Create Invoice

STAMAX Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAMAX Bratislava
Status Destroyed
PIN 00585386
TIN 2020830427
Date create 02 August 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat STAMAX Bratislava
Stromová 9
83345
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585386 TIN: 2020830427
 • Registered seat: STAMAX Bratislava, Stromová 9, 83345, Bratislava
 • Date create: 02 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.03.2013Zrušené obchodné meno:
   STAMAX Bratislava, spol. s r.o. - v likvi- dácii
   Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 45
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   RET, spol. s r.o. Révova 1 Bratislava 811 02
   Ing. Marián Bednárik Račianska 95 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   11.04.1995Nové obchodné meno:
   STAMAX Bratislava, spol. s r.o. - v likvi- dácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   10.04.1995Zrušené obchodné meno:
   STAMAX Bratislava, spol. s. r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   09.02.1995Noví spoločníci:
   RET, spol. s r.o. Révova 1 Bratislava 811 02
   Ing. Marián Bednárik Račianska 95 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   08.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Račianska 95 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   10.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Račianska 95 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   09.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Račianska 95 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Lujza Szépová Šulekova 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Lukáč
   12.05.1993Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 45
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Račianska 95 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Lujza Szépová Šulekova 44 Bratislava
   11.05.1993Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Imrich Balážik J. Hronca 21 Bratislava
   Ing. Marián Bednárik Račianska 95 Bratislava
   JUDr. Ivan Belák J. Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Lujza Szépová Šulekova 44 Bratislava
   19.10.1992Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Balážik J. Hronca 21 Bratislava
   Ing. Marián Bednárik Račianska 95 Bratislava
   JUDr. Ivan Belák J. Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Lujza Szépová Šulekova 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Lukáč
   18.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   výkon podnikateľskej činnosti v oblasti komplexnej územnej, investorskej a projektovej prípravy, ako i dodávky stavieb a stavebných prác na území Českej a Slovenskej federatívnej republiky
   zabezpečovanie marketingových činností pre zákazníkov so zameraním najmä na výkon prieskumu trhu investícií v tuzemsku a zahraničí, evidencia zásobníka prác v tuzemsku a zahraničí pomocou výpočtovej techniky s pravidelnými štvrťročnými analýzami vývoja podľa dohodnutých kriteriálnych činiteľov pre š. p. Stavoindustria Bratislava a jej organizačné zložky resp. ich právnych nástupcov
   zmluvná agenda s podnikmi zahraničného obchodu a výkon dodávateľskej funkcie u všetkých zákaziek v zahraničí pre š. p. Stavoindustria Bratislava a jej vnútroorganizačné jednotky resp. ich právnych nástupcov
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v súvislosti s prípravou a realizáciou stavieb a stavebných prác, poskytovanie právnych služieb v tejto oblasti vrátane právneho zastúpenia pred orgánmi hospodárskej arbitráže, súdmi a inými štátnymi orgánmi
   výkon investorskej a dodávateľskej funkcie stavby "Tranzitný hotel +++ CSA Bratislava" podľa platných právnych predpisov pre štátny podnik Bratislava
   vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Imrich Balážik J. Hronca 21 Bratislava
   Ing. Marián Bednárik Račianska 95 Bratislava
   JUDr. Ivan Belák J. Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Lujza Szépová Šulekova 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.1990Nové obchodné meno:
   STAMAX Bratislava, spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon podnikateľskej činnosti v oblasti komplexnej územnej, investorskej a projektovej prípravy, ako i dodávky stavieb a stavebných prác na území Českej a Slovenskej federatívnej republiky
   zabezpečovanie marketingových činností pre zákazníkov so zameraním najmä na výkon prieskumu trhu investícií v tuzemsku a zahraničí, evidencia zásobníka prác v tuzemsku a zahraničí pomocou výpočtovej techniky s pravidelnými štvrťročnými analýzami vývoja podľa dohodnutých kriteriálnych činiteľov pre š. p. Stavoindustria Bratislava a jej organizačné zložky resp. ich právnych nástupcov
   zmluvná agenda s podnikmi zahraničného obchodu a výkon dodávateľskej funkcie u všetkých zákaziek v zahraničí pre š. p. Stavoindustria Bratislava a jej vnútroorganizačné jednotky resp. ich právnych nástupcov
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v súvislosti s prípravou a realizáciou stavieb a stavebných prác, poskytovanie právnych služieb v tejto oblasti vrátane právneho zastúpenia pred orgánmi hospodárskej arbitráže, súdmi a inými štátnymi orgánmi
   výkon investorskej a dodávateľskej funkcie stavby "Tranzitný hotel +++ CSA Bratislava" podľa platných právnych predpisov pre štátny podnik Bratislava
   vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané.
   Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Balážik J. Hronca 21 Bratislava
   Ing. Marián Bednárik Račianska 95 Bratislava
   JUDr. Ivan Belák J. Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Ing. Vladimír Morávek Záhradnícka 81 Bratislava
   Lujza Szépová Šulekova 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia