Create Invoice

SLAVUS - výrobné a obchodné družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLAVUS - výrobné a obchodné družstvo
Status Destroyed
PIN 00585068
Date create 31 July 1990
Company category Družstvo
Registered seat SLAVUS - výrobné a obchodné družstvo
Ondavská 3
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585068
 • Registered seat: SLAVUS - výrobné a obchodné družstvo, Ondavská 3, 82108, Bratislava
 • Date create: 31 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.12.2009Zrušené obchodné meno:
   SLAVUS - výrobné a obchodné družstvo
   Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavbárske a rekonštrukčné práce, asanačné práce, klampiarsko-izolátorske práce, maliarske, natieračské, tapetárske, murárske, stolárske, zámočnícke, práce na ústrednom kúrení a sanitárnej inštalácii
   výroba, odbyt, servis výrobkov z dreva, kovu, skla a iných materiálov
   poradenstvo v oblaslti hodnotovej analýzy, prieskum trhu, prognostické štúdie, znalecké posudky, organizovanie školení a kurzov v oblasti progresívnych metód riadenia, nových technológií a výrobkov, organizovanie výstav a predajných výstav umeleckopriemyslových výrobkov
   nákup, predaj, servis počítačov, programov a súvisiacej techniky
   zahranično obchodná činnosť, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   obchodná a odbytová činnosť
   impregnácia, sanácia, dezinfekcia a ďalšia aplikácia chemických prostriedkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   EUREX, družstvo pre obchod a služby Hollého 6 Trenčín
   RNDr. Katarína Házyová Jašíkova 11 Bratislava
   Ľubomíra Kopuncová Hollého 5 Trenčín
   Peter Kopunec - podpredseda Hollého 5 Trenčín
   Ing. Pavol Kopunec - predseda 132 Boldog
   03.06.1991Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   zahranično obchodná činnosť, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   obchodná a odbytová činnosť
   impregnácia, sanácia, dezinfekcia a ďalšia aplikácia chemických prostriedkov
   Nový štatutárny orgán:
   EUREX, družstvo pre obchod a služby Hollého 6 Trenčín
   RNDr. Katarína Házyová Jašíkova 11 Bratislava
   02.06.1991Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Milková Drotárska 49 Bratislava
   Ján Pevný Slávičie údolie 20 Bratislava
   31.07.1990Nové obchodné meno:
   SLAVUS - výrobné a obchodné družstvo
   Nové sidlo:
   Slávičie údolie 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   stavbárske a rekonštrukčné práce, asanačné práce, klampiarsko-izolátorske práce, maliarske, natieračské, tapetárske, murárske, stolárske, zámočnícke, práce na ústrednom kúrení a sanitárnej inštalácii
   výroba, odbyt, servis výrobkov z dreva, kovu, skla a iných materiálov
   poradenstvo v oblaslti hodnotovej analýzy, prieskum trhu, prognostické štúdie, znalecké posudky, organizovanie školení a kurzov v oblasti progresívnych metód riadenia, nových technológií a výrobkov, organizovanie výstav a predajných výstav umeleckopriemyslových výrobkov
   nákup, predaj, servis počítačov, programov a súvisiacej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomíra Kopuncová Hollého 5 Trenčín
   Peter Kopunec - podpredseda Hollého 5 Trenčín
   Ing. Pavol Kopunec - predseda 132 Boldog
   Ing. Jana Milková Drotárska 49 Bratislava
   Ján Pevný Slávičie údolie 20 Bratislava