Create Invoice

M E D I C O M P - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name M E D I C O M P
Status Destroyed
PIN 00584371
Date create 17 May 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat M E D I C O M P
Pražská 33
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00584371
 • Registered seat: M E D I C O M P, Pražská 33, Bratislava
 • Date create: 17 May 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.12.1990Zrušené obchodné meno:
   M E D I C O M P spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pražská 33 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj a predaj informačných sietí pre evidenciu a archiváciu prác hlavne so zameraním v oblasti zdravotníctva
   montáž a predaj počítačov štandartu IBM PC s príslušenstvom všetkých typov, dovoz na miesto určenia a skúšobné prevedenie
   vývoj, výroba a predaj rozširujúcich pamäťových, grafických vstupno-výstupných a iných modulov pre počítače štandartu IBM PC, ako aj iného hardwaru, vrátane periférnych a telekomunikačných
   vývoj, výroba a predaj softwaru
   poradenská činnosť /školenia, kurzy, iné formy/ súvisiaca s predmetom činnosti
   predaj kancelárskej techniky, rozmnožovacích a kopírovacích strojov a zariadení
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hummel Lumumbova 18 Bratislava
   Ing. František Krivjanský Púpavova 31 Bratislava
   Ing. Alexander Kutarňa Budonného 30 Bratislava
   PhDr. Marianna Mikletičová Gorkého 10 Bratislava
   Ing. Marián Podoba R. Jašíka 16 Bratislava
   Gustáv Pomšár Pražská 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1990Nové obchodné meno:
   M E D I C O M P spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 33 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a predaj informačných sietí pre evidenciu a archiváciu prác hlavne so zameraním v oblasti zdravotníctva
   montáž a predaj počítačov štandartu IBM PC s príslušenstvom všetkých typov, dovoz na miesto určenia a skúšobné prevedenie
   vývoj, výroba a predaj rozširujúcich pamäťových, grafických vstupno-výstupných a iných modulov pre počítače štandartu IBM PC, ako aj iného hardwaru, vrátane periférnych a telekomunikačných
   vývoj, výroba a predaj softwaru
   poradenská činnosť /školenia, kurzy, iné formy/ súvisiaca s predmetom činnosti
   predaj kancelárskej techniky, rozmnožovacích a kopírovacích strojov a zariadení
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hummel Lumumbova 18 Bratislava
   Ing. František Krivjanský Púpavova 31 Bratislava
   Ing. Alexander Kutarňa Budonného 30 Bratislava
   PhDr. Marianna Mikletičová Gorkého 10 Bratislava
   Ing. Marián Podoba R. Jašíka 16 Bratislava
   Gustáv Pomšár Pražská 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia