Create Invoice

MEDIATION - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MEDIATION
PIN 00585165
TIN 2020931330
Date create 29 December 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat MEDIATION
Kovorobotnícka 8
82104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585165 TIN: 2020931330
 • Registered seat: MEDIATION, Kovorobotnícka 8, 82104, Bratislava
 • Date create: 29 December 1990
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Anton Michalík Bieloruská 64 Bratislava 29.12.1990
  František Oravec predseda Kovorobotnícka 8 Bratislava 29.12.1990
  PhDr. Ľudomír Sivák Kaletova 6 Bratislava 29.12.1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.12.1990Nové obchodné meno:
   MEDIATION, a.s.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba pečiatok
   výroba a tlač reklamných, propagačných a výučbových materiálov
   výroba audio a audiovizuálnych reklamných propagačných a výučbových nahrávok
   výroba a montáž interierov a informačnoorientačných systémov
   výroba systémového a aplikačného progranového vybavenia
   predaj pečiatok
   predaj reklamných, propagačných a výučbových materiálov
   predaj audio a audiovizuálnych reklamných propagačných a výučbových nahrávok
   predaj a kúpa tovarov rôzneho druhu
   požičivanie audio a audiovizuálnych kaziet
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie projektovej a dodavateľskej činnosi
   ochrana spodných a povrchových vôd pred znečistením ropnými produktami (revízie a čistenie nádrží od ropných produktov)
   športový výcvik detí, mládeže a dospelých
   výučba cudzích jazykov
   poriadanie školení a krátkodobých kurzov
   vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie automatizovaných systémov riadenia s komplexnou dodávkou
   orgware
   sovtware
   hardware, so záručným a pozáručným servisom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Michalík Bieloruská 64 Bratislava
   František Oravec - predseda Kovorobotnícka 8 Bratislava
   PhDr. Ľudomír Sivák Kaletova 6 Bratislava