Create Invoice

TENIKOP, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TENIKOP, akciová
Status Destroyed
PIN 00585602
TIN 2020830515
Date create 16 August 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TENIKOP, akciová
Klariská 14
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585602 TIN: 2020830515
 • Registered seat: TENIKOP, akciová, Klariská 14, Bratislava
 • Date create: 16 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.09.2012Zrušené obchodné meno:
   TENIKOP, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Klariská 14 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie prípravy a realizácie výstavby bytov a domov vrátane hospodárskeho príslušenstva, garáží, ako aj rodinných domov a iných bytových a nebytových stavieb
   poskytovanie služieb pri údržbe, opravách, rekonštrukciách a modernizácii bytového fondu, prípadne ďalších stavieb
   rozvíjanie materiálno-technickej základne pre výstavbu, opravu a údržbu bytových a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb s tým spojených
   rozvíjanie výroby materiálov, stavebných dielcov, zariadení a výrobkov potrebných na výstavbu, opravu a údržbu bytových a nebytových priestorov a ďalších stavieb a na rozvoj služieb s tým spojených
   vykonávanie prác hlavnej a pomocnej stavebnej výroby
   rozvíjanie výroby najmä drevárskej, železiarskej, kamenárskej
   vykonávanie aj ďalších činností a poskytovanie iných služieb na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a NH, ak neodporujú všeobecne platným právnym predpisom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Teodor Čechovič Budyšínska 12 Bratislava
   Ing. Ivan Sák - predseda a riaditeľ ul. Ivana Bukovčana 22 Bratislava
   Nikolaj Petrovič Košuta - podpredseda ul. Boženko 26 Užhorod ZSSR
   02.09.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing. Teodor Čechovič Budyšínska 12 Bratislava
   Ing. Ivan Sák - predseda a riaditeľ ul. Ivana Bukovčana 22 Bratislava
   Nikolaj Petrovič Košuta - podpredseda ul. Boženko 26 Užhorod ZSSR
   01.09.1991Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Teodor Čechovič - predseda Budyšínska 12 Bratislava
   Ing. Ivan Sák - riaditeľ ul. Ivana Bukovčana 22 Bratislava
   Nikolaj Petrovič Košuta ul. Boženko 26 Užhorod ZSSR
   16.08.1990Nové obchodné meno:
   TENIKOP, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Klariská 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie prípravy a realizácie výstavby bytov a domov vrátane hospodárskeho príslušenstva, garáží, ako aj rodinných domov a iných bytových a nebytových stavieb
   poskytovanie služieb pri údržbe, opravách, rekonštrukciách a modernizácii bytového fondu, prípadne ďalších stavieb
   rozvíjanie materiálno-technickej základne pre výstavbu, opravu a údržbu bytových a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb s tým spojených
   rozvíjanie výroby materiálov, stavebných dielcov, zariadení a výrobkov potrebných na výstavbu, opravu a údržbu bytových a nebytových priestorov a ďalších stavieb a na rozvoj služieb s tým spojených
   vykonávanie prác hlavnej a pomocnej stavebnej výroby
   rozvíjanie výroby najmä drevárskej, železiarskej, kamenárskej
   vykonávanie aj ďalších činností a poskytovanie iných služieb na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a NH, ak neodporujú všeobecne platným právnym predpisom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Teodor Čechovič - predseda Budyšínska 12 Bratislava
   Ing. Ivan Sák - riaditeľ ul. Ivana Bukovčana 22 Bratislava
   Nikolaj Petrovič Košuta ul. Boženko 26 Užhorod ZSSR