Create Invoice

EUnet Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EUnet Slovakia
Status Destroyed
PIN 00588458
Date create 17 September 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EUnet Slovakia
Bajkalská 27
84215
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00588458
 • Registered seat: EUnet Slovakia, Bajkalská 27, 84215, Bratislava
 • Date create: 17 September 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.12.1999Zrušené obchodné meno:
   EUnet Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   MFF UK, Mlynská dolina Bratislava 842 15
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   tvorba inžiniersko-projektových riešení, analýz a štúdií pre nasadzovanie a využívanie výpočtovej komunikačnej techniky
   poradenstvo pri nasadzovaní a inštalácií výpočtovej a komunikačnej techniky a programového vybavenia
   školiaca činnosť
   nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
   poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát a neverejnej hlasovej služby prostredníctvom rádioreléových zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Obchodná spoločnosť EuroWeb International Corp., založená podľa zákonov štátu Delaware, USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Leščák Ladzianskeho 10 Bratislava
   19.08.1999Noví spoločníci:
   Obchodná spoločnosť EuroWeb International Corp., založená podľa zákonov štátu Delaware, USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Babinec Smolenická 8 Bratislava
   Ing. Gejza Büchler Guothova 15 Bratislava
   Ing. Fridrich Görner Budatínska 47 Bratislava
   RNDr. Juraj Kabát Adámiho 6 Bratislava
   RNDr. Vojtech Kovács Tománkova 2 Bratislava
   RNDr. Peter Krajči , CSc. Bagarova 3 Bratislava
   Ing. Ivan Leščák Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Peter Prónay Partizánska 27 Svätý Jur
   Ing. Karol Tesař Závodníkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gejza Büchler Guothova 15 Bratislava
   09.08.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát a neverejnej hlasovej služby prostredníctvom rádioreléových zariadení
   09.11.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Babinec Smolenická 8 Bratislava
   Ing. Gejza Büchler Guothova 15 Bratislava
   Ing. Fridrich Görner Budatínska 47 Bratislava
   RNDr. Juraj Kabát Adámiho 6 Bratislava
   RNDr. Vojtech Kovács Tománkova 2 Bratislava
   RNDr. Peter Krajči , CSc. Bagarova 3 Bratislava
   Ing. Ivan Leščák Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Peter Prónay Partizánska 27 Svätý Jur
   Ing. Karol Tesař Závodníkova 8 Bratislava
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Babinec Smolenická 8 Bratislava
   Ing. Gejza Büchler Guothova 15 Bratislava
   Ing. Fridrich Görner Budatínska 47 Bratislava
   RNDr. Juraj Kabát Adámiho 6 Bratislava
   RNDr. Vojtech Kovács Tománkova 2 Bratislava
   RNDr. Peter Krajči , CSc. Bagarova 3 Bratislava
   Ing. Ivan Leščák Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Peter Prónay Partizánska 27 Svätý Jur
   Ing. Karol Tesař Závodníkova 8 Bratislava
   20.03.1995Nové obchodné meno:
   EUnet Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   MFF UK, Mlynská dolina Bratislava 842 15
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Leščák Ladzianskeho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gejza Büchler Guothova 15 Bratislava
   Ing. Ivan Leščák Ladzianskeho 10 Bratislava
   19.03.1995Zrušené obchodné meno:
   Softwarehouse spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Fridrich Görner Jakubovského 47 Bratislava
   05.08.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   22.04.1993Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   tvorba inžiniersko-projektových riešení, analýz a štúdií pre nasadzovanie a využívanie výpočtovej komunikačnej techniky
   poradenstvo pri nasadzovaní a inštalácií výpočtovej a komunikačnej techniky a programového vybavenia
   školiaca činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Fridrich Görner Jakubovského 47 Bratislava
   21.04.1993Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   tvorba počítačových programov pre tuzemských zákazníkov
   tvorba inžiniersko - projektových riešení, analýz, a štúdií pre nasadzovanie a využívanie výpočtovej a komunikačnej techniky
   praktická pomoc pri nasadzovaní, inštalácii a údržbe výpočtovej a komunikačnej techniky a programového vybavenia
   konzultačná a odbytová činnosť a obchod s vlastnými produktmi
   školiaca činnosť
   Zahranično obchodná činnosť: Povolenie na zahranično - obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha, dňa 9. 11. 1991, č. j.: 13/13971/90, reg. č. 108 003942 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2. Dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie.
   3. Prijímanie služieb od zahraničných osôb: - formou prenájmu výpočtovej techniky a komunikačnej techniky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.09.1990Nové obchodné meno:
   Softwarehouse spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   tvorba počítačových programov pre tuzemských zákazníkov
   tvorba inžiniersko - projektových riešení, analýz, a štúdií pre nasadzovanie a využívanie výpočtovej a komunikačnej techniky
   praktická pomoc pri nasadzovaní, inštalácii a údržbe výpočtovej a komunikačnej techniky a programového vybavenia
   konzultačná a odbytová činnosť a obchod s vlastnými produktmi
   školiaca činnosť
   Zahranično obchodná činnosť: Povolenie na zahranično - obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha, dňa 9. 11. 1991, č. j.: 13/13971/90, reg. č. 108 003942 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2. Dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie.
   3. Prijímanie služieb od zahraničných osôb: - formou prenájmu výpočtovej techniky a komunikačnej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Babinec Smolenická 8 Bratislava
   Ing. Gejza Büchler Guothova 15 Bratislava
   Ing. Fridrich Görner Budatínska 47 Bratislava
   RNDr. Juraj Kabát Adámiho 6 Bratislava
   RNDr. Vojtech Kovács Tománkova 2 Bratislava
   RNDr. Peter Krajči , CSc. Bagarova 3 Bratislava
   Ing. Peter Prónay Partizánska 27 Svätý Jur
   Ing. Karol Tesař Závodníkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia