Create Invoice

TATRATRANS, účastinná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TATRATRANS, účastinná
Status Destroyed
PIN 00587044
Date create 01 April 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TATRATRANS, účastinná
Guothova ulica 20
83101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00587044
 • Registered seat: TATRATRANS, účastinná, Guothova ulica 20, 83101, Bratislava
 • Date create: 01 April 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.05.1998Zrušené obchodné meno:
   TATRATRANS, účastinná spoločnosť - v likvidácií
   Zrušené sidlo:
   Guothova ulica 20 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /v zmysle vydaného Obvodným úradom Bratislava III. č. j. OVP-2954/1992-Ko zo dňa 23.11.1992/
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto ovolením/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   TATRATRANS, účastinná spoločnosť - v likvidácií
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   17.12.1995Zrušené obchodné meno:
   TATRATRANS, účastinná spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava
   Ing. Anton Loula - riaditeľ Teslova 22 Bratislava
   Ing. Michal Mašlaň Donská 3 Košice
   Seef Eisikovic Jozef Pommergasse 28 Wien Rakúska republika
   31.05.1993Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /v zmysle vydaného Obvodným úradom Bratislava III. č. j. OVP-2954/1992-Ko zo dňa 23.11.1992/
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto ovolením/
   30.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie služueb zahraničným osobám na území ČSFR spočívajúce v:
   priamej a nepriamej prekládke železničných vagónov a kamiónov
   skladovaní zásielok na voľných alebo krytých plochách
   úprava zásielok triedením, delením, kompletáciou a prebalovaním
   Sprostredkovanie služieb československých špecializovaných organizácií v náväznosti na zahranično-obchodnú činnosť bodu 1/ v oblastiach prepravných výkonov, kontrolných výkonov, výkonov kontajnerovej dopravy, dočasne volných kapacít prekladu, skladovanie a úpravy vecí.
   Zahranično-obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha č.j.: 13/38/64/133/90 dňa 15.6.1990, reg. č. 108000274 v tomto rozsahu:
   1. Zastupovanie zahraničných osôb na území ČSFR v súvislosti s predmetom činnosti organizácie.
   2. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR prevádzkovaním konsignačných skladov v súvislosti s predmetom činnosti organizácie.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou prenájmu skladových priestorov vo vlastníctve organizácie.
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou aktívneho a pasívneho zušľachťovacieho styku rúd, koncentrátov, kovov a kovových polotovarov a ich sekundárnych surovín.
   5. Dovoz vecí k zabezpečeniu činnosti podľa bodu 4/ rozsahu povolenia a vývoz vecí spracovaných podľa bodu 4/ v rozsahu povolenia.
   6. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou reklamnej činnosti.
   7. Dovoz 120 ks prístreškou pre stanice MHD, 120 ks mestských informačných zariadení, 50 ks reklamných stĺpov, 3 kokompletov WC, 3 verejných WC, 1 kompletu WC pre telesne postihnutých, 30 ks odpadkových košov a 30 ks orientačných smerníkov pre pešiu zónu.
   Zahraničnoobchodná činnosť:
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 21.1.1991, č.j.: 13/234/133/90, reg. č. 108006554 v tomto rozsahu:
   1. Dovoz vecí pre zaistenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú dovozy a vývozy vecí a ďalšie činnosti k prevádzkovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti.
   2. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí vormou aktívneho a pasívneho zušľachťovacieho styku v sortimente spracovania uhlia, rúd a koncentrátov, kovov a kovového odpadu.
   3. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 2505, 7204, 7206, 7207 - 7229, 7304 - 7306, 7403 - 7405, 7605, 7601, 7602 a 2701.
   4. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   5. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodno-zastupiteľskej činnosti.
   6. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí, menom organizácie na účet čs. osôb.
   7. Vývozy a dovozy vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv podľa bodu 6 rozsahu povolenia.
   Súčasne žiadame a vykonanie zápisu, že spoločnosť všetky ďlšie druhy obchodných činností, ktoré sa môžu vykonávať bez registrácie alebo povolenia.
   01.04.1990Nové obchodné meno:
   TATRATRANS, účastinná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Guothova ulica 20 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služueb zahraničným osobám na území ČSFR spočívajúce v:
   priamej a nepriamej prekládke železničných vagónov a kamiónov
   skladovaní zásielok na voľných alebo krytých plochách
   úprava zásielok triedením, delením, kompletáciou a prebalovaním
   Sprostredkovanie služieb československých špecializovaných organizácií v náväznosti na zahranično-obchodnú činnosť bodu 1/ v oblastiach prepravných výkonov, kontrolných výkonov, výkonov kontajnerovej dopravy, dočasne volných kapacít prekladu, skladovanie a úpravy vecí.
   Zahranično-obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha č.j.: 13/38/64/133/90 dňa 15.6.1990, reg. č. 108000274 v tomto rozsahu:
   1. Zastupovanie zahraničných osôb na území ČSFR v súvislosti s predmetom činnosti organizácie.
   2. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR prevádzkovaním konsignačných skladov v súvislosti s predmetom činnosti organizácie.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou prenájmu skladových priestorov vo vlastníctve organizácie.
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou aktívneho a pasívneho zušľachťovacieho styku rúd, koncentrátov, kovov a kovových polotovarov a ich sekundárnych surovín.
   5. Dovoz vecí k zabezpečeniu činnosti podľa bodu 4/ rozsahu povolenia a vývoz vecí spracovaných podľa bodu 4/ v rozsahu povolenia.
   6. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou reklamnej činnosti.
   7. Dovoz 120 ks prístreškou pre stanice MHD, 120 ks mestských informačných zariadení, 50 ks reklamných stĺpov, 3 kokompletov WC, 3 verejných WC, 1 kompletu WC pre telesne postihnutých, 30 ks odpadkových košov a 30 ks orientačných smerníkov pre pešiu zónu.
   Zahraničnoobchodná činnosť:
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 21.1.1991, č.j.: 13/234/133/90, reg. č. 108006554 v tomto rozsahu:
   1. Dovoz vecí pre zaistenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú dovozy a vývozy vecí a ďalšie činnosti k prevádzkovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti.
   2. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí vormou aktívneho a pasívneho zušľachťovacieho styku v sortimente spracovania uhlia, rúd a koncentrátov, kovov a kovového odpadu.
   3. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 2505, 7204, 7206, 7207 - 7229, 7304 - 7306, 7403 - 7405, 7605, 7601, 7602 a 2701.
   4. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   5. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodno-zastupiteľskej činnosti.
   6. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí, menom organizácie na účet čs. osôb.
   7. Vývozy a dovozy vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv podľa bodu 6 rozsahu povolenia.
   Súčasne žiadame a vykonanie zápisu, že spoločnosť všetky ďlšie druhy obchodných činností, ktoré sa môžu vykonávať bez registrácie alebo povolenia.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava
   Ing. Anton Loula - riaditeľ Teslova 22 Bratislava
   Ing. Michal Mašlaň Donská 3 Košice
   Seef Eisikovic Jozef Pommergasse 28 Wien Rakúska republika