Create Invoice

Družstvo UNIPLAST Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Družstvo UNIPLAST Bratislava
Status Destroyed
PIN 00584215
Date create 01 April 1990
Company category Družstvo
Registered seat Družstvo UNIPLAST Bratislava
Vajnorská 140
Bratislava
Contact Information
Email uniplast@uniplast.sk
Website http://www.uniplast.sk
Phone(s) +421244457775, +421244460957
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00584215
 • Registered seat: Družstvo UNIPLAST Bratislava, Vajnorská 140, Bratislava
 • Date create: 01 April 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.12.1996Zrušené obchodné meno:
   Družstvo UNIPLAST Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 140 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj tovarov z plastov, ich spracovanie a ich finalizácia
   poradenská činnosť pri výrobe, oprave a spracovaní plastov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   zahraničnoobchodná činnosť /import-export/ všetkého druhu, okrem takého, na ktorý sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Dulovec - člen Komenského 16 Bernolákovo
   Ing. Vlastimil Kolárik - podpredseda Komárnická 40 Bratislava
   Ing. Miroslav Novotný - predseda Riazanská 70 Bratislava
   Juraj Róka - člen Višňová 1 Ivánka pri Dunaji
   JUDr. Alexandra Valašťanová - člen M. Chúťkovej 47 Bratislava
   19.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Jozef Dulovec - člen Komenského 16 Bernolákovo
   Ing. Vlastimil Kolárik - podpredseda Komárnická 40 Bratislava
   18.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Kolárik - člen Komárnická 40 Bratislava
   Miroslav Krajčír - podpredseda Kalištná 19 Bratislava
   26.04.1993Nové obchodné meno:
   Družstvo UNIPLAST Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tovarov z plastov, ich spracovanie a ich finalizácia
   poradenská činnosť pri výrobe, oprave a spracovaní plastov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   zahraničnoobchodná činnosť /import-export/ všetkého druhu, okrem takého, na ktorý sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Kolárik - člen Komárnická 40 Bratislava
   Miroslav Krajčír - podpredseda Kalištná 19 Bratislava
   Ing. Miroslav Novotný - predseda Riazanská 70 Bratislava
   Juraj Róka - člen Višňová 1 Ivánka pri Dunaji
   JUDr. Alexandra Valašťanová - člen M. Chúťkovej 47 Bratislava
   25.04.1993Zrušené obchodné meno:
   Výrobné družstvo Uniplast Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba v odbore chémia-plasty, ich spracovanie a ich finalizácia
   poskytovanie služieb v odbore plastov pri ich výrobe, oprave a ich spracovaní, a to aj na zákazku
   predaj vlastných výrobkov a výrobkov iných organizácií a maloobchodná činnosť s výrobkami aj od iných dodávateľov
   zapojenie do medzinárodnej deľby práce, nadväzovanie a uskutočňovanie priamych vzťahov so zahraničím v zmysle platných predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Červenka - člen Gverkovej 2 Bratislava
   Ing. Ivan Kardoš - predseda Bezručova 9 Bratislava
   Miroslav Krajčír - podpredseda Kalištná 19 Bratislava
   Jozef Maceják - člen Žukovova 44 Bratislava
   Jiří Prochádzka - člen Nejedlého 37 Bratislava
   Emil Štefanovič - člen 165 Slovenský Grob
   Ing. Kornélia Tanušková - člen Jeremenkova 11 Bratislava
   01.04.1990Nové obchodné meno:
   Výrobné družstvo Uniplast Bratislava
   Nové sidlo:
   Vajnorská 140 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba v odbore chémia-plasty, ich spracovanie a ich finalizácia
   poskytovanie služieb v odbore plastov pri ich výrobe, oprave a ich spracovaní, a to aj na zákazku
   predaj vlastných výrobkov a výrobkov iných organizácií a maloobchodná činnosť s výrobkami aj od iných dodávateľov
   zapojenie do medzinárodnej deľby práce, nadväzovanie a uskutočňovanie priamych vzťahov so zahraničím v zmysle platných predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Alexander Červenka - člen Gverkovej 2 Bratislava
   Ing. Ivan Kardoš - predseda Bezručova 9 Bratislava
   Miroslav Krajčír - podpredseda Kalištná 19 Bratislava
   Jozef Maceják - člen Žukovova 44 Bratislava
   Jiří Prochádzka - člen Nejedlého 37 Bratislava
   Emil Štefanovič - člen 165 Slovenský Grob
   Ing. Kornélia Tanušková - člen Jeremenkova 11 Bratislava