Create Invoice

Tatrapress - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Tatrapress
PIN 00585823
Date create 09 March 1990
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Tatrapress
Októbrové nám. 7
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00585823
 • Registered seat: Tatrapress, Októbrové nám. 7, Bratislava
 • Date create: 09 March 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Procházka - zástupca vedúceho, riaditeľ vydavateľského úseku Riazanská 87 Bratislava
   Ján Smolec - vedúci Sabinovská 11 Bratislava
   17.12.1990Nové predmety činnosti:
   nakladateľská a vydavateľská činnosť v oblasti periodickej tlače ako i ostatných publikácii a tlačovín
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   zahraničnoobchodná činnosť
   Registráciu zahraničnoobchodnej činnosti vykonalo FMZO Praha dňa 23.8.1990 pod č.j. 13/08797/90, register č. 108 001272 v tomto rozsahu:1. vývoz vecí z ČSFR vz vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia,2. dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie,3. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou inzercie vo vlastných publikáciach, formou predkladateľských a tlmočníckych služieb,4. poskytovanie služieb v zahraničí: formou predkladateľských a tlmočníckych služieb,5. prijímanie služieb od zahraničných osôb -formou inzercie
   18.09.1990Nový štatutárny orgán:
   Tibor Procházka - zástupca vedúceho, riaditeľ vydavateľského úseku Riazanská 87 Bratislava
   09.03.1990Nové obchodné meno:
   Tatrapress
   Nové sidlo:
   Októbrové nám. 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   nakladateľská a vydavateľská činnosť v oblasti neperiodických publikácií tematických skupín
   propagačná činnosť
   obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť
   informačná a agentúrna činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Smolec - vedúci Sabinovská 11 Bratislava