Create Invoice

POLYCHEMKOMERC - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name POLYCHEMKOMERC
Status Destroyed
PIN 00584541
TIN 2020364841
Date create 08 June 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat POLYCHEMKOMERC
Drieňová 27
82101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00584541 TIN: 2020364841
 • Registered seat: POLYCHEMKOMERC, Drieňová 27, 82101, Bratislava
 • Date create: 08 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.11.2014Zrušené obchodné meno:
   POLYCHEMKOMERC a.s.
   Zrušené sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba chemických a iných technických výrobkov z plastov, vrátane z opotrebnovaných plastov a druhotných, prevažne chemických surovín s využitím prenajímaných výrobných objektov od výrobno-podnikateľských subjektov, vrátane štátnych chemických a iných podnikov a výrobných družstiev
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Ďuračka - predseda Pri Habansko mlyne 10 Bratislava
   Ing. Jozef Kanich Terchovská 185 Ivánka pri Dunaji miestna časť Zálesie
   Ing. Anton Lichvár Višňova 8 Bratislava
   06.11.1991Nové sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba chemických a iných technických výrobkov z plastov, vrátane z opotrebnovaných plastov a druhotných, prevažne chemických surovín s využitím prenajímaných výrobných objektov od výrobno-podnikateľských subjektov, vrátane štátnych chemických a iných podnikov a výrobných družstiev
   05.11.1991Zrušené sidlo:
   Súmračná 22 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba chemických a iných technických výrobkov z plastov, vrátane z opotrebovaných plastov a druhotných, prevažne chemických surovín s využitím prenajímaných výrobných objektov od výrobno-podnikateľských subjektov, vrátane štátnych chemických a iných podnikov a výrobnych družstiev
   nákup a zber spracovateľných odpadov, nákup surovín, poloproduktov ako aj výrobkov na podnikateľskú činnosť a.s. v tuzemsku a s cieľom zabezpčenia efektívnej využiteľnosti základných fondov Považské chemické závody štátny podnik, Žilina
   skladovanie, zušľachtovanie a predaj výrobkov Považských chemických závodov, štátny podnik Žilina a výrobkov nadobudnutých z vlastnejm obchodnej a výrobnej činnosti a.s. v tuzemsku
   rekladmná a servisná činnosť spojená s predmetom výrobno-obchodného podnikania
   08.06.1990Nové obchodné meno:
   POLYCHEMKOMERC a.s.
   Nové sidlo:
   Súmračná 22 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba chemických a iných technických výrobkov z plastov, vrátane z opotrebovaných plastov a druhotných, prevažne chemických surovín s využitím prenajímaných výrobných objektov od výrobno-podnikateľských subjektov, vrátane štátnych chemických a iných podnikov a výrobnych družstiev
   nákup a zber spracovateľných odpadov, nákup surovín, poloproduktov ako aj výrobkov na podnikateľskú činnosť a.s. v tuzemsku a s cieľom zabezpčenia efektívnej využiteľnosti základných fondov Považské chemické závody štátny podnik, Žilina
   skladovanie, zušľachtovanie a predaj výrobkov Považských chemických závodov, štátny podnik Žilina a výrobkov nadobudnutých z vlastnejm obchodnej a výrobnej činnosti a.s. v tuzemsku
   rekladmná a servisná činnosť spojená s predmetom výrobno-obchodného podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Ďuračka - predseda Pri Habansko mlyne 10 Bratislava
   Ing. Jozef Kanich Terchovská 185 Ivánka pri Dunaji miestna časť Zálesie
   Ing. Anton Lichvár Višňova 8 Bratislava