Create Invoice

Inter trend - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Inter trend
Status In liquidation
PIN 00591424
TIN 2020835344
Date create 20 June 1990
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Inter trend
Koceľova 21
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00591424 TIN: 2020835344
 • Registered seat: Inter trend, Koceľova 21, 82108, Bratislava
 • Date create: 20 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.05.1993Nové obchodné meno:
   Inter trend a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   30.05.1993Zrušené obchodné meno:
   I N T E R T R E N D, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Slavomír Duda - podpredseda Koceľova 21 Bratislava
   Dr. Vladimír Hewardt, bytom Švédsko - člen
   Ing. Pavel Hnitka , CSc. - predseda TOM 11 Žilina
   JUDr. Roman Husár - člen
   Oge Stig, bytom Švédsko - člen
   19.05.1992Nové obchodné meno:
   I N T E R T R E N D, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Koceľova 21 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   realitné podnikanie
   obchodná činnosť - predaj priemyselného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Slavomír Duda - podpredseda Koceľova 21 Bratislava
   Dr. Vladimír Hewardt, bytom Švédsko - člen
   Ing. Pavel Hnitka , CSc. - predseda TOM 11 Žilina
   JUDr. Roman Husár - člen
   Oge Stig, bytom Švédsko - člen