Create Invoice

ROYAL, univerzálne družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ROYAL, univerzálne družstvo
Status Destroyed
PIN 00585734
Date create 16 March 1990
Company category Družstvo
Registered seat ROYAL, univerzálne družstvo
Bohrova 7
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585734
 • Registered seat: ROYAL, univerzálne družstvo, Bohrova 7, Bratislava
 • Date create: 16 March 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.10.2004Zrušené obchodné meno:
   ROYAL, univerzálne družstvo, v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bohrova 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia výstavby bytov a obytných objektov, vrátane hospodárskeho príslušenstva, garáží ako aj iných nebytových priestorov a objektov
   údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia bytových a nebytových objektov a domového fondu
   činnosť a výkony v oblasti technickej a občianskej vybavenosti, pri rozvoji výrobnej a nevýrobnej infraštruktúry
   rozvoj materiálno-technickej základne pre výstavbu, opravy a údržbu bytov a nebytových priestorov pre poskytovanie služieb spojených s bývaním obyvateľov, organizácií a svojich členov
   rýroba materiálov, stavebných dielcov, zariadení a prostriedkov potrebných na výstavbu bytov, domov a nebytových priestorov, na modernizáciu a rekonštrukciu staršieho bytového a nebytového fondu, na rozvoj služieb v oblasti bývania
   ekologické práce na ochranu a tvorbu životného prostredia v mestách i na vidieku
   činnosť v oblasti služieb, obchodu, verejného stravovania, cestovného a rekreačného ruchu, nákup poľnohospodárskych výrobkov ako i voľne rastúcich plodov
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vlastnej sieti vzorkových predajní, maloobchodný doplnkový predaj súvisiaci s poskytovaními službami vlastného družstva i iných subjektov
   sprostredkovateľské, marketingové služby pre podnikateľov a organizácie
   ďalšie činnosti súvisiace s hlavnou činnosťou družstva na základe rozhodnutia členskej schôdze družstva a schválenia príslušným národným výborom a Zväzom spotrebných družstiev
   vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potreby do 30.9.1991
   vykonávanie medzinárodnej prepravy osôb do 30.9.1991
   výchova a vzdelávanie
   zahraničnoobchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Petrík - predseda Tr. L. Novomestského 13 Bratislava
   Ing. Jozef Ondruš - podpredseda Lunačarského 8 Bratislava
   Ing. Mirko Floriš - člen Bélu Kúna 17 Bratislava
   Imrich Holúbek - člen Pollitova 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Laudis - člen Thorézova 3 Bratislava
   Ing. Milan Spalda - člen Tupolevova 22 Bratislava
   Ing. Marián Velický - člen Kláry Zetkinovej 30 Bratislava
   24.11.1998Nové obchodné meno:
   ROYAL, univerzálne družstvo, v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.11.1998Zrušené obchodné meno:
   ROYAL, univerzálne družstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   30.12.1991Nové sidlo:
   Bohrova 7 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   výchova a vzdelávanie
   zahraničnoobchodná činnosť
   29.12.1991Zrušené sidlo:
   Tr. L. Novomestského 13 Bratislava
   14.02.1991Nové predmety činnosti:
   vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potreby do 30.9.1991
   vykonávanie medzinárodnej prepravy osôb do 30.9.1991
   16.03.1990Nové obchodné meno:
   ROYAL, univerzálne družstvo
   Nové sidlo:
   Tr. L. Novomestského 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   realizácia výstavby bytov a obytných objektov, vrátane hospodárskeho príslušenstva, garáží ako aj iných nebytových priestorov a objektov
   údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia bytových a nebytových objektov a domového fondu
   činnosť a výkony v oblasti technickej a občianskej vybavenosti, pri rozvoji výrobnej a nevýrobnej infraštruktúry
   rozvoj materiálno-technickej základne pre výstavbu, opravy a údržbu bytov a nebytových priestorov pre poskytovanie služieb spojených s bývaním obyvateľov, organizácií a svojich členov
   rýroba materiálov, stavebných dielcov, zariadení a prostriedkov potrebných na výstavbu bytov, domov a nebytových priestorov, na modernizáciu a rekonštrukciu staršieho bytového a nebytového fondu, na rozvoj služieb v oblasti bývania
   ekologické práce na ochranu a tvorbu životného prostredia v mestách i na vidieku
   činnosť v oblasti služieb, obchodu, verejného stravovania, cestovného a rekreačného ruchu, nákup poľnohospodárskych výrobkov ako i voľne rastúcich plodov
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vlastnej sieti vzorkových predajní, maloobchodný doplnkový predaj súvisiaci s poskytovaními službami vlastného družstva i iných subjektov
   sprostredkovateľské, marketingové služby pre podnikateľov a organizácie
   ďalšie činnosti súvisiace s hlavnou činnosťou družstva na základe rozhodnutia členskej schôdze družstva a schválenia príslušným národným výborom a Zväzom spotrebných družstiev
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Petrík - predseda Tr. L. Novomestského 13 Bratislava
   Ing. Jozef Ondruš - podpredseda Lunačarského 8 Bratislava
   Ing. Mirko Floriš - člen Bélu Kúna 17 Bratislava
   Imrich Holúbek - člen Pollitova 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Laudis - člen Thorézova 3 Bratislava
   Ing. Milan Spalda - člen Tupolevova 22 Bratislava
   Ing. Marián Velický - člen Kláry Zetkinovej 30 Bratislava