Create Invoice

OMAR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OMAR
Status Destroyed
PIN 00586668
TIN 2020315682
Date create 20 November 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat OMAR
Ružinovská 1/4814
82102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00586668 TIN: 2020315682
 • Registered seat: OMAR, Ružinovská 1/4814, 82102, Bratislava
 • Date create: 20 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.08.2013Zrušené obchodné meno:
   OMAR spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1/4814 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ strážna služba
   1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   4. ochrana majetku na preprave
   5. ochrana prepravy majetku a osoby
   6. ochrana osoby
   7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   8. prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   9. vypracúvanie plánu ochrany
   10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
   všetko v súlade s licenciami a akreditáciou vydanými správnymi orgánmi Slovenskej republiky podľa Z.č. 379/1997 Zz.
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Holéci Vranovská 67/3003 Bratislava 851 02
   JUDr. Koloman Piatka Dudvážska 9/5107 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Koloman Piatka Dudvážska 9/5107 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 24.02.1994
   30.10.2004Nové sidlo:
   Ružinovská 1/4814 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Igor Holéci Vranovská 67/3003 Bratislava 851 02
   JUDr. Koloman Piatka Dudvážska 9/5107 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Koloman Piatka Dudvážska 9/5107 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 24.02.1994
   29.10.2004Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Holéci Vranovská 67 Bratislava
   JUDr. Koloman Piatka Haanova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lea Mandíková Martinčekova 5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 24.10.2003
   JUDr. Koloman Piatka Haanova 11 Bratislava 851 04
   27.11.2003Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lea Mandíková Martinčekova 5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 24.10.2003
   26.11.2003Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 826 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   11. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
   b/ detektívna služba
   1. hľadanie osoby
   2. hľadanie majetku
   3. zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazový prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   4. získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo ich majetkových pomeroch
   5. získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   6. vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   7. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   8. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.01.2003Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 826 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Koloman Piatka Haanova 11 Bratislava
   08.01.2003Zrušené sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Koloman Piatka Rozvodná 9 Bratislava
   Marcela Sabová E. Friedu 3 Bratislava
   04.08.2000Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   JUDr. Koloman Piatka Rozvodná 9 Bratislava
   03.08.2000Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alexander Dudášek Bebravská 10 Bratislava
   JUDr. Koloman Piatka Rozvodná 9 Bratislava
   JUDr. Mikuláš Pinnel Dobrovského 3 Bratislava
   JUDr. Bohdan Ujváry Ševčenkova 5 Bratislava
   JUDr. Ladislav Verčík Bazovského 17 Bratislava
   15.01.1999Nové predmety činnosti:
   11. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
   b/ detektívna služba
   1. hľadanie osoby
   2. hľadanie majetku
   3. zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazový prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   4. získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo ich majetkových pomeroch
   5. získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   6. vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   7. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   8. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode
   a/ strážna služba
   1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   4. ochrana majetku na preprave
   5. ochrana prepravy majetku a osoby
   6. ochrana osoby
   7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   8. prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
   9. vypracúvanie plánu ochrany
   10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
   všetko v súlade s licenciami a akreditáciou vydanými správnymi orgánmi Slovenskej republiky podľa Z.č. 379/1997 Zz.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Alexander Dudášek Bebravská 10 Bratislava
   Igor Holéci Vranovská 67 Bratislava
   JUDr. Koloman Piatka Rozvodná 9 Bratislava
   JUDr. Mikuláš Pinnel Dobrovského 3 Bratislava
   Marcela Sabová E. Friedu 3 Bratislava
   JUDr. Bohdan Ujváry Ševčenkova 5 Bratislava
   JUDr. Ladislav Verčík Bazovského 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Koloman Piatka Haanova 11 Bratislava 851 04
   14.01.1999Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, náku a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie výkonu služieb
   stráženie majetku a osôb
   služby súkromných detektívov (Za podmienky k týmto bodom: spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 Zák. č. 455/91 Zb.)
   školiaca činnosť
   organizovanie rekvalifikačných kurzov, školení a seminárov
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alexander Dudášek Bebravská 10 Bratislava
   Igor Holéci Vranovská 67 Bratislava
   JUDr. Koloman Piatka Rozvodná 9 Bratislava
   JUDr. Mikuláš Pinnel Dobrovského 3 Bratislava
   Marcela Sabová E. Friedu 3 Bratislava
   JUDr. Bohdan Ujváry Ševčenkova 5 Bratislava
   JUDr. Ladislav Verčík Bazovského 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Koloman Piatka - riaditeľ úseku služieb Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   19.05.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Bohdan Ujváry - riaditeľ ekonomického úseku Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   PhDr. Marta Vitteková - riaditeľ personálneho úseku Bazovského 17 Bratislava 841 01
   06.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alexander Dudášek - riaditeľ obchodno-právneho úseku Bebravská 10 Bratislava 821 07
   08.05.1996Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Marta Vitteková - riaditeľ personálneho úseku Bazovského 17 Bratislava 841 01
   07.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Verčík - riaditeľ personálneho úseku Bazovského 17 Bratislava 841 01
   20.07.1995Nové predmety činnosti:
   školiaca činnosť
   organizovanie rekvalifikačných kurzov, školení a seminárov
   24.02.1994Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   JUDr. Alexander Dudášek Bebravská 10 Bratislava
   JUDr. Koloman Piatka Rozvodná 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Alexander Dudášek - riaditeľ obchodno-právneho úseku Bebravská 10 Bratislava 821 07
   JUDr. Koloman Piatka - riaditeľ úseku služieb Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   JUDr. Bohdan Ujváry - riaditeľ ekonomického úseku Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   JUDr. Ladislav Verčík - riaditeľ personálneho úseku Bazovského 17 Bratislava 841 01
   23.02.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Achberger - riaditeľ Felcánova 4 Svätý Jur
   Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   JUdr. Alexander Dudášek Bebravská 10 Bratislava
   JUdr. Koloman Piatka Rozvodná 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Achberger - riaditeľ Felcánova 4 Svätý Jur
   22.02.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rudolf Križan - riaditeľ spoločnosti Rustaveliho 16 Bratislava
   18.03.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, náku a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie výkonu služieb
   stráženie majetku a osôb
   služby súkromných detektívov (Za podmienky k týmto bodom: spoľahlivosť všetkých zamestnancov podľa § 27 ods. 2 Zák. č. 455/91 Zb.)
   17.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ výkon služieb na úseku ochrany majetku a osôb
   b/ poskytovanie služieb na úseku prepravy cenných vecí a peňazí
   c/ obchodná činnosť - nákup a predaj vecí a zariadení potrebných na ochranu majetku, osôb a na prepravu cenných vecí a peňazí
   d/ obchodná činnosť spojená so zabezpečovaním elektronických a bezpečnostných zariadení, vrátane zabezpečenia ich montáže a servisu
   e/ predaj a leasing trezorov
   f/ zadovažovanie údajov a podkladov potrebných pre ochranu majetku a osôb
   g/ konzultačné a poradenské služby pri ochrane majetku a osôb
   h/ konzultačné a poradenské služby v oblasti dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia osôb a podnikateľov vrátane výkonu s tým súvisiacej agendy
   i/ sprostredkovateľská činnosť
   j/ poskytovanie služieb v oblasti ochrany životného prostredia a záchranná činnosť
   16.06.1992Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rudolf Križan - riaditeľ spoločnosti Rustaveliho 16 Bratislava
   15.06.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.06.1991Noví spoločníci:
   JUdr. Alexander Dudášek Bebravská 10 Bratislava
   Igor Holéci Vranovská 67 Bratislava
   JUdr. Koloman Piatka Rozvodná 9 Bratislava
   JUDr. Mikuláš Pinnel Dobrovského 3 Bratislava
   Marcela Sabová E. Friedu 3 Bratislava
   JUDr. Bohdan Ujváry Ševčenkova 5 Bratislava
   JUDr. Ladislav Verčík Bazovského 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.06.1991Zrušeny spoločníci:
   Ján Podhradský Malinovského 68 Bratislava
   JUDr. Ladislav Verčík Bazovského 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.1990Nové obchodné meno:
   OMAR spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ výkon služieb na úseku ochrany majetku a osôb
   b/ poskytovanie služieb na úseku prepravy cenných vecí a peňazí
   c/ obchodná činnosť - nákup a predaj vecí a zariadení potrebných na ochranu majetku, osôb a na prepravu cenných vecí a peňazí
   d/ obchodná činnosť spojená so zabezpečovaním elektronických a bezpečnostných zariadení, vrátane zabezpečenia ich montáže a servisu
   e/ predaj a leasing trezorov
   f/ zadovažovanie údajov a podkladov potrebných pre ochranu majetku a osôb
   g/ konzultačné a poradenské služby pri ochrane majetku a osôb
   h/ konzultačné a poradenské služby v oblasti dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia osôb a podnikateľov vrátane výkonu s tým súvisiacej agendy
   i/ sprostredkovateľská činnosť
   j/ poskytovanie služieb v oblasti ochrany životného prostredia a záchranná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Podhradský Malinovského 68 Bratislava
   JUDr. Ladislav Verčík Bazovského 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia