Create Invoice

ROMAN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ROMAN
Status Destroyed
PIN 00585513
TIN 2020294925
Date create 22 August 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ROMAN
Grösslingova 41
81109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585513 TIN: 2020294925
 • Registered seat: ROMAN, Grösslingova 41, 81109, Bratislava
 • Date create: 22 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.12.2014Zrušené obchodné meno:
   ROMAN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 41 Bratislava 811 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   elektroinštalácie
   výroba, inštalácie a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Roman Žilinská 7028/1 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.08.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Roman Grösslingova 41 Bratislava
   27.05.1999Nové sidlo:
   Grösslingova 41 Bratislava 811 09
   26.05.1999Zrušené sidlo:
   Konventná 14 Bratislava 811 03
   07.05.1999Noví spoločníci:
   Dušan Roman Žilinská 7028/1 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Roman Grösslingova 41 Bratislava
   06.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Augustovič Zápotockého 4 Bratislava
   Dušan Roman Konventná 14 Bratislava
   Mária Romanová Konventná 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.01.1994Nové obchodné meno:
   ROMAN, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   elektroinštalácie
   výroba, inštalácie a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Jozef Augustovič Zápotockého 4 Bratislava
   Dušan Roman Konventná 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.01.1994Zrušené obchodné meno:
   ROMAN, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v oblasti elektroklimatizačných zariadení
   odborná technická pomoc pri zameriavaní skutkových stavov inžinierskych sietí a stavebných objektov, spracovaní konštruktérskych výkresov, zachytenie zmien a doplnkov sietí a objektov
   poradenská činnosť a vypracovávanie odborných posudkov v oblasti elektroklimatizač ných zariadení, inžinierskych sietí a stavebnej chémie
   revízne práce všetkých druhov elektroklimatizačných zariadení
   výroba a montáž elektroinštalácií, kovovýroby, vzduchotechniky a prác pomocnej sta vebnej výroby
   stavebno-opravárenská činnosť, aplikácia a výroba stavebnej chémie
   financovanie a zabezpečovanie úverových a bankových operácií v Kčs a vo voľných menách vo vzťahu k činnosťiam Spoločnosti a v rozsahu a za podmienok stanovených devízovým povolením ŠBČS
   obchodná činnosť, užitočné a nutné opatrenia na dosiahnutie optimálnych hospodárskych výsledkov Spoločnosti.To zahrňuje, okrem iného, aj získavanie nehnuteľností pre Spoločnosť, zariaďovanie prevádzok v ČSFR
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Christov Francisciho 11 Bratislava
   Ing. Ján Košo Ipeľská 13 Bratislava
   Dušan Roman Konventná 14 Bratislava
   Ľubomír Roman Fraňa Kráľa 25 Bratislava
   Vladimír Spevák Chúťkovej 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.08.1990Nové obchodné meno:
   ROMAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Konventná 14 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v oblasti elektroklimatizačných zariadení
   odborná technická pomoc pri zameriavaní skutkových stavov inžinierskych sietí a stavebných objektov, spracovaní konštruktérskych výkresov, zachytenie zmien a doplnkov sietí a objektov
   poradenská činnosť a vypracovávanie odborných posudkov v oblasti elektroklimatizač ných zariadení, inžinierskych sietí a stavebnej chémie
   revízne práce všetkých druhov elektroklimatizačných zariadení
   výroba a montáž elektroinštalácií, kovovýroby, vzduchotechniky a prác pomocnej sta vebnej výroby
   stavebno-opravárenská činnosť, aplikácia a výroba stavebnej chémie
   financovanie a zabezpečovanie úverových a bankových operácií v Kčs a vo voľných menách vo vzťahu k činnosťiam Spoločnosti a v rozsahu a za podmienok stanovených devízovým povolením ŠBČS
   obchodná činnosť, užitočné a nutné opatrenia na dosiahnutie optimálnych hospodárskych výsledkov Spoločnosti.To zahrňuje, okrem iného, aj získavanie nehnuteľností pre Spoločnosť, zariaďovanie prevádzok v ČSFR
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Christov Francisciho 11 Bratislava
   Ing. Ján Košo Ipeľská 13 Bratislava
   Dušan Roman Konventná 14 Bratislava
   Ľubomír Roman Fraňa Kráľa 25 Bratislava
   Mária Romanová Konventná 14 Bratislava
   Vladimír Spevák Chúťkovej 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia