Create Invoice

Management International - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Management International
Status Destroyed
PIN 00584487
TIN 2020835124
Date create 04 June 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Management International
Bajkalská 24
82713
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00584487 TIN: 2020835124
 • Registered seat: Management International, Bajkalská 24, 82713, Bratislava
 • Date create: 04 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.11.2012Zrušené obchodné meno:
   Management International a. s.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 24 Bratislava 827 13
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vzdelávacia činnosť v oblasti uvedenej v bode 1
   vykonávanie dopravných, priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   výroba prísad do nápojov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Pavel Bielik - člen predstavenstva Fosterova 2/68 Bratislava
   Rozália Škorváneková Vyšehradská 15 Bratislava
   02.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. JUDr. Anna Halušková, CSc. - predseda Suchá 6/A Bratislava
   10.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Doc. JUDr. Anna Halušková, CSc. - predseda Suchá 6/A Bratislava
   Rozália Škorváneková Vyšehradská 15 Bratislava
   09.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Haluška, DrSc. - predseda predstavenstva Suchá 6A Bratislava
   Ing. Gabriela Lužáková - člen predstavenstva L. Szantoa 17 Bratislava
   Ing. Baltazár Mucska - člen predstavenstva Strachotova 42 Bratislava
   06.09.1993Nové sidlo:
   Bajkalská 24 Bratislava 827 13
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vzdelávacia činnosť v oblasti uvedenej v bode 1
   vykonávanie dopravných, priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   výroba prísad do nápojov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Haluška, DrSc. - predseda predstavenstva Suchá 6A Bratislava
   Ing. Gabriela Lužáková - člen predstavenstva L. Szantoa 17 Bratislava
   Ing. Baltazár Mucska - člen predstavenstva Strachotova 42 Bratislava
   05.09.1993Zrušené sidlo:
   Rožňavská cesta 17 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti strategických podnikateľských rozhodnutí, marketingu, vnútropodnikového riadenia, účtovníctva, daňového poradenstva a ďalších píbuzných činností súvisiacich s podnikaním.
   vzdelavacia činnosť v oblastiach podnikateľských aktivít uvedených v predchádzajúcom odstavci
   sprostredkovateľské služby právnickým a fyzickým osobám vrátane sprostredkovania pracovných príležitostí
   obchodná činnosť v oblasti potravinárskych a priemyselných tovarov, u ktorých sa nevyžaduje zvláštne povolenie a obchod s domácimi a exotickými zvieratami
   výroba rybárskych potrieb a pomôcok
   výroba stavebných materiálov a stavebná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Haluška, DrSc. - člen predstavenstva Suchá 6A Bratislava
   Ing. Baltazár Mucska - predseda predstavenstva Strachotova 42 Bratislava
   Ing. Richard Mühl, CSc. - člen Buďonného 54 Bratislava
   04.06.1990Nové obchodné meno:
   Management International a. s.
   Nové sidlo:
   Rožňavská cesta 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti strategických podnikateľských rozhodnutí, marketingu, vnútropodnikového riadenia, účtovníctva, daňového poradenstva a ďalších píbuzných činností súvisiacich s podnikaním.
   vzdelavacia činnosť v oblastiach podnikateľských aktivít uvedených v predchádzajúcom odstavci
   sprostredkovateľské služby právnickým a fyzickým osobám vrátane sprostredkovania pracovných príležitostí
   obchodná činnosť v oblasti potravinárskych a priemyselných tovarov, u ktorých sa nevyžaduje zvláštne povolenie a obchod s domácimi a exotickými zvieratami
   výroba rybárskych potrieb a pomôcok
   výroba stavebných materiálov a stavebná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Haluška, DrSc. - člen predstavenstva Suchá 6A Bratislava
   Ing. Baltazár Mucska - predseda predstavenstva Strachotova 42 Bratislava
   Ing. Richard Mühl, CSc. - člen Buďonného 54 Bratislava
   RNDr. Pavel Bielik - člen predstavenstva Fosterova 2/68 Bratislava