Create Invoice

SORIECO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SORIECO
Status Destroyed
PIN 00585271
Date create 02 August 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SORIECO
Nevädzova 5
82101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585271
 • Registered seat: SORIECO, Nevädzova 5, 82101, Bratislava
 • Date create: 02 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.04.2000Zrušené obchodné meno:
   SORIECO a. s.
   Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj nehnuteľností
   požičiavanie a leasing cestných motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť
   verejná cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gustáv Časnocha Ipeľská 7 Bratislava
   JUDr. Ladislav Kružlík Znievska 36 Bratislava
   Ing. Peter Papan - predseda predstavenstva H. Meličkovej 21/B Bratislava
   28.05.1993Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj nehnuteľností
   požičiavanie a leasing cestných motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť
   verejná cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gustáv Časnocha Ipeľská 7 Bratislava
   JUDr. Ladislav Kružlík Znievska 36 Bratislava
   Ing. Peter Papan - predseda predstavenstva H. Meličkovej 21/B Bratislava
   27.05.1993Zrušené sidlo:
   Staré záhrady Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/sprostredkovanie dovozných a vývozných služieb pre tuzemské a zahraničné organi- zácie
   b/ obchodný, technický a prevádzkový servis pre tuzemské a zahraničné organizácie.
   c/kúpa a predaj vací od a pre čsl. právnické osoby a pre súkromných podnikateľov v oblasti výrobkov:
   potravinárskych, pochutín, nápojov, mäsa, ovocia a zeleniny a živých hospodárskych zvierat
   textílii, konfekčnej, obuvníckej a kožušinovej výroby
   papiera a celulózy
   skla keramiky a porcelánu
   drevospracujúceho priemyslu
   výroby stavebných hmôt
   polygrafických a kultúrnej spotreby
   strojárskych, kovospracujúcej výroby
   chemickej a gumárensko osinkovej výroby
   d/ predaj tovarov v odseku c/ vo vlastných alebo k tomu prenajatých prevádzkach v maloobchodnej sieti
   zahraničnoobchodná činnosť :
   Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu dňa 29.10.1990 pod č.j. 13/12409/ /133/90, registr. č. 108003523 v tomto roz- sahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - obchodného zastupovania - poradenskej a konzultačnej činnosti - technicko-poradenských a servisných služieb - prevádzkovania konsignačných skladov - propagácie výrobkov a služieb zastupo- vaných firiem.
   2. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb.
   3. Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a činnosti, k uskutočňova- niu ktorých je potrebné povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv, uvede- ných v bode 2 rozsahu povolenia.
   4. Vývoz vecí podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
   5. Dovoz vecí na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie.
   6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Nákup, predaj a nájom nehnuteľností.
   Požičiavanie a leasing cestných motorových vozidiel.
   Vykonávanie cestnej nákladnej dopravy pre cudzie potreby a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gustáv Časnocha Staré záhrady 8 Bratislava
   JUDr. Ladislav Kružlík Žukovova 26 Bratislava
   Ing. Peter Papan - predseda predstavenstva Jeremenkova 11 Bratislava
   02.08.1990Nové obchodné meno:
   SORIECO a. s.
   Nové sidlo:
   Staré záhrady Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   a/sprostredkovanie dovozných a vývozných služieb pre tuzemské a zahraničné organi- zácie
   b/ obchodný, technický a prevádzkový servis pre tuzemské a zahraničné organizácie.
   c/kúpa a predaj vací od a pre čsl. právnické osoby a pre súkromných podnikateľov v oblasti výrobkov:
   potravinárskych, pochutín, nápojov, mäsa, ovocia a zeleniny a živých hospodárskych zvierat
   textílii, konfekčnej, obuvníckej a kožušinovej výroby
   papiera a celulózy
   skla keramiky a porcelánu
   drevospracujúceho priemyslu
   výroby stavebných hmôt
   polygrafických a kultúrnej spotreby
   strojárskych, kovospracujúcej výroby
   chemickej a gumárensko osinkovej výroby
   d/ predaj tovarov v odseku c/ vo vlastných alebo k tomu prenajatých prevádzkach v maloobchodnej sieti
   zahraničnoobchodná činnosť :
   Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu dňa 29.10.1990 pod č.j. 13/12409/ /133/90, registr. č. 108003523 v tomto roz- sahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - obchodného zastupovania - poradenskej a konzultačnej činnosti - technicko-poradenských a servisných služieb - prevádzkovania konsignačných skladov - propagácie výrobkov a služieb zastupo- vaných firiem.
   2. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet čsl. osôb.
   3. Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a činnosti, k uskutočňova- niu ktorých je potrebné povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv, uvede- ných v bode 2 rozsahu povolenia.
   4. Vývoz vecí podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
   5. Dovoz vecí na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie.
   6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie.
   Nákup, predaj a nájom nehnuteľností.
   Požičiavanie a leasing cestných motorových vozidiel.
   Vykonávanie cestnej nákladnej dopravy pre cudzie potreby a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gustáv Časnocha Staré záhrady 8 Bratislava
   JUDr. Ladislav Kružlík Žukovova 26 Bratislava
   Ing. Peter Papan - predseda predstavenstva Jeremenkova 11 Bratislava