Create Invoice

EXOCEL, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EXOCEL, akciová
Status Destroyed
PIN 00585301
TIN 2020830394
Date create 01 October 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat EXOCEL, akciová
Pribinova 25
81011
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585301 TIN: 2020830394
 • Registered seat: EXOCEL, akciová, Pribinova 25, 81011, Bratislava
 • Date create: 01 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.01.2008Zrušené obchodné meno:
   EXOCEL, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné zastúpenie
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Chudý - - predseda predstavenstva Mikovíniho 57 Košice
   Ing. Rudolf Obert - - podpredseda predstavenstva Tupole-vova 13 Bratislava
   Ing. Štefan Mihaľo - - člen predstavenstva Miškovecká 11 Košice 040 11
   16.10.1996Nové obchodné meno:
   EXOCEL, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Chudý - - predseda predstavenstva Mikovíniho 57 Košice
   Ing. Rudolf Obert - - podpredseda predstavenstva Tupole-vova 13 Bratislava
   Ing. Štefan Mihaľo - - člen predstavenstva Miškovecká 11 Košice 040 11
   15.10.1996Zrušené obchodné meno:
   EXOCEL, akciová spoločnosť Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Chudý Mikovíniho 57 Košice
   Ing. Ladislav Majorský - predseda predstaven-stva Tichá 13 Košice
   Ing. Rudolf Obert Tupole-vova 13 Bratislava
   19.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Chudý Mikovíniho 57 Košice
   Ing. Ladislav Majorský - predseda predstaven-stva Tichá 13 Košice
   Ing. Rudolf Obert Tupole-vova 13 Bratislava
   18.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Chudý Mikovíniho 57 Košice
   Ing. Ladislav Majorský Tichá 13 Košice
   Ing. Peter Sokol - predseda Ružová 1003/6 Stupava
   02.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Majorský Tichá 13 Košice
   Ing. Peter Sokol - predseda Ružová 1003/6 Stupava
   01.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kolibáš Majerníkova 50 Bratislava
   Ing. Vladimír Vávra - predseda Fraňa Kráľa 35 Bratislava
   30.06.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné zastúpenie
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kolibáš Majerníkova 50 Bratislava
   Ing. Vladimír Vávra - predseda Fraňa Kráľa 35 Bratislava
   29.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné zastúpenie
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Holík Radvanská 30 Bratislava
   Ing. Vladimír Hriadel - predseda Šebestovce 61 Košice
   Ing. Vladimír Vávra Fraňa Kráľa 35 Bratislava
   15.03.1993Nové obchodné meno:
   EXOCEL, akciová spoločnosť Bratislava
   Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné zastúpenie
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Holík Radvanská 30 Bratislava
   Ing. Vladimír Hriadel - predseda Šebestovce 61 Košice
   Ing. Jozef Chudý Mikovíniho 57 Košice
   Ing. Vladimír Vávra Fraňa Kráľa 35 Bratislava
   14.03.1993Zrušené obchodné meno:
   EXOCEL a.s. OMNIA - VSŽ
   Zrušené sidlo:
   Dunajská 4-6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zahranično-obchodná činnosť podľa povolenia FMZO Praha č.j.: 674/13/90, registr. č.: 108001439 zo dňa 11.9.1990 v rozsahu:
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre akcionárov v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie a na účet akcionárov v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovaní a prijímaní služieb.
   Vývoz vecí podľa prílohy č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia z produkcie akcionárov.
   Dovoz vecí pre potreby akcionárov.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v oblasti:
   technicko-poradenskej činnosti a vykonávaní expertíz
   opravárenskej a servisnej činnosti a ďalších služieb v náväznosti na činnosti podľa bodu 1 až 3 rozsahu povolenia.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1 až 4 rozsahu povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. .Jaroslav Ferenec - predseda Starozagorovská 37 Košice
   Ing. Vladimír Hriadel - Generálny riaditeľ: Šebestová 61 Košice
   Ing. Milan Chytil - podpredseda Tr. SNP 10 Košice
   Ing. Milan Jánošík Užhorodská 13 Košice
   Ing. Viliam Krajčovič Kpt. Ná-lepku 5 Trnava
   Ing. Gabriel Orosz Pražská 9 Košice
   Ing. Ján Skrak Bellova 67 Bratislava
   Ing. Ján Žuffa Rumančekova 36 Bratislava
   01.10.1990Nové obchodné meno:
   EXOCEL a.s. OMNIA - VSŽ
   Nové sidlo:
   Dunajská 4-6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Zahranično-obchodná činnosť podľa povolenia FMZO Praha č.j.: 674/13/90, registr. č.: 108001439 zo dňa 11.9.1990 v rozsahu:
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre akcionárov v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie a na účet akcionárov v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovaní a prijímaní služieb.
   Vývoz vecí podľa prílohy č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia z produkcie akcionárov.
   Dovoz vecí pre potreby akcionárov.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v oblasti:
   technicko-poradenskej činnosti a vykonávaní expertíz
   opravárenskej a servisnej činnosti a ďalších služieb v náväznosti na činnosti podľa bodu 1 až 3 rozsahu povolenia.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1 až 4 rozsahu povolenia.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. .Jaroslav Ferenec - predseda Starozagorovská 37 Košice
   Ing. Vladimír Hriadel - Generálny riaditeľ: Šebestová 61 Košice
   Ing. Milan Chytil - podpredseda Tr. SNP 10 Košice
   Ing. Milan Jánošík Užhorodská 13 Košice
   Ing. Viliam Krajčovič Kpt. Ná-lepku 5 Trnava
   Ing. Gabriel Orosz Pražská 9 Košice
   Ing. Ján Skrak Bellova 67 Bratislava
   Ing. Ján Žuffa Rumančekova 36 Bratislava