Create Invoice

AGROTRADE, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AGROTRADE, akciová
Status Destroyed
PIN 00585114
Date create 14 August 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat AGROTRADE, akciová
Miletičova 23
82006
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585114
 • Registered seat: AGROTRADE, akciová, Miletičova 23, 82006, Bratislava
 • Date create: 14 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.06.2009Zrušené obchodné meno:
   AGROTRADE, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj vrátane balených trvanlivých potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení a tabakových výrobkov
   prenájom techniky a technológie
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu
   výroba potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Godovič - podpredseda predstavenstva Hviezdoslavova 12 Galanta
   Ing. Milan Grác - člen Nad Tehelňou 11 Trenčín
   Ing. Marián Lipka , CSc. - predseda predstavenstva Mierová 60 Bratislava
   28.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Lipka , CSc. - predseda predstavenstva Mierová 60 Bratislava
   27.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľudmila Lipková - predseda predstavenstva Trenčianska 46 Bratislava
   11.07.1997Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ľudmila Lipková - predseda predstavenstva Trenčianska 46 Bratislava
   Ing. Ivan Godovič - podpredseda predstavenstva Hviezdoslavova 12 Galanta
   Ing. Milan Grác - člen Nad Tehelňou 11 Trenčín
   10.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Godovič - člen Hviezdoslavova 12 Galanta
   Ing. Milan Grác - člen Nad Tehelňou 11 Trenčín
   JUDr. Ľudmila Lipková - podpredseda Trenčianska 46 Bratislava
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda Budovateľská 11 Senec
   Ing. Peter Prímus - člen nám. Hraničiarov 1 Bratislava
   07.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Godovič - člen Hviezdoslavova 12 Galanta
   Ing. Milan Grác - člen Nad Tehelňou 11 Trenčín
   JUDr. Ľudmila Lipková - podpredseda Trenčianska 46 Bratislava
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda Budovateľská 11 Senec
   Ing. Peter Prímus - člen nám. Hraničiarov 1 Bratislava
   06.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Grác - člen gen. Svobodu 13 Trenčín
   Ing. Marián Lipka , CSc. - podpredseda Trenčianska 46 Bratislava
   Ing. Vlastimil Poláček - člen Komenského 2 Piešťany
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda Budovateľská 11 Senec
   Ing. Peter Prímus - člen nám. Hraničiarov 1 Bratislava
   30.09.1993Nové obchodné meno:
   AGROTRADE, akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj vrátane balených trvanlivých potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení a tabakových výrobkov
   prenájom techniky a technológie
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu
   výroba potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Grác - člen gen. Svobodu 13 Trenčín
   Ing. Marián Lipka , CSc. - podpredseda Trenčianska 46 Bratislava
   Ing. Vlastimil Poláček - člen Komenského 2 Piešťany
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda Budovateľská 11 Senec
   Ing. Peter Prímus - člen nám. Hraničiarov 1 Bratislava
   29.09.1993Zrušené obchodné meno:
   AGROTRADE, účastinná spoločnosť
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie, spracovanie, rozbor a realizácia obchodných operácií nadväzujúcich na finančno-ekonomickú aktivitu Slovenskej poľnohospodárskej banky, ús. a zabezpečujúcich rozvojové potreby ostatných účastinárov i ďalších zmluvných partnerov spoločnosti
   nákup a prenájom techniky, technológie a ďalších predmetov postupného opotrebenia pre potreby účastinárov a ostatných zmluvných partnerov spoločnosti
   poskytovanie konzultačných, poradenských, sprostredkovateľských, opravárenských servisných a iných služieb účastinárom a ďalším zmluvným partnerom spoločnosti
   rozvoj a modernizácia výrobných kapacít a rozširovanie sortimentu výroby účastinárov a iných zmluvných partnerov spoločnosti pre potreby vnútorného trhu združovanie investičných prostriedkov účastinárov a iných zmluvných partnerov za účelom zabezpečenia vlastnej výrobnej činnosti spoločnosti
   nákup a predaj surovín, polotovarov, výrobkov a služieb v tuzemsku vrátane maloobchodnej činnosti a dovoz - vývoz výrobkov a služieb vo vzťahu k zahraničiu v súlade s predmetom činnosti /okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie FMZO/, Zahraničnoobchodná činnosť:
   obilniny spolu
   čerstve ovocie
   čerstvá zelenina
   cement
   slad
   mäso v jatočnej úprave
   surové kože hovädzie
   výsekové mäsá
   mäsové výrobky
   syry
   maslo
   sušené a kondezované mlieko
   cestoviny
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Balogh Topoľova 51 Nové Zámky
   Ing. Milan Grác gen. Svobodu 13 Trenčín
   Ing. Alojz Lipka Na kopci 39 Žilina
   Ing. Marián Lipka , CSc. - riaditeľ spoločnosti Trenčianska 46 Bratislava
   Peter Marčan - podpredseda Oblúková 17 Trnava
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda Budovateľská 11 Senec
   Ing. Peter Primus nám. Hraničiarov 1 Bratislava
   14.08.1990Nové obchodné meno:
   AGROTRADE, účastinná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie, spracovanie, rozbor a realizácia obchodných operácií nadväzujúcich na finančno-ekonomickú aktivitu Slovenskej poľnohospodárskej banky, ús. a zabezpečujúcich rozvojové potreby ostatných účastinárov i ďalších zmluvných partnerov spoločnosti
   nákup a prenájom techniky, technológie a ďalších predmetov postupného opotrebenia pre potreby účastinárov a ostatných zmluvných partnerov spoločnosti
   poskytovanie konzultačných, poradenských, sprostredkovateľských, opravárenských servisných a iných služieb účastinárom a ďalším zmluvným partnerom spoločnosti
   rozvoj a modernizácia výrobných kapacít a rozširovanie sortimentu výroby účastinárov a iných zmluvných partnerov spoločnosti pre potreby vnútorného trhu združovanie investičných prostriedkov účastinárov a iných zmluvných partnerov za účelom zabezpečenia vlastnej výrobnej činnosti spoločnosti
   nákup a predaj surovín, polotovarov, výrobkov a služieb v tuzemsku vrátane maloobchodnej činnosti a dovoz - vývoz výrobkov a služieb vo vzťahu k zahraničiu v súlade s predmetom činnosti /okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie FMZO/, Zahraničnoobchodná činnosť:
   obilniny spolu
   čerstve ovocie
   čerstvá zelenina
   cement
   slad
   mäso v jatočnej úprave
   surové kože hovädzie
   výsekové mäsá
   mäsové výrobky
   syry
   maslo
   sušené a kondezované mlieko
   cestoviny
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Balogh Topoľova 51 Nové Zámky
   Ing. Milan Grác gen. Svobodu 13 Trenčín
   Ing. Alojz Lipka Na kopci 39 Žilina
   Ing. Marián Lipka , CSc. - riaditeľ spoločnosti Trenčianska 46 Bratislava
   Peter Marčan - podpredseda Oblúková 17 Trnava
   Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda Budovateľská 11 Senec
   Ing. Peter Primus nám. Hraničiarov 1 Bratislava