Create Invoice

SLOVINTERNORM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVINTERNORM
PIN 00584690
TIN 2020314120
VAT number SK2020314120
Date create 12 June 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SLOVINTERNORM
Krížna 44
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 585 232 €
Profit -13 844 €
Contact Information
Website http://www.internorm.sk
Mobile phone(s) +421903233262
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,429,787
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 237,442
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 237,442
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 3,396
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 234,046
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,146,503
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 83,125
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 83,125
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 761,842
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 760,619
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 760,619
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,223
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 301,536
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 181,161
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 120,375
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 45,842
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 45,842
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,429,787
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 245,851
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 13,891
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 13,891
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 239,165
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 239,165
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,844
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,182,564
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 873
9. Liabilities from social fund (472) 873
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,180,498
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 907,931
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 907,931
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 253,062
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,027
7. Liabilities from social insurance (336) 585
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,490
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,403
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,193
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,193
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,372
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,372
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 585,232
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 26,030
III. Revenues from sale of services (602, 606) 556,661
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,541
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 595,296
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 11,949
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 214,789
D. Services (účtová group of 51) 328,649
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 17,420
E.1. Wages and salaries (521, 522) 12,826
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 4,594
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 106
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 14,390
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 14,390
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,993
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,064
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,304
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 365
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
XII. Foreign exchange gains (663) 18
XIV. Other income from financial activities (668) 344
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,265
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 488
2. Other expense (562A) 488
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 777
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -900
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,964
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,844
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00584690 TIN: 2020314120 VAT number: SK2020314120
 • Registered seat: SLOVINTERNORM, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Date create: 12 June 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Norbert Cigánek Vretenová 3500/3 Bratislava 841 04 04.10.2006
  Doc. MVDr. Veronika Cigáneková, CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 01 15.11.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Doc. MVDr. Veronika Cigáneková, CSc. 6 639 € (100%) Vretenová 3499/1A Bratislava 841 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.11.2010
   21.05.2008Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
   20.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
   12.04.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom motorových vozidiel
   11.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho dalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   13.02.2008Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Vretenová 3500/3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.10.2006
   12.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   31.10.2006Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   30.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.12.1993
   19.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.12.1993
   18.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   25.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   24.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   30.05.1997Noví spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   29.05.1997Zrušeny spoločníci:
   EOTA Handels - Ges.m.b.H Manerbachstrasse 188 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   17.12.1993Nové obchodné meno:
   SLOVINTERNORM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho dalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   16.12.1993Zrušené obchodné meno:
   SLOVINTERNORM, spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížna 46 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri voľbe vhodného typu okien, dverí a stavebného materiálu tak pre firmy ako aj pre obyvateľstvo
   výroba a predaj okien, dverí a ich príslušenstva z plastov, dreva a iných materialov, ako aj ich montáž z dovezených segmentov
   výroba a predaj stavebných materiálov
   stavebno-montážna činnosť.
   nákup, distribúcia, predaj a kompletná veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výrobkami a surovinami všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Ján Petráš B. Nemcovej 1906/A Topoľčany
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.06.1990Nové obchodné meno:
   SLOVINTERNORM, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri voľbe vhodného typu okien, dverí a stavebného materiálu tak pre firmy ako aj pre obyvateľstvo
   výroba a predaj okien, dverí a ich príslušenstva z plastov, dreva a iných materialov, ako aj ich montáž z dovezených segmentov
   výroba a predaj stavebných materiálov
   stavebno-montážna činnosť.
   nákup, distribúcia, predaj a kompletná veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výrobkami a surovinami všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   EOTA Handels - Ges.m.b.H Manerbachstrasse 188 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Ján Petráš B. Nemcovej 1906/A Topoľčany
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia