Create Invoice

družstvo AZ CONSULT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name družstvo AZ CONSULT
Status Destroyed
PIN 00584304
Date create 02 May 1990
Company category Družstvo
Registered seat družstvo AZ CONSULT
Albrechtova 9
82103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00584304
 • Registered seat: družstvo AZ CONSULT, Albrechtova 9, 82103, Bratislava
 • Date create: 02 May 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.03.2002Zrušené obchodné meno:
   družstvo AZ CONSULT v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Albrechtova 9 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   komplexné konzultačné a poradenské služby pre subjekty hospodárskeho života /individuálni podnikatelia i právnické osoby/, vrátane zakladania firiem a vzťahov so zahraničím
   komplexné konzultačné a poradenské služby pri riešení pracovných problémov a otázok sociálneho zabezpečenia a nemocenského poistenia
   príprava a vypracúvanie rozborov, dokladov, listín a podaní súvisiacich s vyššie uvedenou činnosťou
   príprava, tvorba a odborné posúdenie vnútorných predpisov, rozhodnutí a iných opatrení dotýkajúcich sa pracovných vzťahov a pomoc pri ich realizácii /napr. pracovné poriadky, reorganizácie a pod./
   daňové poradenstvo a právna pomoc fyzickým i právnickým osobám, predovšetkým vo vyššie uvedených oblastiach
   organizovanie prednášok, školení, kurzov a seminárov vo vyššie uvedených oblastiach
   poradenstvo a pomoc pri vedení administratívy a účtovníctva individuálnych podnikateľov i organizácii
   sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predseda
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda družstva Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   19.07.2001Nové obchodné meno:
   družstvo AZ CONSULT v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predseda
   18.07.2001Zrušené obchodné meno:
   družstvo AZ CONSULT
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predseda
   18.10.2000Nový štatutárny orgán:
   predseda
   Ing. Ivan Ostrihoň - predseda družstva Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   17.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Zuzana Belajová - člen Súmračná 16 Bratislava
   Radovan Horecký - člen Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň - člen Jašíkova 13 Bratislava
   Miloš Sabol - člen Mišíková 18 Bratislava
   JUDr. Ján Sabol - predseda Albrechtova 9 Bratislava
   02.05.1990Nové obchodné meno:
   družstvo AZ CONSULT
   Nové sidlo:
   Albrechtova 9 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   komplexné konzultačné a poradenské služby pre subjekty hospodárskeho života /individuálni podnikatelia i právnické osoby/, vrátane zakladania firiem a vzťahov so zahraničím
   komplexné konzultačné a poradenské služby pri riešení pracovných problémov a otázok sociálneho zabezpečenia a nemocenského poistenia
   príprava a vypracúvanie rozborov, dokladov, listín a podaní súvisiacich s vyššie uvedenou činnosťou
   príprava, tvorba a odborné posúdenie vnútorných predpisov, rozhodnutí a iných opatrení dotýkajúcich sa pracovných vzťahov a pomoc pri ich realizácii /napr. pracovné poriadky, reorganizácie a pod./
   daňové poradenstvo a právna pomoc fyzickým i právnickým osobám, predovšetkým vo vyššie uvedených oblastiach
   organizovanie prednášok, školení, kurzov a seminárov vo vyššie uvedených oblastiach
   poradenstvo a pomoc pri vedení administratívy a účtovníctva individuálnych podnikateľov i organizácii
   sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Zuzana Belajová - člen Súmračná 16 Bratislava
   Radovan Horecký - člen Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň - člen Jašíkova 13 Bratislava
   Miloš Sabol - člen Mišíková 18 Bratislava
   JUDr. Ján Sabol - predseda Albrechtova 9 Bratislava