Create Invoice

Organizácia pre výstavbu a obnovu - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Organizácia pre výstavbu a obnovu
Status Destroyed
PIN 00584886
Date create 03 July 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Organizácia pre výstavbu a obnovu
Sedmokrásková 4
82101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00584886
 • Registered seat: Organizácia pre výstavbu a obnovu, Sedmokrásková 4, 82101, Bratislava
 • Date create: 03 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Organizácia pre výstavbu a obnovu a.s. - v likvidácii (OVO a.s. - v likvidácii)
   Zrušené sidlo:
   Sedmokrásková 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nadobudnutie a odstúpenie vlastníckych a nájomných vzťahov v oblasti nehnuteľnosti a interiérového vybavenia
   inžinierska činnosť
   konzultačno-poradenská služba pri zakladaní podnikov, najmä v oblasti devízovofinančnej a administratívnej
   zahraničnoobchodné činnosti podľa rozhodnutia FMZO číslo 108 001493 zo dňa 30.8.1990 v rozsahu
   1. dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
   2. nákup tovaru a jeho predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   3. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou
   poradenskej, konzultačnej a administratívno-organizačnej činnosti hlavne v oblasti zriaďovania a riadenia podnikateľských subjektov
   organizovania aukcií
   sprostredkovania inzercie, reklamy a prenájmu nehnuteľností
   4. poskytovanie služieb v zahraničí formou
   poradenskej, konzultačnej a administratívno-organizačnej činnosti hlavne v oblasti zriaďovania a riadenia podnikateľských subjektov
   organizovania aukcií
   sprostredkovania inzercie, reklamy a prenájmu nehnuteľností
   5. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv v obstarávaní záležitostí menom firmy na účet týchto osôb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   29.01.1997Nové obchodné meno:
   Organizácia pre výstavbu a obnovu a.s. - v likvidácii (OVO a.s. - v likvidácii)
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   28.01.1997Zrušené obchodné meno:
   Organizácia pre výstavbu a obnovu, ú.s. /OVO, u.s./
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Václav Foglár Sedmokrásková 4 Bratislava
   Michal Lörincz Vazovova 20 Bratislava
   Peter Severin Rumančekova 2 Bratislava
   02.10.1990Nové predmety činnosti:
   zahraničnoobchodné činnosti podľa rozhodnutia FMZO číslo 108 001493 zo dňa 30.8.1990 v rozsahu
   1. dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
   2. nákup tovaru a jeho predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   3. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou
   poradenskej, konzultačnej a administratívno-organizačnej činnosti hlavne v oblasti zriaďovania a riadenia podnikateľských subjektov
   organizovania aukcií
   sprostredkovania inzercie, reklamy a prenájmu nehnuteľností
   4. poskytovanie služieb v zahraničí formou
   poradenskej, konzultačnej a administratívno-organizačnej činnosti hlavne v oblasti zriaďovania a riadenia podnikateľských subjektov
   organizovania aukcií
   sprostredkovania inzercie, reklamy a prenájmu nehnuteľností
   5. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv v obstarávaní záležitostí menom firmy na účet týchto osôb
   05.09.1990Nový štatutárny orgán:
   Peter Severin Rumančekova 2 Bratislava
   04.09.1990Zrušeny štatutárny orgán:
   Judita Kokolevská Astrova 20 Bratislava
   03.07.1990Nové obchodné meno:
   Organizácia pre výstavbu a obnovu, ú.s. /OVO, u.s./
   Nové sidlo:
   Sedmokrásková 4 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nadobudnutie a odstúpenie vlastníckych a nájomných vzťahov v oblasti nehnuteľnosti a interiérového vybavenia
   inžinierska činnosť
   konzultačno-poradenská služba pri zakladaní podnikov, najmä v oblasti devízovofinančnej a administratívnej
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Václav Foglár Sedmokrásková 4 Bratislava
   Judita Kokolevská Astrova 20 Bratislava
   Michal Lörincz Vazovova 20 Bratislava