   spoločnosť vykonáva aj ďalšie činnosti bezprostredne súvisiace s činnosťami uvedenými v predchádzajúcom odseku, najmä spravuje finančné prostriedky jej zverené, zriaďuje a vytvára podielové fondy a za odplatu spravuje majetok v týchto fondoch
   podniká s majektom fondov vo svojom mene a na účet podielnikov, vykonáva akvizičnú činnosť a servis
   spoločnosť poskytuje a vykonáva podľa zmluve dohodnutého rozsahu služby pre investičné fondy
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Gálik Jedľová 1 Bratislava
   Dr. Ing. Karol Hojo Gwerkovej 6 Bratislava
   Ing. Alica Krššáková Lysákova 12 Bratislava
   Dr. Blažej Slabý 437 Štefanov
   Dr. Karel Hanka - predseda České družiny 1638/26 Praha Česká republika
   18.04.1993Zrušené obchodné meno:
   COMMERCE - MEDIA INVEST TRUST, a.s. Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   spoločnosť združuje kapitál, ktorý investuje najmä : do investičných projektov iných iniciátorov
   do zakúpenia akcií iných akciových spoločností a kapitálových podielov iných právnych subjektov, pričom nazasahuje do riadenia týchto spoločností. Vykonáva len práva vyplývajúce z vlastníctva akcií a podielov
   spravuje jej zverený majetok iných investorov, vykonáva poradenskú službu v oblasti prieskumu atraktívnych investičných projektov s kaľkulovateľným výhľadom ziskov pre investorov
   kapitál investuje na základe priskumu trhu a rozdeľuje ho do viacerých oblastí z dôvodov rozloženia rizika
   spracuváva pre vlastné investičné zámery ako aj pre iné právne subjekty projektové štúdie (ekonomické rozbory) uvažovaných investíc
   vykonáva akvizičnú činnosť a servis
   získava kapitál od fyzických a právnických osôb formou úložiek, o ktorých vydáva ukladateľom listiny určujúce ich podiel na investičnom fornde (podielové listiny)
   vytvára a spravuje investičné fondy na účtoch zvláštneho majetku, oddelene od základného majetku
   podniká s majetkom fondov vlastným menom spoločnosti a to spôsobom vymedzeným týmto predmetom činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Bohuš Jakubec - člen Fr. Kráľa 1 Bratislava
   Mgr. Renáta Košťálová - podpredseda Šuleková 60 Bratislava
   Dr. Karel Hanka - člen České družiny 1638/26 Praha Česká republika
   Ing. Antonín Vnuk - predseda Kalászi 2 Budapešť Maďarská republika
   06.05.1992Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   05.05.1992Zrušené sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava
   03.04.1992Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Bohuš Jakubec - člen Fr. Kráľa 1 Bratislava
   Mgr. Renáta Košťálová - podpredseda Šuleková 60 Bratislava
   Dr. Karel Hanka - člen České družiny 1638/26 Praha Česká republika
   Ing. Antonín Vnuk - predseda Kalászi 2 Budapešť Maďarská republika
   02.04.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Tibor Csémi Osuského 46 Bratislava
   Dr. Bohuš Jakubec Fr. Kráľa 1 Bratislava
   Mgr. Renáta Košťálová Šuleková 60 Bratislava
   Ing. Ján Porvazník Kupeckého 2 Bratislava
   Ing. Martin Rendoš Holičská 46 Bratislava
   Dr. Karel Hanka České družiny 1638/26 Praha Česká republika
   Ing. Antonín Vnuk Kalászi 2 Budapešť Maďarská republika
   31.03.1992Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Renáta Košťálová Šuleková 60 Bratislava
   Ing. Antonín Vnuk Kalászi 2 Budapešť Maďarská republika
   22.11.1991Nové obchodné meno:
   COMMERCE - MEDIA INVEST TRUST, a.s. Bratislava
   Nové sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   spoločnosť združuje kapitál, ktorý investuje najmä : do investičných projektov iných iniciátorov
   do zakúpenia akcií iných akciových spoločností a kapitálových podielov iných právnych subjektov, pričom nazasahuje do riadenia týchto spoločností. Vykonáva len práva vyplývajúce z vlastníctva akcií a podielov
   spravuje jej zverený majetok iných investorov, vykonáva poradenskú službu v oblasti prieskumu atraktívnych investičných projektov s kaľkulovateľným výhľadom ziskov pre investorov
   kapitál investuje na základe priskumu trhu a rozdeľuje ho do viacerých oblastí z dôvodov rozloženia rizika
   spracuváva pre vlastné investičné zámery ako aj pre iné právne subjekty projektové štúdie (ekonomické rozbory) uvažovaných investíc
   vykonáva akvizičnú činnosť a servis
   získava kapitál od fyzických a právnických osôb formou úložiek, o ktorých vydáva ukladateľom listiny určujúce ich podiel na investičnom fornde (podielové listiny)
   vytvára a spravuje investičné fondy na účtoch zvláštneho majetku, oddelene od základného majetku
   podniká s majetkom fondov vlastným menom spoločnosti a to spôsobom vymedzeným týmto predmetom činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Tibor Csémi Osuského 46 Bratislava
   Dr. Bohuš Jakubec Fr. Kráľa 1 Bratislava
   Ing. Ján Porvazník Kupeckého 2 Bratislava
   Ing. Martin Rendoš Holičská 46 Bratislava
   Dr. Karel Hanka České družiny 1638/26 Praha Česká republika